Banner

Cuộc thi “ISME Creative Video”

isme_admin

Thứ Tư, 24/05/2023 4:38 Chiều

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––––––

Số:  105 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

                                               Cuộc thi ISME Creative Video                                                       

 

Với mục đích tạo môi trường thực hành và phát triển các kiến thức, kĩ năng về truyền thông, quảng cáo và marketing cho sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần TAJ tổ chức cuộc thi “ISME Creative Video” cho sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế.

 

I. Đối tượng tham gia:

Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đang học trong các chương trình IBD@NEU và BBAE.

II. Mục tiêu:

 • Tạo môi trường cho sinh viên thực hành và phát triển kiến thức về truyền thông, quảng cáo và marketing;
 • Tạo môi trường cho sinh viên thực hành và phát triển kĩ năng làm Video;
 • Thúc đẩy tư duy sáng tạo và năng động của sinh viên.

 III. Nội dung cuộc thi:

1. Sản phẩm và chủ đề dự thi:

Video với nội dung sáng tạo về các chủ đề: học tập, hoạt động ngoại khóa và sự kiện, đời sống sinh viên… của các chương trình IBD@NEU và BBAE.

2. Cách thức dự thi:

 • Mỗi sinh viên hoặc nhóm sinh viên (không quá 5 người) được gửi 1 hoặc nhiều video, không giới hạn số lượng, không giới hạn số lần gửi.
 • Video dự thi gửi về: tiktok@isneu.org
 • Bài dự thi cần viết rõ trong tiêu đề email: [Creative video] + tên sinh viên/nhóm … Trong nội dung email, sinh viên trình bày rõ chủ đề video và thông tin liên hệ

3. Yêu cầu:

 • Chất lượng hình ảnh đạt tối thiểu từ 720p trở lên (1280px*720px) và chất lượng âm thanh từ 128kbps trở lên;
 • Video dài không quá 3 phút, hợp với định dạng đăng kênh TikTok;
 • Nội dung và cốt truyện rõ ràng, phù hợp với thông điệp và chủ đề cuộc thi. Sản phẩm dự thi phải do chính thí sinh xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn nào mà chưa được cho phép về mặt sở hữu trí tuệ về hình ảnh, âm thanh, lời thoại, …
 • Sự xuất hiện của nhân vật trong video phải được sự đồng ý của nhân vật đó hoặc người giám hộ nhân vật đó.

4. Tiêu chí đánh giá:

 • Thông điệp rõ ràng, dễ nhớ và phù hợp với chủ đề cuộc thi;
 • Sự sáng tạo về nội dung và ý tưởng kịch bản;
 • Hình thức và ngôn ngữ thể hiện ấn tượng, sáng tạo, văn minh, đảm bảo sự gần gũi và phù hợp với sinh viên.

5. Thời gian: từ 1/6/2023 đến 31/10/2023

6. Quyền lợi:

 • Tất cả video tham gia dự thi sẽ được nhận xét và đánh giá từ các chuyên gia về truyền thông và marketing của Công ty Cổ phần TAJ
 • Video được lựa chọn sẽ được đăng trên kênh TikTok của IBD@NEU hoặc BBAE
 • Viện Đào tạo Quốc tế sẽ trả thù lao theo định mức cho những video được phát trên kênh TikTok của IBD@NEU và BBAE

7. Giải thưởng:

 • Video of the Month: Chứng nhận của Viện Đào tạo Quốc tế + 1.000.000 đồng (sinh viên được nhận giải thưởng này sẽ không nhận thù lao định mức của Viện)
 • Creative Video of the Year: Chứng nhận của Viện Đào tạo Quốc tế + 5.000.000 đồng + cơ hội thực tập tại Công ty Cổ phần TAJ.

8. Liên hệ: Cô Đinh Quỳnh Mai

     Email: dinh.mai@isneu.org

     SĐT: 0916682389.

 

Nơi nhận:

– Sinh viên của Viện

– Lưu Văn phòng

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Trịnh Thị Thu Giang

 Tải Thông báo tại đây

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia