Banner

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD, Khóa 16, Kỳ mùa Thu 2020

isme_admin

Thứ Tư, 15/04/2020 9:08 Sáng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số:   498  / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  06  tháng  04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 16, Kỳ mùa Thu, năm 2020

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 16, Kỳ mùa Thu năm 2020, Chương trình Cử nhân Quốc tế (sau đây gọi là Chương trình), với các ngành đào tạo sau:

 • Quản trị Kinh doanh, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Quản trị Sự kiện, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Ngân hàng & Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore) và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Kinh doanh Quốc tế, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Kinh doanh và Marketing, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Giáo dục TMC (Singapore); Tổ chức Giáo dục Pearson; và Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

 

A. PHƯƠNG THỨC VÀ QUY MÔ TUYỂN SINH

I. XÉT TUYỂN & PHỎNG VẤN

 1. Xét tuyển đợt 1

(i)        Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh đang học lớp 12 đạt đủ các điều kiện sau:

a. Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;

b. Có điểm trung bình chung học kỳ 1 lớp 12 đạt tối thiểu 8,0/10 (không có môn nào dưới 5,0/10) và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 môn Toán hoặc Ngữ văn đạt tối thiểu 8,0/10;

hoặc Có điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt mức từ 1.300 trở lên.

(ii)       Quy trình tuyển sinh

 • Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

(iii)      Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 08/05/2020.

 1. Xét tuyển đợt 2:

 (i) Điều kiện dự tuyển:

a. Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5; TOEFL iBT từ 80 trở lên và không có thành phần dưới 18; TOEFL PBT từ 550 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 4.5; hoặc tương đương;

b. Có tổng điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 (không tính môn tiếng Anh, môn Giáo dục Công dân, không tính điểm ưu tiên) đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán hoặc Ngữ văn;

hoặc Có điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt mức từ 1.300 trở lên.

c. Tốt nghiệp trung học phổ thông;

(ii) Quy trình tuyển sinh

 • Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Quốc tế;
 • Tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

(iii) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08/2020 đến hết ngày 29/08/2020.

II. Thi tuyển

 1. Thi tuyển đợt 1

 (i) Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh đang học lớp 12 có Điểm trung bình chung học kỳ 1 lớp 12 đạt tối thiểu 6,5/10; hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm Trung bình chung lớp 12 đạt tối thiểu 6,5/10.

(ii) Quy trình tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a. Bài thi Kiến thức tổng hợp

 • Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài thi KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.
 • Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

                            – Điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.

                            – Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.

 • Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài thi KTTH hoặc tương đương.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c. Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

          Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL iBT từ 60 trở lên, TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.

(iii) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/05/2020 đến hết ngày 30/05/2020.

 1. Thi tuyển đợt 2 (Sau khi thi tốt nghiệp năm 2020)

(i) Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm trung bình lớp 12 đạt tối thiểu 6,5/10.

 (ii) Quy trình tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a. Bài đánh giá Kiến thức tổng hợp

 • Thí sinh tham dự bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài thi KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.
 • Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

                  – Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2020 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn, không cộng điểm ưu tiên) nếu kết quả này đạt từ mức 21 điểm trở lên.

                 – Điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.

                 – Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.

 • Đối với ngành Ngân hàng &Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên, hoặc tương đương.

b. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c. Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

          Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL iBT từ 60 trở lên, TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.

 (iii) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08/2020 đến hết ngày 05/09/2020.

 III.     CĂN CỨ VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

 1. Xét tuyển

(i) Căn cứ và cách thức xét tuyển

Thí sinh được miễn điều kiện đầu vào tiếng Anh. Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm.

(ii) Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh tham gia kỳ xét tuyển đợt 1 được công nhận trúng tuyển khi có Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm đạt từ mức Điểm sàn phỏng vấn sớm trở lên. Thí sinh cần nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 31/08/2020 để đủ điều kiện nhập học vào kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2020.

Thí sinh tham gia kỳ xét tuyển đợt 2 được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm đạt từ mức Điểm sàn phỏng vấn sớm trở lên.

Điểm sàn phỏng vấn sớm do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng.

 1. Thi tuyển

(i) Căn cứ và cách thức tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh và các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), điểm phỏng vấn.

Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm phổ thông (PT); ii) Điểm bài thi Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

 • Điểm PT: là điểm trung bình chung học kỳ 1 lớp 12 (Đợt 1) hoặc điểm trung bình chung lớp 12 (Đợt 2);
 • Điểm KTTH: là điểm thi Kiến thức Tổng hợp
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực ở trên (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, SAT hoặc chứng chỉ A-Levels đạt điều kiện quy định tại mục A. của Thông báo tuyển sinh này)
 • Điểm PV: điểm phỏng vấn

         Các hệ số 2,0; 4,5 và 3,5 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

(ii) Điều kiện trúng tuyển và nhập học

a. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có các điểm thi đạt từ mức điểm sàn của các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

b. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi đạt từ mức điểm sàn của các bài thi KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Những thí sinh này cần nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 31/08/2020 để đủ điều kiện nhập học vào kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2020.

IV. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

 1. Tuyển thẳng đặc cách vào năm 2

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Có chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm.
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 6.0; TOEFL iBT từ 90 trở lên và không có thành phần dưới 20; TOEFL PBT từ 575 trở lên với bài viết đạt tối thiểu 5.0; hoặc tương đương;
 1. Tuyển thẳng đặc cách vào năm 1

Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học năm 1 khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Có chứng chỉ A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 120 điểm.
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.0 trở lên, TOEFL iBT từ 60 trở lên, TOEFL PBT từ 500 trở lên, hoặc tương đương.
 1. Điều kiện xét tuyển đặc cách khác

Thí sinh được xét tuyển đặc cách khi có một trong các điều kiện sau:

 • Thí sinh đang là sinh viên các trường đại học có uy tín tại Việt Nam hoặc là sinh viên các trường đại học nước ngoài uy tín được công nhận;
 • Thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 1. Cách thức xét tuyển đặc cách

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể của thí sinh tham gia Xét tuyển đặc cách và/hoặc kết quả tham gia các bài đánh giá để xét tiếp nhận vào Chương trình.

V. QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu cho cả 5 ngành: 650 sinh viên.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Ngành Quản trị Kinh doanh; Quản trị Sự kiện; Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.
 • Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Năm thứ tư được tổ chức đào tạo theo các ngành khác nhau:

                   – Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland;

                  – Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland;

                   – Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England;

                   – Kinh doanh & Marketing đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Coventry;

          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh. v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.

II. Ngành Ngân hàng & Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

 • Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình Tiếng Anh TEG của Học viện TMC, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản.
 • Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England;

         Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

 C. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

I. Tổ chức đào tạo

 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

II. Thời gian đào tạo

 • Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh; ngành Quản trị Sự kiện; Ngân hàng & Tài chính; Kinh doanh Quốc tế; và Kinh doanh & Marketing được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Khóa học bắt đầu vào tháng 9/2020.

          Chú ý: Đối với ngành Ngân hàng & Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), và ngành Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

 III. Bằng cấp sau khi hoàn thành chương trình học

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 4 TEG của Học viện TMC, Singapore.

 • Ngành Quản trị Kinh doanh: Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh [Bachelor of Arts (Hons) in Business Management] của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Ngành Quản trị Sự kiện: Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Sự kiện [Bachelor of Arts (Hons) in Events Management] của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
 • Ngành Ngân hàng & Tài chính: Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính [Bachelor of Science (Hons) in Banking and Finance] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh Quốc tế: Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế [Bachelor of Arts (Hons) in International Business Management] của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
 • Ngành Kinh doanh & Marketing: Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing [Bachelor of Arts (Hons) in Business and Marketing] của Đại học Tổng hợp Coventry, Vương quốc Anh.

D. HỌC PHÍ

 1.  Đối với sinh viên mang quốc tịch Việt Nam

                                                                                                       Đơn vị: VNĐ      

 

TT

Thời gian

Các ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh Quốc tế; Ngân hàng & Tài chính; Kinh doanh & Marketing

Ngành Quản trị
Sự kiện

1

Năm thứ nhất

56.000.000

56.000.000

2

Năm thứ hai

108.000.000

120.000.000

3

Năm thứ ba

108.000.000

120.000.000

4

Năm thứ tư

123.000.000

123.000.000

 

Tổng cộng

395.000.000

419.000.000

Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v . Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

 1. Đối với sinh viên quốc tế

Đối với sinh viên không mang quốc tịch Việt Nam, sẽ áp dụng mức học phí bằng 1,5 lần mức học phí cho sinh viên Việt Nam.

       Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể đăng trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn) theo từng học kỳ.

 E. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2020

 1. Các mốc thời gian cơ bản

– 25/04, 21/06 và 05/07/2020     Tư vấn tuyển sinh trực tuyến

– 24/05 và 16/08/2020                 Ngày hội Thông tin Open Day

Kỳ xét tuyển đợt 1 (trước khi thi Tốt nghiệp THPTQG):

– 04/05 – 08/05/2020:                  Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm trước tốt nghiệp

– Dự kiến 12 – 13/05/2020:         Phỏng vấn thí sinh

– 15/05/2020:                                Công bố kết quả tuyển sinh sớm đợt 1

Kỳ thi tuyển đợt 1 (trước khi thi Tốt nghiệp THPTQG):

– 25 – 29/05/2020:                        Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm trước tốt nghiệp

–  04/06/2020:                           Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

– Sáng thứ bảy 06/06/2020:        Bài thi Kiến thức Tổng hợp

– Chiều thứ bảy 06/06/2020:       Bài kiểm tra tiếng Anh

–  Ngày 07/06/2020:                     Phỏng vấn thí sinh

– Ngày 15/06/2020:                      Công bố kết quả tuyển sinh sớm đợt 2

Kỳ xét tuyển đợt 2:

– 20 – 29/08/2020:                       Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm kỳ mùa thu 2020

–  Dự kiến 05 – 06/09/2020:       Phỏng vấn thí sinh

–  10/09/2020:                               Công bố kết quả phỏng vấn tuyển sinh sớm đợt 3

Kỳ thi tuyển đợt 2:

–  05/09/2020:                           Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển kỳ mùa thu 2020

–  10/09/2020:                           Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

–  Sáng thứ bảy 12/09/2020:      Bài thi Kiến thức Tổng hợp

–  Chiều thứ bảy 12/09/2020:     Bài kiểm tra tiếng Anh

–  Ngày 13-14/09/2020:             Phỏng vấn thí sinh

–  Ngày 18/09/2020:                  Công bố kết quả tuyển sinh

Nhập học

– Ngày 22-24/09/2020:              Sinh viên làm thủ tục nhập học

– Dự kiến 28/09/2020:               Bắt đầu học chính thức

 

 1. Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

Điều kiện áp dụng Phiếu quà tặng của Chương trình:

 • Thí sinh nộp Phiếu quà tặng cùng với hồ sơ dự tuyển đầy đủ chậm nhất là ngày 29/08/2020. Phiếu quà tặng hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Viện ĐTQT;
 • Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng tối đa 01 (một) phiếu trong một kỳ tuyển sinh.

3. Tư vấn tuyển sinh và thu hồ sơ

Đăng ký nhận hồ sơ dự tuyển online: https://isme.neu.edu.vn/1808/thong-bao-nhan-ho-so-du-tuyen-online-ky-tuyen-sinh-mua-thu-ibd-2020/          

Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn và thu hồ sơ tuyển sinh tại Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, vào các ngày trong tuần  từ 04/05/2020 đến 05/09/2020 (trong giờ hành chính).

 1. Địa chỉ liên hệ

          Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0942.11.5050 hoặc (024) 36280 280, máy lẻ: 5339, 5342, 5343, 5344, 5347, 6453.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Các thí sinh

– Lưu TH, TC-KT, ĐTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Cường

 Tải Thông báo Tuyển sinh tại đây: Thông báo TS Kỳ Thu 2020

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?