Banner

Danh sách Lớp dự kiến – Khóa 19 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU

Lê Diệu Linh

Thứ Năm, 14/09/2023 4:16 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới sinh viên khóa 19 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU danh sách lớp dự kiến và lịch tập trung như sau:

1. Danh sách lớp dự kiến: Sinh viên xem danh sách lớp tại đây:

Danh sách lớp dự bị tiếng Anh

Danh sách lớp chính thức

2. Lịch tập trung (bắt buộc, dành cho sinh viên lớp cấp độ 1, 2, 4 và các môn cơ sở, không áp dụng với sinh viên được xét vào học giai đoạn chuyên ngành)

– Thời gian: 8h00, ngày 25/09/2023

– Địa điểm: Sân D2 (Giảng đường D2), Trường ĐH KTQD

* Sinh viên tham gia group dành cho thí sinh đã trúng tuyển để nhận thêm thông tin về kế hoạch hoạt động và lịch trình học tập theo đường link: https://www.facebook.com/groups/749219359647682

* Cần thêm thông tin, sinh viên liên hệ theo số hotline 0942115050 hoặc inbox fanpage fb.com/ibd.neu để được hỗ trợ.

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia