Banner

Danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 15, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Xuân 2019

isme_admin

Thứ Tư, 09/01/2019 8:43 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 15, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Xuân 2019 như sau:

– Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng ngày Thứ Bẩy, 12/01/2019

– Bài thi tiếng Anh: 14:15, chiều ngày Thứ Bẩy, 12/01/2019

– Phỏng vấn: Lưu ý lịch phỏng vấn thay đổi sang các ngày từ 13/01 đến 14/01/2019.

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN

Các bài thi: Kiến thức Tổng hợp, Tiếng Anh, Phỏng vấn

Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh*

*Lưu ý: Các thí sinh chỉ dự thi bài thi tiếng Anh được xếp ở cuối danh sách.

Số BD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Phòng thi KTTH
 8h15, 12/01
Phòng Thi TA
14h15, 12/01
Bàn số Ngày PV Ca PV Giờ thi Phòng Thi PV
001 Hoàng Nguyên Khánh An 20/11/2001 Nữ 201   Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 8h15 201
002 Lê Chúc An 02/09/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 8h15 201
003 Phạm Cao Hải An 17/09/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 14h00 303
004 Trần Lê Đức An 11/05/2001 Nam 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 8h15 201
005 Bùi Minh Anh 20/07/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 14h00 303
006 Đào Thị Quỳnh Anh 24/09/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 9h00 201
007 Đỗ Bùi Quỳnh Anh 17/06/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 9h00 201
008 Lê Bảo Anh 12/04/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 9h45 201
009 Lê Minh Anh 27/08/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 9h45 201
010 Lê Phương Anh 31/08/2000 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 9h45 201
011 Lê Thùy Anh 16/12/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 10h30 201
012 Lê Tuấn Anh 06/11/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 14h00 201
013 Nguyễn Duy Anh 15/06/2001 Nam 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 14h00 201
014 Nguyễn Hoàng Anh 21/04/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 14h00 201
015 Nguyễn Hoàng Phương Anh 08/02/2001 Nữ 201   Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 14h00 303
016 Nguyễn Hồng Anh 28/11/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 14h45 201
017 Nguyễn Kiều Anh 11/05/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 14h45 201
018 Nguyễn Lê Bảo Anh 22/12/2001 Nam 201   Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 15h30 201
019 Nguyễn Quỳnh Anh 07/07/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 15h30 201
020 Nguyễn Vũ Phương Anh 02/08/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 15h30 201
021 Trần Lan Anh 17/08/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 14h45 303
022 Trần Phương Anh 10/06/2001 Nữ 201 201 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 16h15 201
023 Trần Phương Anh 24/06/2001 Nữ 201   Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 8h15 202
024 Trần Thái Vân Anh 05/01/1996 Nữ 202 201 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 8h15 202
025 Trần Thế Anh 10/11/2001 Nam 202 201 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 8h15 202
026 Lê Minh Ánh 09/07/2001 Nữ 202 201 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 9h00 202
027 Mai Hồng Ngọc Ánh 28/02/2001 Nữ 202 202 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 14h45 303
028 Phạm Thị Ngọc Ánh 20/10/2001 Nữ 202 202 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 15h30 303
029 Vũ Phương Ánh 07/06/2000 Nữ   202 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 9h00 202
030 Cù Minh Châu 01/02/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 9h45 202
031 Đỗ Minh Châu 16/05/2001 Nữ 202   Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 9h45 202
032 Ngô Thị Minh Châu 16/06/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 9h45 202
033 Phí Thị Minh Châu 26/09/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 10h30 202
034 Thái Minh Châu 06/12/2001 Nữ 202 202 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 14h00 206
035 Chu Kiều Chi 16/10/2001 Nữ 202   Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 15h30 303
036 Lê Hà Chi 30/07/2001 Nữ 202 202 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 15h30 303
037 Nguyễn Hạnh Chi 07/06/2001 Nữ 202   Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 14h00 202
038 Phan Linh Chi 04/07/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 14h00 202
039 Phạm Kim Chi 06/05/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 14h00 202
040 Quản Kiều Chi 01/09/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 14h45 202
042 Sa Nguyên Chương 29/12/2001 Nam 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 14h45 202
043 Đào Phương Dung 18/04/2001 Nữ 202 202 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 16h15 303
044 Hoàng Phương Dung 25/01/2001 Nữ 202 202 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 15h30 202
045 Nguyễn Thị Hồng Dung 23/08/2000 Nữ   202 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 15h30 202
046 Phạm Tùng Duy 17/10/2001 Nam 202 202 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 14h00 303
047 Trần Thùy Dương 22/03/2001 Nữ 202 202 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 16h15 303
048 Vũ Xuân Dương 13/10/2001 Nam 202 202 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 8h15 203
049 Vương Thùy Dương 19/05/2001 Nữ 203 202 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 8h15 203
050 Bùi Quang Đạt 21/08/2001 Nam 203 202 Bàn số 1 14/01/2019 Chiều 16h15 303
051 Nguyễn Minh Đức 05/09/2001 Nam 203 202 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 8h15 203
052 Nguyễn Việt Đức 28/08/2000 Nam   203 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 9h00 203
053 Phạm Minh Đức 04/07/2001 Nam 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 9h00 203
054 Vũ Tiến Đức 29/08/2001 Nam 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 9h45 203
055 Cù Trường Giang 28/09/2001 Nam 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 9h45 203
056 Doãn Hoàng Giang 07/07/2001 Nam 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 9h45 203
057 Đồng Trường Giang 14/10/2001 Nam 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 10h30 203
058 Hoàng Thanh Giang 20/01/2001 Nữ 203   Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 14h00 203
059 Nguyễn Hương Giang 27/10/2001 Nữ 203   Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 14h00 203
060 Nguyễn Thị Hương Giang 30/06/2001 Nữ 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 14h00 203
061 Phạm Hương Giang 09/09/2001 Nữ 203 203 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 14h00 304
062 Lê Thu Hà 17/01/2001 Nữ 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 14h45 203
063 Nguyễn Vũ Khánh Hà 12/12/2001 Nữ 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 14h45 203
064 Phạm Lê Thu Hà 02/01/2001 Nữ 203   Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 15h30 203
065 Phạm Nguyễn Ngân Hà 15/02/2001 Nữ 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 15h30 203
066 Vũ Thị Ngân Hà 05/08/2001 Nữ 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 15h30 203
067 Vũ Văn Hào 10/12/2001 Nam 203 203 Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 16h15 203
068 Trần Mạnh Hải 04/02/2001 Nam 203   Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 16h15 203
069 Lê Thị Hồng Hạnh 21/05/2001 Nữ 203 203 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 14h00 304
070 Nguyễn Minh Hằng 21/09/2001 Nữ 203 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 8h15 204
071 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/05/1999 Nữ 203 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 8h15 204
072 Trần Minh Hằng 17/06/2001 Nữ 203   Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 14h00 304
073 Vũ Minh Hằng 04/06/2001 Nữ 204 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 8h15 204
074 Đô Xuân Hiếu 01/11/2001 Nam 204 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 9h00 204
075 Phạm Minh Hiếu 08/06/2001 Nam 204   Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 9h00 204
076 Lê Ngọc Thúy Hiền 28/02/2001 Nữ 204 203 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 14h45 304
077 Nguyễn Thu Hiền 18/11/2001 Nữ 204 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 9h45 204
078 Phạm Hữu Hiệp 17/04/2001 Nam 204 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 9h45 204
079 Bùi Lê Minh Hoàng 20/03/2001 Nam 204 203 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 9h45 204
080 Nguyễn Thái Hoàng 08/06/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 10h30 204
081 Phùng Minh Hồng 08/02/2001 Nữ 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 14h00 204
082 Chu Trọng Gia Huy 27/01/2000 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 14h00 204
083 Đinh Đức Huy 22/05/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 14h00 204
084 Phạm Quang Huy 13/02/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 14h45 204
085 Nguyễn Khánh Huyền 21/02/2001 Nữ 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 14h45 204
086 Nguyễn Xuân Hùng 12/03/2001 Nam 204 205 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 14h45 304
087 Lê Quang Hưng 07/02/1998 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 15h30 204
088 Nguyễn Đức Hưng 06/01/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 15h30 204
089 Nguyễn Quang Hưng 30/10/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 15h30 204
090 Nguyễn Tuấn Hưng 16/09/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 16h15 204
091 Phạm Bình Hưng 10/04/2001 Nam 204 205 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 16h15 204
092 Đặng Thu Hương 05/01/2001 Nữ 204 205 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 15h30 304
093 Đỗ An Khánh 20/01/2001 Nam 204 205 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 14h00 304
094 Lâm Quốc Khánh 02/09/2000 Nam 204 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 8h15 205
095 Nguyễn Mỹ Khánh 14/05/2000 Nữ   205 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 15h30 304
096 Nguyễn Xuân Khánh 19/03/2001 Nam 204 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 8h15 205
097 Nguyễn Trần Hà Khoa 16/06/2001 Nam 204 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 9h00 205
098 Đoàn Thị Minh Khuê 08/10/2001 Nữ 205 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 9h00 205
099 Trần Trung Kiên 24/10/2001 Nam 205 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 9h45 205
100 Nguyễn Bách Tùng Lâm 13/11/2001 Nam 205 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 9h45 205
101 Đặng Thị Chúc Linh 26/10/2000 Nữ 205 205 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 9h45 205
102 Đỗ Nhật Linh 28/10/2000 Nữ 205 206 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 10h30 205
103 Lê Khánh Linh 13/10/2001 Nữ 205 206 Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 14h00 205
104 Lê Khánh Linh 09/02/2001 Nữ 205   Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 14h00 205
105 Ngô Phương Linh 01/10/2001 Nữ 205 206 Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 14h00 205
106 Nguyễn Diệu Linh 15/10/2001 Nữ 205   Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 14h45 205
107 Nguyễn Phương Linh 24/05/2001 Nữ 205   Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 14h45 205
108 Nguyễn Thị Khánh Linh 30/06/2001 Nữ 205 206 Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 15h30 205
109 Nguyễn Thùy Linh 27/01/2001 Nữ 205 206 Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 15h30 205
110 Nguyễn Thùy Linh 21/11/2001 Nữ 205   Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 15h30 205
111 Trần Thùy Linh 02/08/2001 Nữ 205   Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 16h15 205
112 Trương Khánh Linh 19/10/2001 Nữ 205 206 Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 16h15 205
113 Đỗ Thành Long 05/07/2000 Nam 205   Bàn số 5 13/01/2019 Chiều 16h15 205
114 Nguyễn Hải Long 17/10/2001 Nam 205 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 8h15 206
115 Nguyễn Kim Long 30/08/2001 Nam 205   Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 8h15 206
116 Nguyễn Thiên Long 21/04/2001 Nam 205 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 8h15 206
117 Trần Hải Long 16/11/2001 Nam 205 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 9h00 206
118 Trịnh Duy Long 11/01/2001 Nam 205 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 9h00 206
119 Lê Vũ Ngọc Mai 24/11/1998 Nữ 205 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 9h45 206
120 Lê Xuân Ngọc Mai 04/09/2001 Nữ 205 206 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 15h30 304
121 Nguyễn Phương Mai 24/02/2001 Nữ 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 9h45 206
122 Nguyễn Phương Mai 24/10/2001 Nữ 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 9h45 206
123 Vũ Ngọc Mai 12/03/2001 Nữ 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 10h30 206
124 Đỗ Hoàng Đức Mạnh 30/10/2001 Nam 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 10h30 206
125 Lý Ngọc Mẫn 02/02/2001 Nữ 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 14h00 206
126 Nguyễn Ánh Uyển Mi 05/01/2001 Nữ 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 14h00 206
127 Dương Ngọc Minh 21/11/2001 Nữ 301   Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 16h15 304
128 Ngô Trần Ngọc Minh 16/07/2001 Nữ 301 206 Bàn số 2 14/01/2019 Chiều 16h15 304
129 Nguyễn Hoàng Minh 18/12/2001 Nam 301   Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 14h45 206
130 Nguyễn Ngọc Minh 11/07/2001 Nam 301 206 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 14h00 303
131 Phạm Hiếu Minh 25/12/2001 Nam 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 14h45 206
132 Trần Đức Minh 24/05/2001 Nam 301 206 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 15h30 206
133 Trần Tuấn Minh 30/12/1998 Nam 301 301 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 15h30 206
134 Trịnh Đình Minh 18/10/2001 Nam 301 301 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 15h30 206
135 Lê Huyền My 11/11/2001 Nữ 301   Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 14h00 305
136 Nguyễn Vũ Hà My 15/05/2001 Nữ 301   Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 8h15 301
137 Phạm Trà My 04/05/2001 Nữ 301   Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 14h00 305
138 Dương Thành Nam 18/10/2001 Nam 301 301 Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 14h00 305
139 Đỗ Duy Nam 01/02/2001 Nam 301 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 8h15 301
140 Đỗ Hoàng Nam 26/06/2001 Nam 301 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 8h15 301
141 Nguyễn Đức Nam 12/09/2001 Nam 301 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 9h00 301
142 Nguyễn Lý Hoài Nam 08/10/2001 Nam 301 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 9h00 301
143 Phạm Phương Nam 18/06/2001 Nam 301   Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 9h45 301
144 Trần Lê Hồng Nga 30/05/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 9h45 301
145 Lê Hoàng Ngân 27/08/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 9h45 301
146 Tạ Kim Ngân 30/11/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 10h30 301
147 Đinh Trương Ngọc 25/09/2001 Nam 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 14h00 301
148 Đỗ Phương Ngọc 18/03/2001 Nữ 303   Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 14h45 305
149 Giang Lê Minh Ngọc 29/08/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 14h00 301
150 Kim Chu Linh Ngọc 06/01/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 14h00 301
151 Nguyễn Bảo Ngọc 30/09/2001 Nữ 303   Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 14h45 305
152 Trần Hà Minh Ngọc 14/08/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 14h45 301
153 Lò Hải Nguyên 02/02/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 14h45 301
154 Nguyễn Hoàng Nguyên 10/05/2001 Nam 303   Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 15h30 301
155 Vũ Khôi Nguyên 23/04/2001 Nam 303   Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 15h30 301
156 Nguyễn Minh Nguyệt 01/06/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 15h30 301
157 Bùi Phạm Hiền Nhi 26/09/2001 Nữ 303 301 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 16h15 301
158 Nguyễn Phương Nhi 19/02/2000 Nữ   301 Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 8h15 303
159 Nguyễn Hồng Nhung 29/07/2001 Nữ 303 301 Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 8h15 303
160 Nguyễn Lê Trang Nhung 22/09/2001 Nữ 303 301 Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 8h15 303
161 Nguyễn Kiên Phong 19/01/2001 Nam 303 301 Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 15h30 305
162 Nguyễn An Phú 26/05/2001 Nam 303   Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 9h00 303
163 Dương Minh Phúc 25/05/2000 Nam 303   Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 9h00 303
164 Hoàng Dương Phúc 15/08/2001 Nam 303 301 Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 15h30 305
165 Trần Hồng Phúc 13/12/2001 Nam 303   Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 9h45 303
166 Đoàn Thanh Phương 26/10/2001 Nữ 303 303 Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 15h30 305
167 Huỳnh Thu Phương 06/08/2001 Nữ 303 303 Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 9h45 303
168 Nguyễn Hà Phương 12/03/2001 Nữ 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 9h45 303
169 Vũ Hà Phương 23/11/2001 Nữ 304   Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 10h30 303
170 Vũ Mai Phương 20/11/2000 Nữ 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 14h00 303
171 Ngô Minh Phượng 02/07/2000 Nữ 304   Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 14h00 303
172 Đinh Diễm Quỳnh 05/11/2001 Nữ 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 14h45 303
173 Nguyễn Đình Thanh Sơn 05/08/2001 Nam 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 14h45 303
174 Nguyễn Hoàng Sơn 13/05/2001 Nam 304   Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 15h30 303
175 Nguyễn Hồng Sơn 15/11/2001 Nam 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 15h30 303
176 Trần Đăng Tài 14/03/2001 Nam 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 15h30 303
177 Hoàng Nhật Tân 01/01/2000 Nam 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 16h15 303
178 Đinh Quang Thái 18/09/2001 Nam 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 16h15 303
179 Đỗ Trọng Thái 06/09/2001 Nam 304 303 Bàn số 8 13/01/2019 Chiều 16h15 303
180 Phạm Long Thành 29/01/2001 Nam 304 303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 14h00 304
181 Trần Công Thành 11/11/2000 Nam   303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 14h45 304
182 Nguyễn Phương Thảo 29/01/2001 Nữ 304 303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 14h45 304
183 Trịnh Phương Thảo 01/01/2001 Nữ 304 303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 15h30 304
184 Nguyễn Hữu Thiện 02/05/2001 Nam 304 303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 15h30 304
185 Nguyễn Đức Thịnh 23/06/2000 Nam 304 303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 15h30 304
186 Đặng Hồng Thu 28/08/2001 Nữ 304 303 Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 16h15 305
187 Nguyễn Anh Thư 29/10/2000 Nữ     Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 16h15 304
188 Phùng Anh Thư 12/09/2001 Nữ 304 303 Bàn số 9 13/01/2019 Chiều 16h15 304
189 Trần Mai Thủy Tiên 13/02/2001 Nữ 304 303 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 8h15 205
190 Nguyễn Minh Tiến 10/09/2001 Nam 304 303 Bàn số 3 14/01/2019 Chiều 16h15 305
191 Vương Xuân Tiến 28/08/2001 Nam 304 303 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 10h30 201
192 Hoàng Mỹ Nguyên Trang 03/08/2001 Nữ 304 305 Bàn số 1 13/01/2019 Sáng 10h30 201
193 Huỳnh Thanh Trang 07/03/2001 Nữ 304 305 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 16h15 201
194 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/12/2001 Nữ 305 305 Bàn số 1 13/01/2019 Chiều 16h15 201
195 Nguyễn Thị Minh Trang 25/12/1998 Nữ 305 305 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 10h30 202
196 Trần Thùy Trang 16/10/2001 Nữ 305 305 Bàn số 2 13/01/2019 Sáng 10h30 202
197 Trương Thị Thu Trang 13/06/2001 Nữ 305 305 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 15h30 202
198 Vũ Vân Trang 04/05/2001 Nữ 305   Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 16h15 202
199 Chu Anh Trà 08/12/2001 Nữ 305 305 Bàn số 2 13/01/2019 Chiều 16h15 202
200 Hồ Ngọc Trâm 17/01/2001 Nữ 305   Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 10h30 203
201 Nguyễn Quỳnh Trâm 21/03/2001 Nữ 305 305 Bàn số 3 13/01/2019 Sáng 10h30 203
202 Nguyễn Minh Triển 18/11/2001 Nam 305   Bàn số 3 13/01/2019 Chiều 16h15 203
203 Văn Anh Trọng 28/06/2001 Nam 305 305 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 10h30 204
204 Nguyễn Thành Trung 23/06/2001 Nam 305 305 Bàn số 4 13/01/2019 Sáng 10h30 204
205 Hoàng Xuân Trường 04/11/2001 Nam 305 305 Bàn số 4 13/01/2019 Chiều 16h15 204
206 Nguyễn Đức Trường 01/02/2001 Nam 305 305 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 10h30 205
207 Trương Công Trường 10/07/2001 Nam 305 305 Bàn số 5 13/01/2019 Sáng 10h30 205
208 Hoàng Mạnh Tuấn 31/03/2001 Nam 305 305 Bàn số 6 13/01/2019 Sáng 10h30 206
209 Lê Xuân Tùng 27/12/2001 Nam 305 305 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 16h15 206
210 Nguyễn Thu Uyên 17/11/2001 Nữ 305 305 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 16h15 206
211 Hà Khánh Vân 10/10/2001 Nữ 305 305 Bàn số 6 13/01/2019 Chiều 16h15 206
212 Cao Diệu Vi 17/07/2001 Nữ 305 305 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 10h30 301
213 Trịnh Hoàng Việt 29/11/2000 Nam 305 305 Bàn số 7 13/01/2019 Sáng 10h30 301
214 Đoàn Minh Vũ 03/07/2001 Nam 305 305 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 16h15 301
215 Hoàng Anh Vũ 14/11/2001 Nam 305 305 Bàn số 7 13/01/2019 Chiều 16h15 301
216 Vũ Thị Khánh Vy 11/05/2001 Nữ 305 305 Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 10h30 303
217 Mạc Triều Vỹ 15/02/2001 Nam 305   Bàn số 8 13/01/2019 Sáng 10h30 303
218 Đào Tuấn Anh 02/12/2000 Nam   303          

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?