Banner

Thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 1, 2 và 4 dành cho sinh viên trúng tuyển khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế, IBD@NEU

isme_admin

Thứ Sáu, 13/09/2019 9:27 Sáng

Thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 1, 2 và 4 dành cho sinh viên trúng tuyển khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế, IBD@NEU

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch trình học tập dành cho sinh viên trúng tuyển khóa 15 mùa Thu, cụ thể như sau:

1.Sinh viên tham gia Lễ khai giảng theo lịch trình đã thông báo trong hoạt động tuần lễ định hướng, sáng thứ 2, ngày 16/9/2019.

2.Đối với sinh viên dự bị – lớp tiếng Anh cấp độ 1, chương trình Cử nhân Quốc tế:

-Sinh viên bắt đầu đi học vào chiều thứ 2, ngày 16/9/2019. Xem thời khóa biểu chi tiết

-Lớp học ngữ âm sẽ bắt đầu từ tuần 23/9/2019. Sinh viên xem danh sách lớp ngữ âm tại đây, và thời khóa biểu lớp ngữ âm tại đây.

3.Đối với sinh viên trúng tuyển chính thức – lớp tiếng Anh cấp độ 2, chương trình Cử nhân Quốc tế:

-Sinh viên bắt đầu đi học vào chiều thứ 2, ngày 16/9/2019. Xem thời khóa biểu chi tiết

-Môn Phương pháp học tập: bắt đầu từ tuần 23/9/2019

-Môn Tin học: bắt đầu từ tuần 30/9/2019 

-Thông tin chi tiết về từng lớp học sẽ được thông báo trên Website và qua chủ nhiệm lớp trước khi lớp học bắt đầu. 

-Liên quan đến tài liệu học tập: Bên cạnh giáo trình gốc, sinh viên nộp 85.000 VNĐ phí tài liệu photo bổ sung và đĩa CD (Sách Pronunciation). Sinh viên nộp phí tài liệu bổ sung và nhận tài liệu bổ sung tại phòng giáo viên tầng 4, nhà D2, ĐHKTQD. (Liên hệ cô Lam: 0915660446). Sinh viên có mặt sớm 30 phút so với giờ học để nhận tài liệu học.

4.Đối với sinh viên trúng tuyển chính thức – lớp tiếng Anh cấp độ 4, chương trình Cử nhân Quốc tế:

-Sinh viên sẽ học tiếng Anh cấp độ 4 và các môn học cơ sở. Xem thời khóa biểu chi tiết

-Môn Kinh tế học cơ bản: bắt đầu từ tuần 16/9/2019

-Môn Phương pháp học tập: bắt đầu từ tuần 23/9/2019

-Môn Tin học: bắt đầu từ tuần 30/9/2019

-Môn tiếng Anh cấp độ 4: bắt đầu từ tuần 14/10/2019 

-Thông tin chi tiết về từng lớp học sẽ được thông báo trên Website và qua chủ nhiệm lớp trước khi lớp học bắt đầu.

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?