Banner

UWE Bristol

isme_admin

Wednesday, 11/01/2023 1:58 AM

Đi du học nước ngoài là một trải nghiệm tuyệt vời. Kaplan chính là cầu nối mà thông qua đó bạn có thể vào học tại một trường đại học ở Anh, Mỹ hoặc Úc. Có tấm bằng từ một trường đại học hàng đầu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thành công của bạn trong tương lai.

Con đường vào trường đại học

Nếu bạn là sinh viên quốc tế, chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được thành công thông qua một lộ trình học phù hợp. Chúng tôi là đối tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, mỗi trường có thế mạnh về học thuật riêng và đem đến trải nghiệm học tập độc đáo.

Khóa học chuyển tiếp tại một trong các cơ sở của chúng tôi sẽ xây dựng nền tảng và giúp bạn đáp ứng được yêu cầu đầu vào của khóa học mà bạn mong muốn. Bạn có thể chọn từ nhiều ngành học đa dạng ở cấp đại học và sau đai học.

ISMERs Community

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU the place to share and announce events of the Institute of International Training - National Economics University.

Embark

Fanpage IMD@NEU Students sharing and announcing events of the Institute of International Training - National Economics University

Embark

Fanpage BBAE@NEU Students sharing and announcing events of the Institute of International Training - National Economics University

Embark

Group BBAE@NEU – A place to share and connect between BBAErs (for BBAE students only)

Embark

Group IBD@NEU  – A place to share and connect between IBDers (for IBD students only)  

Embark

Fanpage ISME – A place to find out information about International School of Management and Economics of National Economics University.

Embark

Youtube IBD@NEU

Embark

Tiktok IBD@NEU

Embark

Youtube IBD@NEU

Embark

Instagram IBD@NEU

Embark