Banner

Chính sách Học bổng tuyển sinh đầu vào Chương trình IBD@NEU Khóa 16 Mùa thu 2020

isme_admin

Thứ Hai, 28/09/2020 9:07 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xin thông báo chính sách học bổng đầu vào cho những sinh viên có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 16, kỳ Mùa thu 2020, và đã nhập học.

Cụ thể như sau:

 • Học bổng Lựa chọn thông minh (My Smart Choice) được xét dựa trên điểm trúng tuyển của Trường ĐHKTQD – những sinh viên đủ điều kiện sẽ được thông báo sau (không cần nộp đơn đăng ký).
 • Các loại Học bổng Tuyển sinh đầu vào cần đăng ký gồm có:
  1. Học bổng “Thủ khoa” (Top Recruit) – với các mức từ 15% đến 75% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế tại ĐH KTQD (tương đương 40-204 triệu đồng).
  2. Học bổng “Tiềm năng” (Potential Leader) – với các mức từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.
 • Học bổng Thủ khoa và Học bổng Tiềm năng được dành cho các sinh viên có Tổng điểm xét tuyển (hoặc tổng điểm xét tuyển quy đổi) tính theo tổ hợp xét tuyển của trường ĐHKTQD trong Kỳ tuyển sinh Mùa Thu 2020 của Chương trình Cử nhân Quốc tế từ 85 điểm trở lên (*).
 • Điều kiện duy trì học bổng Thủ khoa trong các năm học tiếp theo: Sinh viên có kết quả học tập nằm trong 20% kết quả cao nhất. Trong thời gian nhận học bổng, sinh viên đã nhận học bổng Thủ khoa sẽ không được xét học bổng Khuyến khích Học tập, nhưng vẫn được đăng ký cho học bổng Khuyến khích Hoạt động và Học bổng Sinh viên tiêu biểu (“Student of the Year”).

* Sinh viên đủ điều kiện xét học bổng Tuyển sinh đầu vào sẽ nhận được email thông báo theo địa chỉ email đã đăng ký khi nộp hồ sơ tuyển sinh.

Sinh viên cần tải đơn theo mẫu (tải tại đây: Đơn đăng ký Học bổng), điền và gửi đơn đăng ký học bổng qua email cho cô Hương Lan (le.lan@isneu.org). Hạn chót nhận đơn đăng ký học bổng: 16h ngày 29/9/2020.

Các sinh viên nộp đơn đăng ký học bổng sẽ được sắp xếp tham gia phỏng vấn học bổng vào thứ Tư ngày 30/9/2020 (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo qua email và qua chủ nhiệm lớp).

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn Học bổng.

Cộng đồng ISMErs

 • Fanpage
 • Group ISMErs
 • ISME
 • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia