Banner

BBAE@NEU tiên phong trong hoạt động giảng dạy và đổi mới

isme_admin

Thứ Sáu, 25/09/2020 9:09 Chiều

?Những năm qua, hoạt động giảng dạy ở nhiều nơi được đánh giá là không đổi mới, xa rời nhu cầu thực tiễn của Xã hội và Doanh nghiệp.
‼️Làm thế nào mà BBAE lại có thể phát triển và thu hút được đông đảo sự chú ý của những bạn trẻ đam mê Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đến thế?
???Hãy cùng tìm hiểu xem một trong những điều đặc biệt nhất trong phương pháp giảng dạy của BBAE thông qua đoạn phóng sự dưới đây nhé?

https://nhandantv.vn/dao-tao-khoi-nghiep-dai-hoc-d151888.htm?fbclid=IwAR0en_TT9Aj5_embJacu7JzmYk2iUPLxu_5agWarqj7IW4dC_CedlOcLmI8

 

Giao lưu cùng sinh viên Quốc tế

Hào hứng và say mê với Hoạt động ngoại khóa của chương trình

Cộng đồng ISMErs

  • Fanpage
  • Group ISMErs
  • ISME
  • Youtube/Tiktok/Instagram

Fanpage IBD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IBD@NEU

Tham gia

Fanpage BBAE@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình BBAE@NEU

Tham gia

Fanpage IMD@NEU - Nơi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, môi trường học tập và hoạt động về Chương trình IMD@NEU

Tham gia

Group IBD@NEU - Nơi chia sẻ và gắn kết cộng đồng IBDers (Chỉ dành riêng sinh viên IBD)

Tham gia

Group BBAE@NEU - Nơi chia sẻ & gắn kết cộng đồng BBAErs (Chỉ dành riêng sinh viên BBAE)

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Fanpage ISME - Nơi tìm hiểu thông tin về Viện Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tham gia

Instagram IBD@NEU

Tham gia

Youtube IBD@NEU

Tham gia

Tiktok IBD@NEU

Tham gia