Banner

Gặp mặt Thí sinh lớp 12 trúng tuyển sớm – IBD khoá 17 mùa Xuân

isme_admin

Thứ Hai, 01/03/2021 9:06 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

Số: ……./TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021.

 

THÔNG BÁO

V/v: Gặp mặt thí sinh lớp 12 trúng tuyển chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU)

 

Kính gửi:      Thí sinh trúng tuyển chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 17, kỳ mùa xuân 2021

 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo quốc tế xin thông báo lịch Gặp mặt thí sinh lớp 12 trúng tuyển chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 17, kỳ mùa xuân 2021 như sau:

Thời gian: 16g30 đến 18g30 ngày 04/3/2021

Địa điểm: Hội trường A2 – tại 207 Giải Phóng, Hà Nội

Đối tượng: Thí sinh trúng tuyển và phụ huynh (nếu có)

Nội dung buổi Gặp mặt gồm có:

– Trao Giấy báo Kết quả tuyển sinh cho thí sinh,

– Làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2021 (làm đơn xin bảo lưu và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng),

– Báo cáo kết quả tuyển sinh và tư vấn kế hoạch học tập tiếp theo cho các thí sinh.

Trường hợp thí sinh hoặc phụ huynh không thể tham gia buổi Gặp mặt, nếu thí sinh ở Hà Nội có thể đến nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế, phòng 1409, tầng 14, nhà A1, từ ngày 02/3 đến ngày 04/3/2021 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2021; nếu thí sinh ở tỉnh xa, có thể liên hệ hỗ trợ: cô Vũ Hoàng Oanh, Chánh Văn phòng Viện ĐTQT, điện thoại 0913030652.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu Ban ĐH, VP.

VIỆN TRƯỞNG

  (đã ký)

 

 T.S Đồng Xuân Đảm

 

 

 

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia