Banner

Danh sách Phỏng vấn BTC Orientation Week 2022

isme_admin

Thứ Hai, 05/09/2022 4:21 Chiều

Viện ĐTQT thông báo lịch phỏng vấn Ban tổ chức Orientation Week 2022.

Thời gian: 6/9 & 7/9/2022

Địa điểm: Phòng 1410 và 306, A1, NEU

Danh sách tham gia: DANH SÁCH THAM GIA PHỎNG VẤN BTC OW 2022

Lưu ý: Nếu vướng lịch phỏng vấn, ứng viên cần chủ động liên hệ đổi lịch và email báo lại cho cô le.linh@isneu.org. Nếu không bố trí được coi như từ chối tham gia phỏng vấn.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia