Banner

Thông báo Kết quả xét đơn đăng ký xin học bổng chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 15 mùa xuân

isme_admin

Thứ Tư, 15/05/2019 11:53 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách các thí sinh trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 15 Mùa xuân được nhận các suất học bổng đầu vào như sau:

  1. Học bổng thủ khoa: Mức học bổng tính theo học phí của ba năm đầu

Thí sinh trúng tuyển có điều kiện (lớp 12) kỳ mùa xuân năm 2019

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới
tính

Ngành trúng tuyển

Học bổng thủ khoa

1

Nguyễn Hoàng Sơn

13/05/2001

Nam

QTKD

50%

2

Phạm Phương Nam

18/06/2001

Nam

KDQT

50%

3

Đỗ Minh Châu

16/05/2001

Nữ

QTKD

50%

4

Hoàng Nguyên Khánh An

20/11/2001

Nữ

KDQT

25%

5

Vũ Vân Trang

04/05/2001

Nữ

QTSK

25%

6

Nguyễn Hoàng Minh

18/12/2001

Nam

NH-TC

15%

 2. Học bổng Lựa chọn thông minh (trị giá 20 triệu đồng)

 Thí sinh trúng tuyển kỳ mùa xuân năm 2019

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới
tính

Ngành trúng
tuyển

 

1

Nguyễn Thị Hồng Dung

23/8/2000

Nữ

NH-TC

1

Trần Tuấn Minh

30/12/1998

Nam

QTKD

           

 Thí sinh trúng tuyển có điều kiện (lớp 12) kỳ mùa xuân năm 2019

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Ngành trúng tuyển

1

Nguyễn Lê Bảo Anh

22/12/2001

Nam

NH-TC

2

Ngô Trần Ngọc Minh

16/7/2001

Nữ

QTKD

3

Lý Ngọc Mẫn

2/2/2001

Nữ

QTSK

4

Lê Xuân Ngọc Mai

9/4/2001

Nữ

QTKD

5

Dương Thành Nam

18/10/2001

Nam

KDQT

6

Hoàng Thanh Giang

20/1/2001

Nữ

NH-TC

7

Bùi Quang Đạt

21/8/2001

Nam

QTKD

8

Vũ Hà Phương

23/11/2001

Nữ

QTKD

9

Vũ Khôi Nguyên

23/4/2001

Nam

NH-TC

10

Đặng Thu Hương

1/5/2001

Nữ

KDQT

11

Ngô Thị Minh Châu

16/6/2001

Nữ

QTKD

12

Nguyễn Trần Hà Khoa

16/6/2001

Nam

QTKD

 *Thí sinh đang học lớp 12 sẽ nhận các suất học bổng nếu đăng ký nhập học chính thức cùng khóa 15, kỳ mùa thu, chương trình Cử nhân quốc tế IBD vào tháng 9/2019.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia