Banner

Danh sách Thí sinh dự tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU kỳ mùa Xuân 2023

isme_admin

Thứ Tư, 18/01/2023 6:34 Chiều

Viện ĐTQT thông báo Danh sách Thí sinh dự tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU kỳ mùa Xuân 2023.

Xem danh sách tại đây: Danh sách thí sinh dự tuyển

Lưu ý: Danh sách Thi (Thời gian, Địa điểm chi tiết) sẽ được công bố vào 17h ngày 07/02/2023.

Mọi thông tin cần được hỗ trợ, vui lòng gửi email info.ibd@isneu.org.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia