Banner

Thông báo Khóa học ngắn hạn bồi dưỡng văn hóa Hán ngữ tại Quế Lâm-Trung Quốc

isme_admin

Thứ Sáu, 05/04/2019 3:09 Chiều

Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ dã được ký kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dan và Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Quế Lân, Trung Quốc; tiép theo sự thành công của các khóa trước, năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tổ chức khóa học ngắn hạn bồi dưỡng văn hóa Hán ngũ dành cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sang trao đổi học tập, giai lưu văn hóa.

Khóa học được tổchức tại Trường Đại học Sư phạm Quản Tây, Quế Lâm, Trung Quốc. Đay là trường Đại học trọng điểm của tỉnh Quảng Tây, cách cửa khẩu Hữu Nghị khỏng 800Km. Trường được thành lập năm 1932 và là địa chỉ cũ của Trường Dục Tài – Việt Nam. Trường nằm tại thành phố Quế Lâm, nơi được mệnh danh là :phong cảnh đệ nhất thiên hạ”.  Nội dung như sau:

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia