Banner

Danh sách lớp dự kiến, lịch trình học tập dành cho sinh viên Khóa 19 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế

isme_admin

Chủ Nhật, 19/02/2023 3:04 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới sinh viên khóa 19 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU danh sách lớp dự kiến và lịch học như sau:

-Sinh viên khóa 19 mùa Xuân (tiếng Anh cấp độ 2) bắt đầu học từ thứ 2, ngày 20/2/2023.

-Trong thời gian sinh viên chờ thông báo hướng dẫn đăng ký mua và nhận giáo trình, để đảm bảo sinh viên có đủ tài liệu học tập trong thời gian học, Viện ĐTQT sẽ cung cấp tài liệu học bản scan tuần đầu tiên cho sinh viên. Sinh viên nhận tài liệu tại phòng giáo viên tầng 4, Giảng đường D2, ĐH KTQD 15 phút trước khi lớp học bắt đầu!

1. Danh sách lớp dự kiến: Sinh viên xem danh sách lớp dự kiến tại đây!

2. Thời khóa biểu học tập: Sinh viên học tiếng Anh cấp độ 2 xem lịch học tại đây!

* Cần thêm thông tin, sinh viên liên hệ theo số hotline 0942115050 hoặc inbox fanpage fb.com/ibd.neu để được hỗ trợ.

Trân trọng,

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia