Banner

Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển vào chương trình IBD khóa 16, Thi tuyển đợt 2, kỳ mùa Thu 2020

isme_admin

Thứ Năm, 10/09/2020 11:42 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 16, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Thi tuyển đợt 2 – kỳ mùa Thu 2020 như sau:

– Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng thứ 7, 12/09/2020

– Bài thi tiếng Anh: 14:15, chiều thứ 7, 12/09/2020

– Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Lịch Phỏng vấn: Chủ nhật, 13/09/2020 và thứ 2, 14/09/2020.

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0942 11 5050. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại Sơ đồ NEU

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN

Các bài thi: Kiến thức Tổng hợp, Tiếng Anh, Phỏng vấn

Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh

Số BD Họ và tên Ngày sinh Thi KTTH
8h15, 12/09/2020
Thi TA
14h15, 12/09/2020
Phỏng vấn
Phòng thi KTTH Phòng Thi TA Bàn PV Địa điểm PV Ngày PV Ca PV Giờ PV
426 Bùi Thu An 05/02/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 8:15
427 Lê Hữu An 31/07/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 8:15
428 Bùi Thị Mai Anh 23/04/2001 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 8:15
429 Bùi Thị Xuân Anh 28/01/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 9:00
430 Dương Xuân Quỳnh Anh 18/06/2002 D2-302   Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 9:00
431 Đặng Đức Anh 15/04/2001 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 9:45
432 Hoàng Vân Anh 12/12/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 9:45
433 Lại Phan Quỳnh Anh 04/07/2002     Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 9:45
434 Lê Hồng Anh 28/10/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 10:30
435 Lê Nam Anh 06/10/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Sáng 10:30
436 Lê Ngọc Anh 05/08/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 14:00
437 Lê Phương Anh 14/08/1999 D2-302   Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 14:00
438 Lê Trâm Anh 06/07/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 14:00
439 Lê Tuấn Anh 18/10/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 14:45
440 Ngô Thị Phương Anh 22/09/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 14:45
441 Nguyễn Duy Anh 09/06/2002     Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 15:30
442 Nguyễn Đức Việt Anh 05/07/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 15:30
443 Nguyễn Hà Anh 14/03/2002     Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 15:30
444 Nguyễn Lê Minh Anh 02/09/2002     Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 16:15
445 Nguyễn Phương Anh 08/09/1999 D2-302   Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 16:15
446 Nguyễn Phương Anh 12/09/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-301 13/09/2020 Chiều 16:15
447 Nguyễn Phương Ngọc Anh 16/05/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 8:15
448 Nguyễn Phương Thảo Anh 22/01/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 8:15
449 Nguyễn Quốc Anh 21/08/2002   D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 8:15
450 Nguyễn Thị Minh Anh 24/06/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 9:00
451 Nguyễn Trung Anh 09/08/2000   D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 9:00
452 Nguyễn Tường Anh 02/12/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 9:45
453 Phan Quang Anh 26/02/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 9:45
454 Phạm Ngọc Anh 14/08/2002 D2-302 D2-301 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 9:45
455 Sử Diệu Minh Anh 23/11/2002     Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 10:30
456 Trần Hà Anh 18/06/2000 D2-302 D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Sáng 10:30
457 Trần Hoài Anh 20/11/2002   D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 14:00
458 Trần Mai Anh 15/11/2002     Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 14:00
459 Trần Thị Mai Anh 14/09/2002 D2-302 D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 14:00
460 Vũ Đặng Minh Anh 04/05/2002 D2-302   Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 14:45
461 Vũ Quang Anh 12/10/2002 D2-302   Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 14:45
462 Vũ Trung Anh 07/11/2002   D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 15:30
463 Vũ Việt Anh 05/12/2002   D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 15:30
464 Đặng Ngọc Ánh 10/12/2001 D2-302 D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 15:30
465 Đinh Thị Minh Ánh 10/06/2002   D2-302 Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 16:15
466 Nguyễn Ngọc Ánh 02/12/2002 D2-302   Bàn số 1 D2-201 14/09/2020 Chiều 16:15
467 Phan Thị Nguyệt Ánh 18/02/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 8:15
468 Tạ Hồng Ánh 05/11/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 8:15
469 Trần Ngọc Ánh 22/10/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 8:15
470 Vũ Quốc Bá 15/10/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 9:00
471 Phạm Xuân Bách 03/05/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 9:00
472 Trương Việt Bách 08/05/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 9:45
473 Phùng Thế Bảo 30/12/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 9:45
474 Trần Quốc Bảo 21/05/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 9:45
475 Võ Quốc Bảo 22/08/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 10:30
476 Phạm Thái Bằng 13/09/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Sáng 10:30
477 Phạm Thanh Bình 26/12/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 14:00
478 Đào Anh Châm 08/05/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 14:00
479 Nguyễn Huyền Minh Châu 08/09/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 14:00
480 Nguyễn Ngọc Châu 06/08/2002 D2-303 D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 14:45
481 Trần Thị Minh Châu 14/12/2002     Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 14:45
482 Đào Ngọc Chi 24/09/2002 D2-303   Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 15:30
483 Đoàn Hà Chi 01/06/2002   D2-302 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 15:30
484 Vũ Linh Chi 05/02/1999 D2-303 D2-303 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 15:30
485 Đoàn Phú Duy 06/03/2002   D2-303 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 16:15
486 Nguyễn Anh Duy 25/06/2002   D2-303 Bàn số 10 D2-406 13/09/2020 Chiều 16:15
487 Lê Anh Dũng 26/06/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 8:15
488 Lê Minh Dương 16/06/2002     Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 8:15
489 Nguyễn Nhật Dương 28/06/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 8:15
490 Đỗ Tiến Đạt 18/11/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 9:00
491 Nhâm Tiến Đạt 06/11/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 9:00
492 Trần Tiến Đạt 01/03/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 9:45
493 Vũ Quốc Đạt 04/03/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 9:45
494 Nguyễn Hải Đăng 08/12/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 9:45
495 Đặng Chí Đức 11/01/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 10:30
496 Đồng Minh Đức 28/06/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Sáng 10:30
497 Nguyễn Minh Đức 03/08/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 14:00
498 Trần Minh Đức 09/12/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 14:00
499 Bùi Hương Giang 06/07/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 14:00
500 Đào Thị Giang 19/07/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 14:45
501 Đặng Thị Linh Giang 14/10/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 14:45
502 Nguyễn Châu Giang 17/10/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 15:30
503 Nguyễn Đăng Hoàng Giang 04/02/2002   D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 15:30
504 Nguyễn Thiên Hà 18/02/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 15:30
505 Nguyễn Thúy Hà 10/01/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 16:15
506 Trần Minh Hà 10/12/2002 D2-303 D2-303 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 16:15
507 Vũ Thị Thu Hà 21/05/2002 D2-303 D2-304 Bàn số 2 D2-302 13/09/2020 Chiều 16:15
508 Nguyễn Hoàng Hải 18/10/2002 D2-303 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 8:15
509 Nguyễn Thị Mai Hạnh 24/09/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 8:15
510 Đỗ Hoàng Việt Hằng 21/04/2002 D2-401   Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 8:15
511 Lê Dương Tuấn Hiếu 11/09/2002     Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 9:00
512 Nguyễn Thạc Hiếu 26/12/2001 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 9:00
513 Nguyễn Trung Hiếu 16/11/2002 D2-401   Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 9:45
514 Nguyễn Trung Hiếu 20/06/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 9:45
515 Thái Minh Hiếu 07/09/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 9:45
516 Trần Vũ Hiếu 28/08/2002 D2-401   Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 10:30
517 Đinh Thị Ngọc Hiền 25/12/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Sáng 10:30
518 Nguyễn Thúy Hiền 29/04/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 14:00
519 Vũ Thu Hiền 13/08/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 14:00
520 Trần Cao Minh Hiển 08/06/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 14:00
521 Nguyễn Đức Hoàn 28/05/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 14:45
522 Cao Bùi Việt Hoàng 11/07/2001 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 14:45
523 Đàm Minh Hoàng 14/11/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 15:30
524 Phạm Minh Hoàng 01/10/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 15:30
525 Vi Huy Hoàng 10/07/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 15:30
526 Trần Đức Huy 22/03/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 16:15
527 Trần Tấn Huy 16/05/2002   D2-304 Bàn số 2 D2-202 14/09/2020 Chiều 16:15
528 Vũ Gia Huy 12/12/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 8:15
529 Nguyễn Việt Hùng 29/01/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 8:15
530 Đào Quý Hưng 01/11/2002 D2-401   Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 8:15
531 Ngô Mai Hương 13/06/2002     Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 9:00
532 Nguyễn Thị Lan Hương 28/07/2002   D2-304 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 9:00
533 Trần Thu Hường 04/08/2002 D2-401 D2-304 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 9:45
534 Chu Lý Khang 18/12/2001 D2-401 D2-304 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 9:45
535 Nguyễn Khánh 27/03/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 9:45
536 Nguyễn Gia Khánh 14/01/2002 D2-401   Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 10:30
537 Tống Thị Bảo Khánh 05/10/2002 D2-401 D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Sáng 10:30
538 Nguyễn Viết Khải 17/11/2002 D2-401 D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 14:00
539 Trần Hữu Khải 20/05/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 14:00
540 Dương Văn Khiêm 09/04/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 14:00
541 Nguyễn Đức Khiêm 04/10/2002 D2-401 D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 14:45
542 Ngô Ngọc Khoa 28/11/2002 D2-401 D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 14:45
543 Nguyễn Minh Khuyến 28/07/2001 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 15:30
544 Nguyễn Vũ Trung Kiên 28/07/2002     Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 15:30
545 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/11/2002 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 15:30
546 Tạ Gia Kỳ 23/09/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 16:15
547 Bùi Ngọc Lan 14/01/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-303 13/09/2020 Chiều 16:15
548 Nguyễn Thị Phương Lan 31/01/2002 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 8:15
549 Nguyễn Sơn Lâm 02/10/2002 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 8:15
550 Đỗ Hương Liên 14/07/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 8:15
551 Nguyễn Quỳnh Liên 28/03/2002 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 9:00
552 Chu Khánh Linh 30/06/2000 D2-402   Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 9:00
553 Dương Nhật Linh 06/01/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 9:45
554 Đỗ Thị Mai Linh 10/01/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 9:45
555 Đỗ Thị Thùy Linh 25/07/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 9:45
556 Hà Trần Khánh Linh 18/09/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 10:30
557 Hoàng Nguyễn Hà Linh 12/12/2002   D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Sáng 10:30
558 Lê Nguyễn Phương Linh 24/03/2002 D2-402   Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 14:00
559 Mai Thùy Linh 16/07/2002     Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 14:00
560 Ngô Hoàng Linh 18/08/2000 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 14:00
561 Nguyễn Diệu Linh 25/09/2002 D2-402 D2-305 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 14:45
562 Nguyễn Hà Linh 23/07/2002 D2-402 D2-306 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 14:45
563 Nguyễn Hoàng Linh 01/12/2002     Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 15:30
564 Nguyễn Hương Linh 13/07/2002   D2-306 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 15:30
565 Nguyễn Khánh Linh 16/12/2002   D2-306 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 15:30
566 Nguyễn Lê Phương Linh 04/02/2002     Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 16:15
567 Nguyễn Lê Phương Linh 17/09/2002   D2-306 Bàn số 3 D2-203 14/09/2020 Chiều 16:15
568 Nguyễn Phương Linh 19/02/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 8:15
569 Nguyễn Thị Khánh Linh 28/02/2002     Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 8:15
570 Phạm Gia Linh 02/01/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 8:15
571 Phạm Gia Linh 06/08/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 9:00
572 Phạm Mỹ Linh 05/11/2002 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 9:00
573 Thân Hà Linh 23/10/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 9:45
574 Trần Khánh Linh 04/10/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 9:45
575 Trịnh Thùy Linh 10/09/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 9:45
576 Trương Nhật Linh 10/06/2002 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 10:30
577 Nguyễn Thị Phương Loan 23/08/2002     Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Sáng 10:30
578 Vũ Hoàng Long 09/04/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 14:00
579 Nguyễn Phước Lộc 13/12/2000 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 14:00
580 Tạ Lã Thành Lộc 19/11/2002     Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 14:00
581 Đặng Văn Lợi 27/02/2001 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 14:45
582 Hoàng Tiến Lượng 05/12/2002 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 14:45
583 Lưu Hoài Ly 11/03/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 15:30
584 Nguyễn Khánh Ly 29/01/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 15:30
585 Nguyễn Thị Khánh Ly 17/02/2002 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 15:30
586 Đào Thị Ngọc Mai 24/09/2002 D2-402   Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 16:15
587 Hách Thanh Thục Mai 24/04/2002     Bàn số 4 D2-304 13/09/2020 Chiều 16:15
588 Hoàng Ngọc Mai 04/01/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 8:15
589 Lương Hiền Mai 14/03/2002 D2-402   Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 8:15
590 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/07/2000 D2-402   Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 8:15
591 Vũ Thị Tuyết Mai 21/10/2002   D2-306 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 9:00
592 Hoàng Đức Mạnh 22/11/2002 D2-402 D2-306 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 9:00
593 Nguyễn Xuân Mạnh 17/04/2002     Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 9:45
594 Cao Anh Minh 19/09/2002   D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 9:45
595 Dương Xuân Quang Minh 15/09/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 9:45
596 Đàm Khánh Minh 22/06/2002     Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 10:30
597 Đặng Đức Minh 02/12/2002   D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Sáng 10:30
598 Lại Quang Minh 15/11/2002     Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 14:00
599 Lê Hải Minh 05/12/2001 D2-404 D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 14:00
600 Lê Quốc Minh 19/08/2002     Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 14:00
601 Nguyễn Đăng Minh 19/03/2002   D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 14:45
602 Nguyễn Đình Minh 12/08/2002   D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 14:45
603 Nguyễn Đức Minh 24/11/2002   D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 15:30
604 Nguyễn Đức Công Minh 14/09/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 15:30
605 Nguyễn Quang Minh 21/07/2002   D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 15:30
606 Nguyễn Tuấn Minh 25/07/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 16:15
607 Trần Phạm Quang Minh 24/04/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 4 D2-204 14/09/2020 Chiều 16:15
608 Vũ Nhật Minh 05/02/2002     Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 8:15
609 Đào Hà My 18/10/2002     Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 8:15
610 Đỗ Trà My 29/09/2002   D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 8:15
611 Ngô Huyền My 31/05/2002     Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 9:00
612 Nguyễn Hương Trà My 18/08/2002   D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 9:00
613 Phạm Mai My 08/05/2002   D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 9:45
614 Thân Trà My 14/11/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 9:45
615 Vũ Trà My 13/02/2001 D2-404 D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 9:45
616 Nguyễn Thị Linh Na 27/02/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 10:30
617 Hoàng Hải Nam 25/10/2002   D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Sáng 10:30
618 Nguyễn Hải Nam 28/04/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 14:00
619 Dương Linh Nga 24/09/2002   D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 14:00
620 Nguyễn Lê Quỳnh Nga 24/05/2002   D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 14:00
621 Nguyễn Minh Nga 27/09/2002 D2-404 D2-401 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 14:45
622 Phạm Thanh Nga 24/12/2002     Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 14:45
623 Trương Quỳnh Nga 02/12/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 15:30
624 Lại Thảo Ngân 01/05/2001 D2-404   Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 15:30
625 Lê Kim Ngân 22/08/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 15:30
626 Nguyễn Thu Ngân 30/09/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 16:15
627 Phạm Thị Kim Ngân 29/09/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-305 13/09/2020 Chiều 16:15
628 Đặng Bảo Ngọc 08/05/2000 D2-404   Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 8:15
629 Nguyễn Bích Ngọc 03/10/2002 D2-404 D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 8:15
630 Nguyễn Minh Ngọc 23/09/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 8:15
631 Nguyễn Thị Minh Ngọc 15/09/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 9:00
632 Vũ Thị Bích Ngọc 09/10/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 9:00
633 Phạm Lê Hạnh Nguyên 04/12/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 9:45
634 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 29/10/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 9:45
635 Trần Thị Hồng Nhài 01/01/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 9:45
636 Nguyễn Quốc Việt Nhất 08/08/2002 D2-404   Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 10:30
637 Nguyễn Đỗ Hoàng Nhật 26/09/2002 D2-404 D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Sáng 10:30
638 Bùi Lan Nhi 18/10/2002 D2-404   Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 14:00
639 Bùi Thụy Nhi 13/05/2002     Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 14:00
640 Đinh Lan Nhi 26/10/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 14:00
641 Nguyễn Hoàng Linh Nhi 25/12/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 14:45
642 Lê Trang Nhung 06/02/2002 D2-404 D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 14:45
643 Đỗ Thị Quỳnh Như 10/10/2002 D2-404 D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 15:30
644 Nguyễn Khánh Ninh 20/10/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 15:30
645 Vũ Thị Hiền Nương 09/09/2002   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 15:30
646 Hoàng Khắc Phong 17/01/2001   D2-402 Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 16:15
647 Đỗ Thị Thu Phương 17/09/2001 D2-404   Bàn số 5 D2-205 14/09/2020 Chiều 16:15
648 Nguyễn Đức Phương 13/01/2002     Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 8:15
649 Nguyễn Minh Phương 04/08/2002   D2-402 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 8:15
650 Nguyễn Thị Hà Phương 06/04/2002 D2-404 D2-402 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 8:15
651 Nguyễn Thị Minh Phương 27/04/2002 D2-404   Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 9:00
652 Nguyễn Thị Tâm Phương 01/04/2002   D2-402 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 9:00
653 Nguyễn Thu Phương 29/05/2001 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 9:45
654 Phí Minh Phương 29/09/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 9:45
655 Vũ Thị Hoàng Phương 18/12/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 9:45
656 Đỗ Minh Quang 27/07/2001 D2-405   Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 10:30
657 Nguyễn Huy Quang 14/12/2002 D2-405   Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Sáng 10:30
658 Nguyễn Nhật Quang 14/08/2002     Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 14:00
659 Chế Anh Quân 08/12/2002     Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 14:00
660 Hoàng Gia Quân 16/06/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 14:00
661 Nguyễn Anh Quân 28/02/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 14:45
662 Nguyễn Minh Quân 20/08/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 14:45
663 Phan Anh Quân 25/07/2002     Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 15:30
664 Đặng Thế Quyền 04/05/2000 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 15:30
665 Đỗ Thu Quỳnh 22/11/2001 D2-405   Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 15:30
666 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 26/06/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 16:15
667 Phạm Thị Diễm Quỳnh 11/11/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-401 13/09/2020 Chiều 16:15
668 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 08/03/2002     Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 14:00
669 Cao Thái Sơn 17/02/1999 D2-405   Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 14:00
670 Nguyễn Việt Thái Sơn 02/10/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 14:00
671 Hà Đức Tâm 01/05/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 14:45
672 Nguyễn Huy Tâm 08/12/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 14:45
673 Lê Minh Tân 12/10/2001 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 15:30
674 Phạm Nguyễn Phương Thảo 30/11/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 15:30
675 Nguyễn Trần Thanh Thanh 09/05/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 15:30
676 Vũ Minh Thành 17/09/1999 D2-405 D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 16:15
677 Khiếu Hương Thảo 10/07/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 16:15
678 Nguyễn Phương Thảo 20/06/2002   D2-404 Bàn số 6 D2-206 14/09/2020 Chiều 16:15
679 Trần Hương Thảo 09/12/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 8:15
680 Vương Phương Thảo 01/03/2002   D2-404 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 8:15
681 Đặng Ngọc Thạch 22/08/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 8:15
682 Thạch Văn Thọ 30/08/2002 D2-405 D2-404 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 9:00
683 Nguyễn Minh Thu 12/07/2001 D2-405 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 9:00
684 Nguyễn Thị Hoài Thu 04/06/2002   D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 9:45
685 Đinh Anh Thư 17/05/2002 D2-405 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 9:45
686 Hoàng Minh Thư 01/08/2002   D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 9:45
687 Nguyễn Minh Thư 28/11/2002 D2-405 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 10:30
688 Phạm Thị Anh Thư 17/12/2002   D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Sáng 10:30
689 Vũ Hoài Thương 26/11/2002   D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 14:00
690 Phạm Nguyễn Trọng Thức 04/09/2002 D2-405 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 14:00
691 Phạm Thị Thủy Tiên 25/03/2002   D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 14:00
692 Lê Mạnh Tiến 05/07/2002   D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 14:45
693 Nguyễn Phú Tiến 25/10/2002     Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 14:45
694 Trần Mạnh Tiến 05/01/2000 D2-406 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 15:30
695 Trần Trung Tiến 01/03/2002 D2-406 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 15:30
696 Bùi Lưu Hà Trang 29/08/2002     Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 15:30
697 Chu Đoàn Mai Trang 19/02/2002 D2-406 D2-405 Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 16:15
698 Đỗ Thùy Trang 26/12/2002 D2-406   Bàn số 7 D2-402 13/09/2020 Chiều 16:15
699 Hoàng Thanh Trang 27/11/2002   D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 8:15
700 Lê Thu Trang 25/07/2002 D2-406 D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 8:15
701 Lương Hà Trang 12/01/2002     Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 8:15
702 Nguyễn Quỳnh Trang 18/06/2002   D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 9:00
703 Nguyễn Quỳnh Trang 13/09/2002     Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 9:00
704 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/10/2002   D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 9:45
705 Phạm Thị Kiều Trang 07/05/2001 D2-406   Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 9:45
706 Trần Thị Thu Trà 19/01/2002   D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 9:45
707 Dương Kiều Trinh 22/04/2002   D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 10:30
708 Lê Trọng Trung 09/09/2002   D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Sáng 10:30
709 Lương Đức Trung 17/09/2002 D2-406 D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 14:00
710 Nguyễn Kiên Trung 29/12/1996 D2-406 D2-405 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 14:00
711 Nguyễn Duy Trường 01/10/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 14:00
712 Nguyễn Xuân Trường 25/06/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 14:45
713 Phạm Quang Trường 28/09/2002   D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 14:45
714 Nguyễn Hữu Tuấn 13/06/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 15:30
715 Nguyễn Ngọc Tuấn 23/11/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 15:30
716 Nguyễn Thị Tuyết 13/01/2002   D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 15:30
717 Ngô Cẩm Tú 22/04/2002     Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 16:15
718 Ngô Minh Tú 12/05/2002   D2-406 Bàn số 8 D2-404 13/09/2020 Chiều 16:15
719 Nguyễn Anh Tú 14/03/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 8:15
720 Nguyễn Văn Tú 25/09/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 8:15
721 Phạm Đức Vinh Tú 10/11/2002 D2-406   Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 8:15
722 Phạm Minh Tú 08/03/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 9:00
723 Đỗ Hải Tùng 25/12/2002     Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 9:00
724 Giang Thanh Tùng 30/11/2002     Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 9:45
725 Nguyễn Thanh Tùng 28/07/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 9:45
726 Trần Quốc Tùng 26/12/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 9:45
727 Trịnh Thanh Tùng 29/07/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 10:30
728 Phạm Thị Thu Uyên 05/02/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Sáng 10:30
729 Trần Thị Thảo Vân 17/06/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 14:00
730 Nguyễn Việt 09/08/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 14:00
731 Đặng Đức Quang Vinh 04/04/2001 D2-406 D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 14:00
732 Nguyễn Thành Vinh 13/05/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 14:45
733 Nguyễn Thái Vũ 22/07/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 14:45
734 Nguyễn Khánh Vy 19/12/2002 D2-406 D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 15:30
735 Phạm Huyền Vy 17/10/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 15:30
736 Bùi Thị Yến 27/08/2001 D2-406   Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 15:30
737 Trương Khả Ý 22/11/2002   D2-406 Bàn số 9 D2-405 13/09/2020 Chiều 16:15

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?