Banner

Danh sách sinh viên nhận Học bổng năm học 2019-2020, 2020-2021 Chương trình BBAE@NEU

isme_admin

Thứ Ba, 07/12/2021 4:36 Chiều

Để biểu dương những cố gắng của sinh viên Chương trình BBAE@NEU trong năm học 2019-2020 & 2020-2021, Viện Đào tạo Quốc tế quyết định trao phần thưởng và học bổng cho những sinh viên có thành tích cao trong học tập và tham gia tích cực trong các hoạt động của chương trình.

Học bổng Khuyến khích Học tập của Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (dựa trên kết quả học tập học kỳ II, năm học 2019 – 2020)

Loại Xuất sắc: 10 triệu đồng              Loại Giỏi: 8,5 triệu đồng,                   Loại Khá: 7 triệu đồng

STT

Họ và tên

 

Khóa

   

Loại học bổng

1

Hà Gia Bảo

 

60

   

Giỏi

2

Lưu Hương Giang

 

60

   

Giỏi

3

Nguyễn Ngọc Huyền

 

60

   

Giỏi

4

Tô Bảo Kiên

 

60

   

Giỏi

5

Phạm Thị Linh

 

60

   

Giỏi

6

Trần Gia Như

 

60

   

Giỏi

7

Mạc Thúy Quỳnh

 

60

   

Giỏi

8

Đoàn Văn Thắng

 

60

   

Giỏi

9

Đặng Thu Trang

 

60

   

Giỏi

10

Đào Đặng Phương Anh

 

61

   

Khá

11

Hoàng Thị Minh Châu

 

61

   

Khá

12

Phạm Quỳnh Giang

 

61

   

Khá

13

Nguyễn Nhật Hạ

 

61

   

Khá

14

Nguyễn Thúy Hiền

 

61

   

Khá

15

Đặng Quang Khải

 

61

   

Khá

16

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

61

   

Khá

17

Nguyễn Kim Ngọc

 

61

   

Khá

18

Trần Thủy Ngọc

 

61

   

Khá

19

Lê Thu Thủy

 

61

   

Khá

20

Nguyễn Khánh Toàn

 

61

   

Khá

21

Trương Nguyễn Thu Trang

 

61

   

Khá

22

Vũ Thu Uyên

 

61

   

Khá

 

Học bổng Khuyến khích Học tập của Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (dựa trên kết quả học tập học kỳ I, năm học 2020 – 2021)

Loại Xuất sắc: 10 triệu đồng              Loại Giỏi: 8,5 triệu đồng,                   Loại Khá: 7 triệu đồng

 

STT

Họ và tên

 

Khóa

   

Loại học bổng

1

Phạm Đặng Phương Thảo

 

62

   

Xuất sắc

2

Ngô Nguyễn Thùy Dương

 

60

   

Giỏi

3

Trần Xuân Giá

 

60

   

Giỏi

4

Lưu Hương Giang

 

60

   

Giỏi

5

Phạm Thanh Ngân

 

60

   

Giỏi

6

Trần Gia Như

 

60

   

Giỏi

7

Trần Thị Ngọc Phượng

 

60

   

Giỏi

8

Mạc Thúy Quỳnh

 

60

   

Giỏi

9

Đoàn Văn Thắng

 

60

   

Giỏi

10

Đặng Thu Trang

 

60

   

Giỏi

11

Đào Đặng Phương Anh

 

61

   

Giỏi

12

Hoàng Thị Minh Châu

 

61

   

Giỏi

13

Phạm Quỳnh Giang

 

61

   

Giỏi

14

Nguyễn Nhật Hạ

 

61

   

Giỏi

15

Nguyễn Thúy Hiền

 

61

   

Giỏi

16

Đặng Quang Khải

 

61

   

Giỏi

17

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

61

   

Giỏi

18

Trần Thủy Ngọc

 

61

   

Giỏi

19

Ngô Thị Kim Thư

 

61

   

Giỏi

20

Nguyễn Cẩm Tú

 

61

   

Giỏi

21

Vũ Thu Uyên

 

61

   

Giỏi

22

Nguyễn Hải Yến

 

61

   

Giỏi

23

Nguyễn Duy Anh

 

62

   

Giỏi

24

Phạm Quỳnh Anh

 

62

   

Giỏi

25

Lê Bảo Châu

 

62

   

Giỏi

26

Nguyễn Danh Thái Dương

 

62

   

Giỏi

27

Ngô Đan Nhật Hà

 

62

   

Giỏi

28

Tạ Tuấn Hùng

 

62

   

Giỏi

29

Hoàng An Khanh

 

62

   

Giỏi

30

Phạm Dương Khanh

 

62

   

Giỏi

31

Bùi Vũ Phương Linh

 

62

   

Giỏi

32

Ngô Hoàng Linh

 

62

   

Giỏi

33

Ngô Thị Thùy Linh

 

62

   

Giỏi

34

Nguyễn Băng Nhi

 

62

   

Giỏi

35

Trương Hoàng Tú Quyên

 

62

   

Giỏi

36

Lê Đức Tâm

 

62

   

Giỏi

37

Nguyễn Minh Tâm

 

62

   

Giỏi

38

Nguyễn Thị Minh Tâm

 

62

   

Giỏi

39

Dương Thị Thu Thùy

 

61

   

Khá

40

Lê Thu Thủy

 

61

   

Khá

41

Trương Nguyễn Thu Trang

 

61

   

Khá

42

Phạm Minh Tuân

 

61

   

Khá

 

Học bổng Khuyến khích Học tập của Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Học kỳ II, năm học 2020 – 2021 (dựa trên kết quả học tập học kỳ II, năm học 2020 – 2021)

Loại Xuất sắc: 10 triệu đồng              Loại Giỏi: 8,5 triệu đồng,                   Loại Khá: 7 triệu đồng

 

STT

Họ và tên

 

Khóa

   

Loại học bổng

1

Trần Gia Như

 

60

   

Xuất sắc

2

Nguyễn Thúy Hiền

 

61

   

Xuất sắc

3

Trần Thủy Ngọc

 

61

   

Xuất sắc

4

Nguyễn Cẩm Tú

 

61

   

Xuất sắc

5

Phạm Minh Tuân

 

61

   

Xuất sắc

6

Phạm Đặng Phương Thảo

 

62

   

Xuất sắc

7

Ngô Nguyễn Thùy Dương

 

60

   

Giỏi

8

Trần Xuân Giá

 

60

   

Giỏi

9

Lưu Hương Giang

 

60

   

Giỏi

10

Nguyễn Ngọc Huyền

 

60

   

Giỏi

11

Vũ Ngọc Lan

 

60

   

Giỏi

12

Phạm Thị Linh

 

60

   

Giỏi

13

Phạm Thanh Ngân

 

60

   

Giỏi

14

Trần Thị Ngọc Phượng

 

60

   

Giỏi

15

Đào Đặng Phương Anh

 

61

   

Giỏi

16

Hoàng Thị Minh Châu

 

61

   

Giỏi

17

Nguyễn Trung Đức

 

61

   

Giỏi

18

Phạm Quỳnh Giang

 

61

   

Giỏi

19

Nguyễn Nhật Hạ

 

61

   

Giỏi

20

Hoàng Đức Hiếu

 

61

   

Giỏi

21

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

61

   

Giỏi

22

Ngô Thị Kim Thư

 

61

   

Giỏi

23

Vũ Thu Uyên

 

61

   

Giỏi

24

Kiều Khánh Vy

 

61

   

Giỏi

25

Nguyễn Hải Yến

 

61

   

Giỏi

26

Nguyễn Duy Anh

 

62

   

Giỏi

27

Lê Bảo Châu

 

62

   

Giỏi

28

Nguyễn Danh Thái Dương

 

62

   

Giỏi

29

Đỗ Cao Kỳ Duyên

 

62

   

Giỏi

30

Nguyễn Thu Giang

 

62

   

Giỏi

31

Ngô Đan Nhật Hà

 

62

   

Giỏi

32

Tạ Tuấn Hùng

 

62

   

Giỏi

33

Hoàng An Khanh

 

62

   

Giỏi

34

Phạm Dương Khanh

 

62

   

Giỏi

35

Bùi Vũ Phương Linh

 

62

   

Giỏi

36

Ngô Hoàng Linh

 

62

   

Giỏi

37

Ngô Thị Thùy Linh

 

62

   

Giỏi

38

Nguyễn Băng Nhi

 

62

   

Giỏi

39

Lê Đức Tâm

 

62

   

Giỏi

40

Nguyễn Thị Minh Tâm

 

62

   

Giỏi

41

Ngô Minh Tú

 

62

   

Giỏi

 

Học bổng Khuyến khích Hoạt động (dựa trên thành tích tham gia hoạt động ngoại khóa cả năm học 2020 – 2021)

Loại 1: 5 triệu đồng,               Loại 2: 3 triệu đồng,               Loại 3: 2 triệu đồng

 

STT

Họ và tên

 

Khóa

 

Loại học bổng

1

Đỗ Thu Trang

 

61

 

Loại 1

2

Nguyễn Hoàng Thục Anh

 

62

 

Loại 1

3

Bùi Bích Ngọc

 

60

 

Loại 2

4

Nguyễn Khánh Toàn

 

61

 

Loại 2

5

Nguyễn Nhật Hạ

 

61

 

Loại 2

6

Kiều Khánh Vy

 

61

 

Loại 2

7

Nguyễn Thị Minh Anh

 

62

 

Loại 2

8

Nghiêm Phương Linh

 

62

 

Loại 2

9

Lưu Hương Giang

 

60

 

Loại 3

10

Tô Bảo Kiên

 

60

 

Loại 3

11

Trần Xuân Giá

 

60

 

Loại 3

12

Phan Viết Hoàng

 

61

 

Loại 3

13

Nguyễn Tùng Lâm

 

61

 

Loại 3

14

Kiều Ngọc Huyền

 

61

 

Loại 3

15

Nguyễn Thu Uyên

 

61

 

Loại 3

16

Lưu Thanh Tâm

 

61

 

Loại 3

17

Nguyễn Hà Chi

 

60

 

Loại 3

18

Thịnh Phương Huyền

 

61

 

Loại 3

19

Trương Quỳnh Anh

 

61

 

Loại 3

20

Ngô Thị Kim Thư

 

61

 

Loại 3

21

Phạm Minh Tuân

 

61

 

Loại 3

22

Đỗ Thị Hồng Hạnh

 

62

 

Loại 3

23

Hoàng An Khanh

 

62

 

Loại 3

24

Vũ Tuấn Trung

 

60

 

Khuyến khích

25

Lê Hoàng Hà

 

60

 

Khuyến khích

26

Đinh Gia Bách

 

60

 

Khuyến khích

27

Nguyễn Hoài Nga

 

61

 

Khuyến khích

28

Hồ Đức Anh

 

61

 

Khuyến khích

29

Bùi Tuấn Thiện

 

61

 

Khuyến khích

30

Trần Thủy Ngọc

 

61

 

Khuyến khích

31

Nguyễn Kim Ngọc

 

61

 

Khuyến khích

32

Lê Anh Hoàng

 

62

 

Khuyến khích

33

Nguyễn Bích Ngọc

 

62

 

Khuyến khích

 

Học bổng “Đại sứ chương trình B-BAE của năm” (trị giá 7.000.000 đồng)

NGUYỄN MINH NGỌC – BBAE Khóa 1

 

  • Cách thức nhận Học bổng:

Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào link trước ngày 10/12/2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KWgG0hrXNX1OJSAK1T4RY8Sl7J1wkD1tAbIKQZjWvpcbwQ/viewform

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia