Banner

Hướng dẫn thủ tục nhập học – Khóa 15 Mùa Thu – IBD@NEU

isme_admin

Thứ Hai, 26/08/2019 5:06 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thủ tục nhập học dành cho Khoá 15 mùa Thu như sau:

Hướng dẫn thủ tục: Tải tại đây

 27-30/8/2019
🏢 Phòng 1409, tầng 14, nhà A1, ĐH KTQD

 Lưu ý:

Chuyển khoản học phí & mang theo minh chứng đóng tiền (Giấy chuyển tiền hoặc in màn hình chuyển khoản) hoặc gửi vào email

  • Đến văn phòng Nhận Giấy báo trúng tuyển, mang sẵn theo các giấy tờ như hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục.

 Chúc các bạn nhanh chóng hoàn thiện để chính thức trở thành IBDers nhé 🥰

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia