Banner

Thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 2, 4, và các môn cơ sở dành cho sinh viên trúng tuyển khóa 16 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế, IBD@NEU

isme_admin

Thứ Sáu, 28/02/2020 2:26 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch trình học tập dành cho sinh viên trúng tuyển khóa 16 mùa Xuân, cụ thể như sau:

1.Danh sách lớp học: Xem danh sách lớp chi tiết

2.Đối với sinh viên trúng tuyển và được xét vào học từ tiếng Anh cấp độ 2:

-Sinh viên bắt đầu đi học vào thứ 2, ngày 9/3/2020 (dự kiến). Xem thời khóa biểu chi tiết

-Môn Phương pháp học tập, môn Tin học: bắt đầu từ tuần 9/3/2020.

-Môn Kinh tế học cơ bản: sinh viên sẽ học cùng tiến độ tiếng Anh cấp độ 4 – lịch môn học kèm theo lịch học môn tiếng Anh cấp độ 4.

-Liên quan đến tài liệu học tập: Bên cạnh giáo trình gốc, sinh viên nộp 85.000 VNĐ phí tài liệu photo bổ sung và đĩa CD (Sách Pronunciation). Sinh viên nộp phí tài liệu bổ sung và nhận tài liệu bổ sung tại phòng giáo viên tầng 4, nhà D2, ĐHKTQD. (Liên hệ cô Lam: 0915660446). Sinh viên có mặt sớm 30 phút so với giờ học để nhận tài liệu học.

3.Đối với sinh viên trúng tuyển và được xét học vượt cấp tiếng Anh cấp độ 4:

Sinh viên sẽ học tiếng Anh cấp độ 4 và các môn học cơ sở.

-Môn Phương pháp học tập & Môn Tin học: Sinh viên sẽ học theo tiến độ khóa 16 mùa Xuân (bắt đầu từ tuần 9/3/2020).

– Môn tiếng Anh cấp độ 4 & Môn Kinh tế học cơ bản: dự kiến tuần thứ 3, tháng 4/2020.

-Thông tin chi tiết về từng lớp học sẽ được thông báo trên Website và qua chủ nhiệm lớp trước khi lớp học bắt đầu.

4.Lịch học của môn Phương pháp học tập (PPHT) như sau: 

-Sinh viên xem lịch học chi tiết và danh sách lớp tại đây

4.1.Lớp PPHT1 (SS1): 8h00-11h00

Giờ Lecture: thứ 4 hàng tuần từ 11/3 tại D2-302

Giờ Tutorial: thứ 2 hàng tuần, từ 23/3 tại D2-306

4.2.Lớp PPHT2 (SS2): 14h00-17h00

Giờ Lecture: thứ 6 hàng tuần từ 13/3 tại D2-302

Giờ Tutorial: thứ 3 hàng tuần, từ 24/3 tại D2-303

* Đối với sinh viên mới học lần đầu: tuân thủ theo lịch đã xếp và chủ động cập nhật thông tin

* Đối với sinh viên 15MT chưa hoàn thành môn học: yêu cầu đăng ký học lại trước 10h00 ngày 10/3/2020.

* Đối với sinh viên 15MT đã hoàn thành môn học kỳ 1. Năm học 2019-2020: bỏ qua lịch học Kỹ năng học tập kỳ này.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Điều phối môn học: Trịnh Vân Anh, email: trinh.vananh@isneu.org.

5.Lịch học của môn Tin học như sau: Môn Tin học sẽ bắt đầu từ thứ 5, ngày 12/3/2020.

-Sinh viên xem lịch học chi tiết tại đây

1.Lớp Tin học 1: 8h00-11h00

2.Lớp Tin học 2: 14h00-17h00

Lịch trình chi tiết sẽ được thông báo qua kênh chủ nhiệm lớp. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Điều phối môn học: Đỗ Thị Trang, email: do.trang@isneu.org.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia