Banner

BBAE@NEU và sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khởi nghiệp

isme_admin

Thứ Hai, 21/09/2020 9:12 Chiều

?[BBAE VÀ SỨ MỆNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHỞI NGHIỆP]?
?Với mong muốn ươm mầm và đào tạo ra lứa sinh viên chuyên nghiệp trong nền kinh tế Khởi nghiệp, BBAE@NEU luôn đổi mới và nâng cao chương trình học của mình. Mỗi môn học, qua từng năm, từng học kì đều được cập nhập và thay đổi để phù hợp theo xu hướng chung, để sinh viên có cái nhìn bao quát và hợp thời nhất?
???Hãy cùng xem báo Nhân dân nói gì về hành trình ươm mầm này của BBAE để có cái nhìn toàn diện nhất về các lứa sinh viên tương lai nhé?

https://nhandantv.vn/nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-khoi-nghiep-d151898.htm?fbclid=IwAR0YE04r1NOeAPwOIXl0oCfRRm7R5Lryrtsww936lM2s0IEDHh_bwu8n-LA

 

Sinh viên BBAE giao lưu cùng Sinh viên Quốc tế

Chia sẻ từ GS Nancy – DDHTH Boise

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia