Banner

Danh sách lớp, thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 dành cho sinh viên khóa 16 mùa Xuân và lớp vượt cấp khóa 16 mùa Thu – Chương trình Cử nhân Quốc tế

isme_admin

Thứ Bảy, 03/10/2020 8:49 Chiều

Lưu ý:

– Sinh viên khóa 16 mùa Xuân (16S1, 16S2, 16S3) bắt đầu đi học từ thứ 2, ngày 5/10/2020 theo thời khóa biểu.

– Sinh viên lớp vượt cấp khóa 16 mùa Thu (16S4, 16S5, 16S6) nghỉ học sáng thứ 2 (tham dự Lễ khai giảng), sinh viên sẽ học bù vào sáng thứ 7, ngày 10/10/2020. Chiều thứ 2, sinh viên đi học môn tiếng Anh theo thời khóa biểu (lớp kỹ năng viết tại trung tâm).

– Lịch học chi tiết các môn cơ sở sẽ được thông báo cụ thể theo từng môn học trước khi lớp học bắt đầu.

1.Thời khóa biểu tổng thể lớp tiếng Anh cấp độ 4 (lớp 16S1– 16S6): Nhấn vào đây

2.Danh sách lớp tiếng Anh cấp độ 4 (lớp 16S1– 16S6): Nhấn vào đây

3.Thời khóa biểu tiếng Anh cấp độ 4 chia theo lớp kỹ năng viết (lớp Wr1– Wr11): Nhấn vào đây

4.Danh sách lớp tiếng Anh cấp độ 4 chia theo lớp kỹ năng viết (lớp Wr1– Wr11): Nhấn vào đây

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia