Banner

Danh sách trúng tuyển và dự bị bổ sung- Kỳ mùa Thu 2019

isme_admin

Thứ Sáu, 30/08/2019 9:38 Sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 Hà Nội, ngày 29 tháng 8  năm 2019

THÔNG BÁO

 

 • Căn cứ vào nội dung trao đổi giữa Viện Đào tạo Quốc tế và các Đại học đối tác để đảm bảo tính nhất quán về điều kiện điểm sàn tốt nghiệp THPT thay thế KTTH theo Thông báo tuyển sinh kỳ Mùa Thu 2019 – Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU) cũng như đảm bảo lợi ích của các thí sinh dự thi;
 • Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển sinh khóa 15, năm 2019, Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU), Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 28/8/2019;
 • Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo của Hội đồng chấm phúc khảo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng ;

 

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

 1. Danh sách thí sinh trúng tuyển và trúng tuyển dự bị Kỳ tuyển sinh Mùa Thu 2019 vào Chương trình Cử nhân Quốc tế – IBD@NEU (có danh sách kèm theo: DS trúng tuyển bổ sung; DS dự bị bổ sung).
 2. Kết quả chấm phúc khảo bài thi tiếng Anh kỳ tuyển sinh Mùa Thu 2019 vào Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU) (xem danh sách tại đây: KQ TS bổ sung 2 thí sinh)
 3. Thông báo trúng tuyển và trúng tuyển dự bị (bổ sung), hướng dẫn các thủ tục nhập học sẽ được gửi tới thí sinh theo đường : (i) Thư bảo đảm ; (ii) Email, và (iii) Điện thoại.
 4. Những thí sinh trúng tuyển và trúng tuyển dự bị (bổ sung) sẽ thực hiện các thủ tục nhập học như hướng dẫn của Viện Đào tạo Quốc tế đến hết ngày 4/9/2019. Sau thời gian trên, nếu thí sinh không hoàn thiện các thủ tục nhập học được hiểu là không có nhu cầu.

Trân trọng kính báo.

                                                                                         Viện trưởng

                                                                                       TS. Đồng Xuân Đảm

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?