Banner

Thông báo Tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 20, kỳ mùa Thu 2024

Lê Diệu Linh

Thứ Hai, 18/03/2024 3:55 Chiều

Tải Thông báo Tuyển sinh tại đây

Tải Hồ sơ Dự tuyển tại đây

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 546 /TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày    15    tháng   03    năm 2024

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 20, kỳ mùa Thu 2024

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 20, Kỳ mùa Thu năm 2024, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];
 • Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Business & Events Management];
 • Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]
 • Digital Marketing [BA (Hons) Digital Marketing]
 • Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];

 

I. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. XÉT TUYỂN KẾT HỢP & PHỎNG VẤN

Thí sinh có thể tham gia kỳ xét tuyển kết hợp vào Chương trình trong các trường hợp sau:

I.1.1 Chứng chỉ tiếng Anh và Kết quả học tập THPT

Thí sinh đang là học sinh lớp 12 đáp ứng được đồng thời những điều kiện sau:

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5); TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL ITP từ 550 trở lên; hoặc tương đương;
 • Điểm trung bình chung của ba năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0/10 trở lên (không có môn nào dưới 5,0/10);
 • Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt từ 8,0/10 trở lên;

I.1.2 Chứng chỉ tiếng Anh và Bài đánh giá năng lực trong nước hoặc quốc tế / Thư mời nhập học đại học quốc tế

Thí sinh đáp ứng được một trong ba nhóm điều kiện sau:

Nhóm điều kiện 1

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5) ; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL ITP từ 550 trở lên; hoặc tương đương;
 • Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.
 • Có một trong số các kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn thời hạn như sau:
 1. Điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội từ 100 điểm trở lên;
 2. Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM từ 800 điểm trở lên;
 3. Điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 70 điểm trở lên.

Nhóm điều kiện 2

 • Chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên (không có thành phần nào thấp hơn 5.5) ; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL ITP từ 550; hoặc tương đương;
 • Có một trong số các kết quả bài thi đánh giá năng lực quốc tế như sau:
  1. Điểm 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 112 điểm; hoặc
  2. Bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 30 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects), 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service); hoặc
  3. Bằng tốt nghiệp THPT của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 88,2 trở lên; hoặc
  4. Chứng chỉ SAT quốc tế (SAT1) từ mức 1.300 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ACT từ 27 điểm trở lên; hoặc
  5. Có điểm 2 bài AP Test mỗi bài từ 3 trở lên, tổng điểm 2 bài từ 7 trở lên.

Hội đồng Tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể của thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển để công nhận kết quả các kỳ thi năng lực quốc tế khác.

Nhóm điều kiện 3

 • Có chứng chỉ IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào <5.5); hoặc TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; hoặc TOEFL ITP từ 550 trở lên; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;
 • Thí sinh đang là sinh viên các trường đại học có uy tín tại nước ngoài (Top1000 của Bảng xếp hạng quốc tế năm 2024 như THE; QS; Top 60 các Đại học Vương quốc Anh theo xếp hạng The Guardian University Guide 2024; Trường Kinh doanh đạt kiểm định AACSB hoặc EQUIS) và có kết quả học tập “pass” trở lên; hoặc có thư chấp nhận nhập học của một trường Đại học đáp ứng tiêu chí nêu trên (trong thời hạn không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

1.1.3 Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

I.2. THI TUYỂN

I.2.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.

I.2.2. Các bài đánh giá

Thí sinh thi tuyển cần tham gia những bài đánh giá sau đây:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể được thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2024 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt từ 21 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên hoặc điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên, các điểm ĐGNL/ĐGTD còn thời hạn;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên hoặc điểm ACT từ 26 điểm trở lên;
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.
 • Có điểm 2 bài AP Test mỗi bài từ 3 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c. Bài kiểm tra tiếng Anh: theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông, bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết.

 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 60 trở lên, (iii) TOEFL ITP từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IELTS 6.5 (không có thành phần nào dưới 5.5) trở lên có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành của các ngành Kinh doanh và Marketing, Kinh doanh và Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Ngân hàng & Tài chính, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

I.3. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh, bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), và điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV). Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp;
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực được quy định tại mục I.2.2 của Thông báo tuyển sinh này);
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, bao gồm điểm các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

Điều kiện vào học năm thứ nhất: Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

II. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu năm 2024 cho cả 6 ngành dự kiến tối đa là 850.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang các chương trình khác dựa trên nguyện vọng của thí sinh đã lựa chọn theo thứ tự ưu tiên trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

IV. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2024

IV.1. Các mốc thời gian cơ bản

   12/5 và 20/7/2024                  Ngày hội Thông tin Open Day

Kỳ xét tuyển  (Theo Thông báo Thay đổi Lịch tuyển sinh kỳ xét tuyển)

   29, 30/5/2024                        Thu hồ sơ đợt xét tuyển

   Chiều 3/6/2024                               Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

   4-5/6/2024                         Phỏng vấn thí sinh

   8/6/2024                              Công bố kết quả xét tuyển

Nhập học cho thí sinh bảo lưu và xét tuyển:

   19-20/8/2024                          Nhập học đối với thí sinh kỳ Mùa Xuân đã bảo lưu và thí sinh đợt xét tuyển kỳ Mùa Thu

Kỳ thi tuyển

   12-17/8/2024                         Thu hồ sơ đợt thi tuyển

   23/8/2024                              Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

   24/8/2024                              Thi tiếng Anh và Kiến thức tổng hợp

   25-27/8/2024                         Phỏng vấn

   7/9/2024                               Công bố kết quả thi tuyển

   11-13/9/2024                         Sinh viên làm thủ tục nhập học

   23/9/2024                              Bắt đầu học chính thức

IV.2.  Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

Điều kiện áp dụng Phiếu quà tặng của Chương trình:

 • Thí sinh nộp Phiếu quà tặng cùng với Hồ sơ dự tuyển đầy đủ. Phiếu quà tặng hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Viện ĐTQT;
 • Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng tối đa 01 (một) phiếu trong một kỳ tuyển sinh.

IV.3.  Tư vấn tuyển sinh, phát hành và thu hồ sơ

Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh và phát hành hồ sơ dự tuyển tại Phòng tư vấn tuyển sinh, tầng G, Nhà A2, vào các ngày trong tuần từ 06/05/2024 đến 20/08/2024 (trong giờ hành chính).

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này. Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.

IV.4. Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng Tư vấn tuyển sinh Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453

Email: info.ibd@isneu.org; Website: https://isme.neu.edu.vn/

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 

GS. TS Phạm Hồng Chương

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

PHỤ LỤC 1

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BẰNG CẤP VÀ HỌC PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 546 /TB-ĐHKTQD
 ngày 15 tháng  03 năm 2024)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Ngành Kinh doanh & Marketing, Kinh doanh & Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

+ Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 6.5 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc (ii) đạt trình độ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5, hoặc TOEFL 500) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.

+ Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.

+ Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:

 • Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh & Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England, Vương quốc Anh;
 • Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

 

II. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
  (i) IELTS 6.5 (không có thành phần nào < 5.5) hoặc (ii) đạt trình độ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh; và nhận bằng Cử nhân của UWE.

         Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

          Chú ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm. Đối với ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ  bắt đầu vào tháng 1 hàng năm.

III. Ngành Digital Marketing

(do Khoa Marketing Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trực tiếp cùng LBU điều hành về chuyên mônLiên hệ để được tư vấn: TS. Nguyễn Hoài Long 0913229867 và ThS. Cao Hiền: 0936467027, https://khoamarketing.neu.edu.vn/

Chương trình đào tạo 3,5 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Giai đoạn cơ sở (6 tháng): Sinh viên học 5 môn cơ sở của ĐH Kinh tế Quốc dân.
 • Giai đoạn 03 năm học chuyên ngành: theo chương trình của ĐHTH Leeds Beckett (LBU), Vương quốc Anh để được nhận bằng Cử nhân Digital Marketing của LBU.

Trước khi vào học chuyên ngành, sinh viên phải đạt chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5). Nếu phải bổ sung tiếng Anh thì học phí và thời gian học nằm ngoài học phí và thời gian đào tạo chính thức của chương trình.

B. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

I. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

 

II. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân):

 1. Ngành Quản trị Kinh doanh: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business and Management] của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England.
 2. Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 3. Ngành Ngân hàng & Tài chính: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 4. Ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 5. Ngành Kinh doanh & Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.
 6. Ngành Digital Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Digital Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Digital Marketing] của ĐHTH Leeds Beckett, Vương quốc Anh.

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 1. Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam
 • Học phí cho toàn khóa học tại Việt Nam (đối với tất cả các ngành) là 395.000.000 VNĐ
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, Chương trình áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

——————————————————————————————————————————————————-

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  546 /TB-ĐHKTQD
ngày 15  tháng 03  năm 2024)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, SAT, A-LEVELS, IB VÀ ATAR

STT

Điểm IELTS

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

0,5

2

7.0

1,0

3

7.5

1,5

4

8.0

2,0

5

8.5

2,5

6

9.0

3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

 

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

Điểm SAT x 30/1600

Dùng kết quả SAT1

2

ACT

Điểm ACT x30/36

 

3

A-Level

Điểm UCAS x 30/168

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

4

IB

Điểm IB x 30/45

Điểm 6 môn thi cộng điểm phụ.

5

ATAR

Điểm University aggregate x 30/90

Dùng “University aggregate”

6

AP Test

Tổng điểm 2 môn AP Test x 3

 

7

ĐGNL ĐHQGHN

Điểm ĐGNL x 30/150

 

8

ĐGNL ĐHQG TPHCM

Điểm ĐGNL x 30/1200

 

9

Đánh giá tư duy ĐHBK

Điểm ĐGTD x 30/100

 

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

————————————————————————————————————————————————

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số  546/TB-ĐHKTQD
ngày  15
tháng 03 năm 2024)

 

3.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển cho đối tượng xét tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm;
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ thi năng lực trong nước hoặc quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT hoặc ACT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793 National Economics University ACT là 1767- National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT.) (nếu có)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại 1 trường đại học uy tín của nước ngoài hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài (nếu có).

 

3.2 Hồ sơ đăng ký dự tuyển cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2024;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2024;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ thi năng lực trong nước hoặc quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT hoặc ACT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793 National Economics University ACT là 1767- National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT.) (nếu có)

 

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?