Banner

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022 (bổ sung ngành Digital Marketing)

isme_admin

Thứ Sáu, 09/09/2022 6:49 Chiều

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:  1649 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  9   tháng  9    năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU

Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022 (bổ sung ngành Digital Marketing)

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Khoá 18, Kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2022, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Kinh doanh và Marketing [BA (Hons) Business & Marketing]
 • Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [BA (Hons) Events Management / BA (Hons) Business & Events Management];
 • Quản trị Kinh doanh [BA (Hons) Business Management];
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế [BA (Hons) International Business Management];
 • Ngân hàng & Tài chính [BSc (Hons) Banking & Finance];
 • Digital Marketing [BA (Hons) Digital Marketing]

I. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Có điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.

I.2. Các bài đánh giá

Thí sinh thi tuyển cần tham gia những bài đánh giá sau đây:

a. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Toán, Logic và Tiếng Việt. Điểm KTTH có thể được thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2022 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) đạt mức từ 24 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, hoặc của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 điểm trở lên;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, cộng điểm phụ, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 • Có bằng tốt nghiệp PTTH của Australia với điểm ATAR (không áp dụng cho Queensland) từ 75 trở lên.

Cách thức quy đổi kết quả các bài đánh giá năng lực xem Phụ lục 2 của Thông báo Tuyển sinh này.

Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, hoặc tương đương.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c. Bài kiểm tra tiếng Anh: theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông, bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết.

 • Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 60 trở lên, (iii) TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn IELTS 7.0 (không có thành phần nào dưới 6.0) trở lên có thể được xem xét chuyển vào học giai đoạn chuyên ngành của các ngành Kinh doanh và Marketing, Kinh doanh và Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Ngân hàng & Tài chính, tùy thuộc thời điểm và các điều kiện khác đi kèm.

I.3. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh, bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), và điểm phỏng vấn.

Điểm Tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn (PV). Công thức xác định Điểm Tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • PT: điểm trung bình chung lớp 12;
 • KTTH: điểm thi Kiến thức Tổng hợp;
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực ở trên (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQuG TP.HCM; SAT, chứng chỉ A-Levels, IB, ATAR đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 của Thông báo tuyển sinh này);
 • PV: điểm phỏng vấn;
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2; 5; và 3 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, bao gồm điểm các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

II. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu cho kỳ mùa Thu 2022 cho cả 6 ngành dự kiến tối đa là 600.
 • Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành không đủ quy mô tối thiểu để mở lớp (25 sinh viên), Viện Đào tạo Quốc tế sẽ chuyển thí sinh sang các chương trình khác dựa trên nguyện vọng của thí sinh đã lựa chọn theo thứ tự ưu tiên trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP, HỌC PHÍ

Xem chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm với Thông báo Tuyển sinh này.

IV. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2022 (dự kiến)

IV.1. Kỳ thi tuyển:

– 27/9/2022:                              Hạn cuối nộp hồ sơ thi tuyển

– 30/09/2022:                            Công bố danh sách thí sinh dự tuyển

– 02/10/2022:                            Thi Kiến thức tổng hợp và Tiếng Anh

– 03 – 05/10/2022:                     Phỏng vấn

– 10/10/2022:                            Công bố kết quả tuyển sinh

– 11-13/10/2022:                       Nhập học

– 17/10/2022:                            Bắt đầu học chính thức

IV.2.   Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

IV.3.   Tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ

           Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh, bán và thu hồ sơ tuyển sinh tại Phòng tư vấn tuyển sinh, tầng G, Nhà A2, vào các ngày trong tuần từ 09/09/2022 đến 27/09/2022 (trong giờ hành chính).

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 3 của Thông báo tuyển sinh này. (Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.)

IV.4. Địa chỉ liên hệ

          Viện Đào tạo Quốc tế

           Phòng Tư vấn tuyển sinh Tầng G Nhà A2

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280.280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453 | 

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh;

– Lưu: VT, TC-KT, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Phạm Hồng Chương

(đã ký và đóng dấu)

Hướng dẫn hoàn thiện & nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số1649 /TB-ĐHKTQD
ký ngày
09 tháng 09 năm 2022)

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Ngành Kinh doanh & Marketing, Kinh doanh & Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có: (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) đạt trình độ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5, hoặc TOEFL 500) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:
  • Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh & Quản trị Sự kiện, Quản trị Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England, Vương quốc Anh;
  • Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó.

II. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở. Về ngoại ngữ, hết năm thứ nhất, sinh viên phải có:
  (i) IELTS 7.0 (không có thành phần nào < 6.0) hoặc (ii) đạt trình độ TEG Level 4 Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500) để chuyển tiếp lên học giai đoạn chuyên ngành.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh; và nhận bằng Cử nhân của UWE.

         Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

          Chú ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), và ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

III. Ngành Digital Marketing

Chương trình đào tạo 3,5 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Giai đoạn cơ sở (6 tháng): Sinh viên học 6 môn cơ sở của ĐH Kinh tế Quốc dân.
 • Giai đoạn 03 năm học chuyên ngành: theo chương trình của ĐHTH Leeds Beckett (LBU), Vương quốc Anh để được nhận bằng Cử nhân Digital Marketing của LBU.

Trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ quốc tế IELTS 6.0, sinh viên cần bổ sung trước khi vào học chuyên ngành. Học phí và thời gian học bổ sung tiếng Anh nằm ngoài học phí và thời gian đào tạo chính thức của chương trình.

B. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

I. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

 

II. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân):

 1. Ngành Quản trị Kinh doanh: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) Business Management] của Đại học Tổng hợp (ĐHTH) West of England.
 2. Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) International Business Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 3. Ngành Ngân hàng & Tài chính: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) Banking and Finance] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 4. Ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh và Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) Business and Events Management] của ĐHTH West of England, Vương quốc Anh.
 5. Ngành Kinh doanh & Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing] của ĐHTH Coventry, Vương quốc Anh.
 6. Ngành Digital Marketing: sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Digital Marketing [Bachelor of Arts (Hons) Digital Marketing] của ĐHTH Leeds Beckett, Vương quốc Anh.

C. HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU sẽ được thông báo cụ thể và đăng tải công khai trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn). Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

 1. Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam
 • Học phí cho 4 năm học tại Việt Nam (đối với tất cả các ngành) là 395.000.000 VNĐ
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá);
 • Học phí đóng theo kỳ theo thông báo học phí của Viện Đào tạo Quốc tế;
 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, Chương trình áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 1649/TB-ĐHKTQD
ký ngày  9
  tháng  năm 2022)

 

2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, SAT, A-LEVELS, IB ATAR

Quy đổi điểm IELTS quốc tế

STT

Điểm IELTS

Điểm thưởng tuyển sinh

1

6.5

0,5

2

7.0

1,0

3

7.5

1,5

4

8.0

2,0

5

8.5

2,5

6

9.0

3,0

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM A-LEVEL, SAT, IB, ATAR
SANG ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP

 

TT

Kết quả cần quy đổi

Công thức quy đổi sang điểm

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú

1

SAT

 

 

Dùng kết quả SAT1

2

A-Level

 

 

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*

3

IB

 

 

Điểm 6 môn thi cộng với điểm phụ.

4

ATAR

 

 

Dùng “University aggregate”

                                                                                                   

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

 PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh số 1649/TB-ĐHKTQD
ký ngày    9    tháng    9  năm 202
2)

 

 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm 3 năm học THPT;
 • 01 bản công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời thi TN THPT QG 2022;
 • 01 bản công chứng kết quả thi TN THPT QG 2022;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

Lưu ý với các tài liệu khác:

 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả các kỳ thi năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại 1 trường đại học uy tín của nước ngoài hoặc có thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, các trường đại học uy tín của nước ngoài;

 

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)

Hướng dẫn hoàn thiện & nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?