Banner

Thời khóa biểu học tập dành cho sinh viên khóa 18 mùa Thu – IBD@NEU (Lớp tiếng Anh cấp độ 1, 2, 4, và lớp cơ sở)

isme_admin

Thứ Sáu, 21/10/2022 6:18 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thời khóa biểu dành cho sinh viên trúng tuyển và nhập học khóa 18 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU như sau:

-Sinh viên khóa 18 mùa Thu bắt đầu học từ thứ 2, ngày 24/10/2022.

-Trong thời gian sinh viên chờ thông báo hướng dẫn mua và nhận giáo trình, để đảm bảo sinh viên có đủ tài liệu học tập trong thời gian học, Viện ĐTQT sẽ cung cấp tài liệu học bản scan tuần đầu tiên cho sinh viên. Sinh viên nhận tài liệu theo lớp, nhận tại phòng giáo viên tầng 4, Giảng đường D2, ĐH KTQD.

1.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 1 (sinh viên dự bị – 18B): Nhấn vào đây

2.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 2 (lớp 18A1 – 18A5): Nhấn vào đây

Trong học kỳ này, sinh viên sẽ học môn tiếng Anh cấp độ 2 và 2 môn cơ sở (Tin học và Phương pháp học tập).

Lưu ý: Lịch trình chi tiết và danh sách lớp học các môn học cơ sở, sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức môn học được thông báo trên Moodle và qua kênh Chủ nhiệm lớp.

3.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 (lớp 18S1– 18S6) và lớp cơ sở (Lớp 18C): Nhấn vào đây

Trong học kỳ này, sinh viên lớp cấp độ 4 sẽ học môn tiếng Anh cấp độ 4 và 3 môn cơ sở (Tin học Phương pháp học tập, và Kinh tế học cơ bản), sinh viên lớp cơ sở sẽ học 3 môn cơ sở (Tin học, Phương pháp học tập, và Kinh tế học cơ bản).

Lịch trình chi tiết và danh sách lớp học các môn học cơ sở, sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức môn học được thông báo trên Moodle và qua kênh Chủ nhiệm lớp.

Lưu ý:

Đối với môn tiếng Anh cấp độ 4: Ngoài lịch học các kỹ năng tại Nhà trường, sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4 sẽ học kỹ năng viết chuyên sâu tại TT IBEST (Số 36, ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội).

Danh sách lớp học kỹ năng viết chuyên sâu lớp tiếng Anh cấp độ 4: Nhấn vào đây

Lịch học cụ thể theo lớp kỹ năng viết cấp độ 4: Nhấn vào đây

Lịch trình chi tiết và danh sách lớp học các môn học cơ sở, sinh viên theo dõi thông báo về việc tổ chức môn học được thông báo trên Moodle và qua kênh Chủ nhiệm lớp.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia