Banner

Danh sách thí sinh dự tuyển vào chương trình IBD khóa 16, Thi tuyển đợt 1, kỳ mùa Thu 2020

isme_admin

Thứ Năm, 04/06/2020 9:24 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 16, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Thi tuyển đợt 1 – kỳ mùa Thu 2020 như sau:

– Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:30, sáng chủ nhật, 7/6/2020

– Bài thi tiếng Anh: 14:30, chiều chủ nhật, 7/6/2020

– Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Lịch Phỏng vấn: Ngày thứ 7, 6/6/2020 và chiều thứ 2, 8/6/2020.

Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0942 11 5050. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại Sơ đồ NEU

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN
Các bài thi: Kiến thức Tổng hợp, Tiếng Anh, Phỏng vấn              
Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh                
                       
Số BD Họ và tên Ngày sinh Thi KTTH
8:30, 7/6/2020
Thi Tiếng Anh
14:30, 7/6/2020
Phỏng vấn
Phòng thi KTTH Ngày thi KTTH Phòng Thi TA Ngày thi TA Bàn số Địa điểm PV Ngày PV Ca PV Giờ có mặt
105 Đỗ Thành An 06/05/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 14h
106 Nguyễn Hà An 10/04/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 14h
107 Nguyễn Tiến An 25/08/02 D2-301 07/06/20     Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 8h15
108 Nguyễn Văn An 01/07/02 D2-301 07/06/20     Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 8h15
109 Phan Sơn Hoài An 29/09/02 D2-301 07/06/20     Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 8h15
110 Bùi Nguyệt Anh 28/02/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 9h
111 Đặng Nam Anh 06/07/02 D2-301 07/06/20     Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 9h
112 Hoàng Cao Trâm Anh 17/08/02         Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 9h45
113 Hồ Thị Lan Anh 05/07/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 9h45
114 Kiều Hà Anh 21/10/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 9h45
115 Lê Đức Anh 03/04/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 14h
116 Lê Thùy Anh 10/08/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 14h
117 Lê Tuấn Anh 18/10/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 14h
118 Lý Đỗ Trâm Anh 27/04/02 D2-301 07/06/20     Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 14h45
119 Mầu Duy Anh 27/12/02         Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 14h45
120 Ngô Bảo Anh 26/02/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 15h30
121 Nguyễn Huy Anh 23/11/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 15h30
122 Nguyễn Quỳnh Anh 02/02/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 15h30
123 Nguyễn Quỳnh Anh 24/07/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 16h15
124 Nguyễn Quỳnh Anh 08/09/02         Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 16h15
125 Nguyễn Thị Châu Anh 20/11/02 D2-301 07/06/20     Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Chiều 16h15
126 Nguyễn Thị Minh Anh 26/11/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 14h
127 Nguyễn Thị Phương Anh 04/05/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 14h
128 Nguyễn Thị Thục Anh 20/08/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 14h45
129 Nguyễn Thu Anh 01/05/02         Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 10h30
130 Nguyễn Trung Anh 09/08/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 14h45
131 Nguyễn Tuấn Anh 25/06/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 15h30
132 Nguyễn Tuấn Anh 16/07/02 D2-301 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 15h30
133 Phan Hà Anh 02/01/02 D2-302 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 15h30
134 Phan Ngô Quỳnh Anh 12/05/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 8h15
135 Phạm Lan Anh 24/12/02         Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 16h15
136 Phạm Thị Châm Anh 24/07/02 D2-302 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 14h
137 Phạm Vân Anh 29/05/02 D2-302 07/06/20 D2-301 07/06/20 Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 14h
138 Phạm Vũ Hùng Anh 22/08/02 D2-302 07/06/20     Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 14h
139 Phùng Phương Anh 28/06/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 14h45
140 Tấn Trung Anh 06/03/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 14h45
141 Trần Linh Anh 17/08/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 15h30
142 Trần Mai Anh 09/12/02         Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 15h30
143 Trịnh Châu Anh 12/09/02         Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 15h30
144 Võ Minh Diệu Anh 02/10/02         Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 16h45
145 Vũ Thị Vân Anh 03/05/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 10 D2-402 06/06/20 Chiều 16h45
146 Dư Đỗ Ngọc Ánh 18/01/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 14h
147 Phạm Minh Ánh 11/02/01 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 8h15
148 Tạ Hồng Ánh 05/11/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 14h
149 Trần Ngọc Ánh 22/10/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 8h15
150 Đặng Trần Sơn Bách 04/05/02         Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 8h15
151 Đinh Nguyễn Tùng Bách 17/04/02         Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 9h
152 Vũ Minh Bách 18/06/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 9h
153 Chu Trần Quốc Bảo 06/12/02         Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 9h45
154 Nguyễn Đức Bảo 09/11/00 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 9h45
155 Lưu Đức Bình 02/12/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 9h45
156 Nguyễn Đỗ Minh Châu 05/02/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 14h
157 Nguyễn Ngọc Minh Châu 02/07/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 14h
158 Bùi Ngọc Quỳnh Chi 26/06/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 14h
159 Đỗ Kim Chi 31/10/02         Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 14h45
160 Nguyễn Mai Chi 06/07/02 D2-302 07/06/20     Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 14h45
161 Nguyễn Phương Chi 15/09/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 15h30
162 Nguyễn Tùng Chi 15/12/02         Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 15h30
163 Phí Mai Chi 07/10/00 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 15h30
164 Đỗ Thanh Thanh Chúc 03/10/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 16h15
165 Nguyễn Thùy Dung 03/04/02 D2-302 07/06/20     Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 16h15
166 Huỳnh Tuấn Duy 03/05/02 D2-302 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Chiều 16h15
167 Nguyễn Bá Duy 17/12/02 D2-303 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 14h
168 Nguyễn Đức Duy 02/12/02 D2-303 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 14h
169 Nguyễn Hoàng Nhật Duy 06/02/02 D2-303 07/06/20 D2-302 07/06/20 Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 14h
170 Trần Đức Duy 12/04/02         Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 14h45
171 Trương Đức Duy 15/11/02         Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 14h45
172 Đàm Quang Dũng 22/12/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 15h30
173 Phan Anh Dũng 19/09/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 15h30
174 Trịnh Trung Dũng 22/04/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 15h30
175 Nguyễn Cảnh Thái Dương 25/02/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 14h
176 Nguyễn Đức Dương 20/12/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 16h15
177 Nguyễn Nam Dương 18/12/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 8h15
178 Nguyễn Phạm Thùy Dương 11/10/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 8h15
179 Nguyễn Bá Đại 25/10/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 9h
180 Đỗ Tiến Đạt 18/11/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 9h
181 Nguyễn Tiến Đạt 01/09/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 9h45
182 Nguyễn Tiến Đạt 21/12/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 1 D2-301 08/06/20 Chiều 16h15
183 Trần Tiến Đạt 01/03/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 9h45
184 Đinh Minh Đức 05/09/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 14h
185 Hà Anh Đức 29/08/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 9h45
186 Phan Anh Đức 08/09/01 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 10h30
187 Trần Trung Đức 05/04/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 2 D2-302 08/06/20 Chiều 16h15
188 Lê Thu Giang 12/06/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 14h
189 Nguyễn Đăng Hoàng Giang 04/02/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 14h
190 Nguyễn Hồng Giang 26/01/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 14h45
191 Nguyễn Linh Giang 21/09/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 14h45
192 Vũ Thị Hương Giang 20/12/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 15h30
193 Nguyễn Minh Hà 25/08/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 15h30
194 Nguyễn Ngân Hà 20/06/02 D2-303 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 15h30
195 Nguyễn Nguyệt Hà 05/11/01 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 16h15
196 Tôn Thị Diệu Hà 07/12/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Chiều 16h15
197 Nguyễn Như Hoàng Hải 29/03/02 D2-303 07/06/20     Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 14h
198 Hoàng Thu Hảo 26/04/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 14h
199 Lê Phạm Hồng Hạnh 12/10/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 14h45
200 Nguyễn Minh Hạnh 21/06/02         Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 14h45
201 Trương Mỹ Hạnh 23/03/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 15h30
202 Vũ Minh Hằng 24/09/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 15h30
203 Đinh Lê Hiếu 07/09/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 15h30
204 Đỗ Trần Minh Hiếu 01/02/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 1 D2-201 06/06/20 Sáng 10h30
205 Trần Doãn Đăng Hiếu 03/04/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 16h15
206 Nguyễn Thu Hiền 24/04/01 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 3 D2-303 08/06/20 Chiều 16h15
207 Trần Thu Hiền 22/03/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 8h15
208 Đinh Gia Hiển 31/07/02 D2-304 07/06/20 D2-303 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 8h15
209 Phạm Minh Hiển 11/12/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 8h15
210 Nguyễn Ngọc Hoa 13/11/02 D2-304 07/06/20     Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 9h
211 Phạm Thu Hoài 07/10/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 9h
212 Bùi Vũ Hải Hoàng 29/08/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 9h45
213 Cao Bùi Việt Hoàng 11/07/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 14h
214 Đào Minh Hoàng 25/07/02         Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 9h45
215 Lê Công Việt Hoàng 04/08/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 9h45
216 Ngô Huy Hoàng 13/02/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 10h30
217 Trần Huy Hoàng 30/08/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 14h
218 Trần Lê Huy Hoàng 25/09/02         Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 14h
219 Lê Thị Hải Hòa 17/11/02 D2-304 07/06/20     Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 14h
220 Lê Trần Huy 01/07/02 D2-304 07/06/20     Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 14h45
221 Ngô Đình Huy 24/08/02 D2-304 07/06/20     Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 14h45
222 Nguyễn Đức Huy 24/05/02 D2-304 07/06/20     Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 15h30
223 Nguyễn Khánh Huy 03/12/02 D2-304 07/06/20     Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 15h30
224 Trần Gia Huy 10/12/02 D2-304 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 15h30
225 Trương Đức Huy 27/04/02         Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 16h15
226 Nguyễn Minh Huyền 14/06/02         Bàn số 4 D2-204 06/06/20 Chiều 16h15
227 Đỗ Thanh Huyền 23/12/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 14h
228 Nguyễn Thu Huyền 22/09/01 D2-401 07/06/20     Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 14h
229 Trương Ngọc Huyền 28/07/02         Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 14h
230 Hoàng Mạnh Hùng 30/06/02 D2-401 07/06/20     Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 14h45
231 Lê Nam Hưng 03/05/00     D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 14h45
232 Nguyễn Hải Hưng 04/09/02 D2-401 07/06/20     Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 15h30
233 Phạm Vương Khanh 08/11/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 15h30
234 Phạm Vũ Khanh 08/11/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 15h30
235 Lê Nguyên Khánh 27/11/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 16h45
236 Nguyễn Minh Bảo Khánh 08/06/02         Bàn số 4 D2-305 08/06/20 Chiều 16h45
237 Nguyễn Vân Khánh 29/05/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 8h15
238 Phạm Minh Khánh 22/10/02         Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 8h15
239 Vũ Văn Khải 08/02/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 8h15
240 Nguyễn Đức Đăng Khoa 03/10/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 9h
241 Trần Anh Khoa 11/03/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 9h
242 Nguyễn Đăng Khuê 07/05/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 9h45
243 Nguyễn Sinh Kiên 25/07/02         Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 9h45
244 Nguyễn Trung Kiên 25/07/02 D2-401 07/06/20     Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 9h45
245 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/11/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 10h30
246 Phạm Tùng Lâm 13/07/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-302 06/06/20 Sáng 10h30
247 Đỗ Diệu Linh 10/09/02 D2-401 07/06/20     Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 14h
248 Đỗ Thị Thùy Linh 25/07/02 D2-401 07/06/20 D2-304 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 14h
249 Hà Trần Khánh Linh 18/09/02 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 14h
250 Nguyễn Khánh Linh 14/06/02 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 14h45
251 Nguyễn Khánh Linh 01/08/02 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 14h45
252 Nguyễn Lê Phương Linh 17/09/02 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 15h30
253 Nguyễn Phương Linh 12/07/02 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 15h30
254 Trần Thùy Linh 17/09/02         Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 15h30
255 Vũ Khánh Linh 23/10/99 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 16h45
256 Vũ Thùy Linh 21/09/02 D2-401 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-301 06/06/20 Chiều 16h45
257 Dương Tuấn Hoàng Long 22/08/02         Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 14h
258 Nguyễn Vũ Long 07/01/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 14h
259 Phạm Thành Long 22/03/02         Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 14h45
260 Trần Phi Hoàng Long 16/06/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 14h45
261 Nguyễn Thế Lợi 01/05/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 15h30
262 Nguyễn Bảo Luân 19/07/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 15h30
263 Đỗ Hương Ly 14/08/02         Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 15h30
264 Lương Hoàng Hương Ly 05/03/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 16h15
265 Nguyễn Thị Phương Ly 07/06/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 10h30
266 Trần Khánh Ly 26/03/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 5 D2-401 08/06/20 Chiều 16h15
267 Đỗ Công Mạnh 23/06/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 8h15
268 Đỗ Tuấn Minh 13/05/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 8h15
269 Hứa Phạm Quang Minh 04/11/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 8h15
270 Nguyễn Cao Ngọc Minh 20/08/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 9h
271 Nguyễn Hữu Tuấn Minh 08/11/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 14h
272 Nguyễn Nguyệt Minh 04/06/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 9h
273 Nguyễn Trần Minh 05/11/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 9h45
274 Vũ Ngọc Minh 28/06/02         Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 14h
275 Vũ Nguyễn Tài Minh 01/02/02         Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 9h45
276 Nguyễn Hà My 23/01/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 9h45
277 Nguyễn Trà My 23/06/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 14h
278 Nguyễn Uyển My 25/06/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 14h
279 Phan Hà My 20/12/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 14h
280 Trương Hà My 20/03/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 14h45
281 Nguyễn Đăng Nam 25/10/02 D2-402 07/06/20 D2-401 07/06/20 Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 14h45
282 Trần Khánh Nam 22/02/02 D2-402 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 15h30
283 Lê Thị Thu Nga 17/03/02 D2-402 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 15h30
284 Đào Hoàng Ngân 06/10/02 D2-402 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 15h30
285 Hoàng Lê Kim Ngân 30/10/02         Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 16h15
286 Nguyễn Tuấn Nghĩa 27/06/02 D2-402 07/06/20     Bàn số 6 D2-302 06/06/20 Chiều 16h15
287 Vũ Nghĩa 20/10/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 14h
288 Nguyễn Minh Ngọc 31/10/02 D2-404 07/06/20     Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 14h45
289 Ngô Thị Bích Ngọc 18/10/02 D2-404 07/06/20     Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 14h45
290 Nguyễn Bảo Ngọc 18/02/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 2 D2-202 06/06/20 Sáng 10h30
291 Vũ Phúc Nguyên 26/11/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 15h30
292 Bùi Lan Nhi 18/10/02 D2-404 07/06/20     Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 15h30
293 Phạm Đinh Nhật Nhi 21/07/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 15h30
294 Vũ Uyên Nhi 23/09/02 D2-404 07/06/20     Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 16h15
295 Lê Phương Nhung 18/01/02         Bàn số 3 D2-203 06/06/20 Sáng 10h30
296 Lê Trang Nhung 06/02/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 6 D2-402 08/06/20 Chiều 16h15
297 Ngô Hồng Nhung 06/06/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 8h15
298 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/10/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 8h15
299 Nguyễn Thế Phong 16/06/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 8h15
300 Ngô Nguyên Phú 06/08/02         Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 9h
301 Dương Minh Phương 17/12/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 14h
302 Lê Thu Phương 19/02/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 9h
303 Nguyễn Hà Phương 03/08/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 9h45
304 Nguyễn Minh Phương 16/12/02         Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 9h45
305 Trần Ngọc Hà Phương 15/07/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 9h45
306 Trịnh Minh Phương 30/05/02         Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 10h30
307 Vũ Thị Hoàng Phương 18/12/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 14h
308 Nguyễn Ngọc Quang 21/09/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 14h
309 Đỗ Minh Quân 12/03/02 D2-404 07/06/20     Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 14h
310 Hoàng Anh Quân 03/07/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 14h45
311 Hoàng Gia Quân 16/06/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 14h45
312 Nguyễn Đình Hoàng Quân 26/08/02         Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 15h30
313 Trần Minh Quân 05/03/02 D2-404 07/06/20     Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 15h30
314 Nguyễn Hữu Sơn 10/06/02         Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 15h30
315 Nguyễn Thanh Sơn 08/09/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 16h15
316 Nguyễn Văn Sơn 24/08/02 D2-404 07/06/20 D2-402 07/06/20 Bàn số 7 D2-303 06/06/20 Chiều 16h15
317 Hà Đức Tâm 01/05/02 D2-404 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-305 06/06/20 Sáng 10h30
318 Lê Huyền Thanh 25/01/01 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 14h
319 Nguyễn Hải Thanh 17/09/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 14h
320 Nguyễn Văn Thái 26/01/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 14h45
321 Nguyễn Tuấn Thành 06/01/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 14h45
322 Phạm Trung Thành 26/08/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 15h30
323 Dương Diệu Thảo 20/04/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 15h30
324 Lê Phương Thảo 13/10/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 15h30
325 Vũ Phương Thảo 18/09/02 D2-405 07/06/20     Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 16h15
326 Phạm Minh Thăng 26/10/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 7 D2-404 08/06/20 Chiều 16h15
327 Đào Đức Thắng 13/01/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 8h15
328 Đặng Minh Thắng 15/10/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 8h15
329 Trần Đức Thắng 01/08/01 D2-405 07/06/20     Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 8h15
330 Nguyễn Hữu Thịnh 26/04/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 9h
331 Nguyễn Anh Thu 26/09/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 9h
332 Đinh Anh Thư 17/05/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 9h45
333 Đỗ Anh Thư 07/06/02         Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 9h45
334 Nguyễn Anh Thư 25/09/02         Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 9h45
335 Nguyễn Quốc Toàn 09/07/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 10h30
336 Vũ Đức Toàn 26/09/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-402 06/06/20 Sáng 10h30
337 Nguyễn Hiển Tôn 16/12/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 14h
338 Đặng Thùy Trang 21/02/01 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 14h
339 Đỗ Thùy Trang 11/07/02 D2-405 07/06/20     Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 14h
340 Đỗ Thùy Trang 26/12/02 D2-405 07/06/20     Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 14h45
341 Hoàng Minh Trang 06/07/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 14h45
342 Lê Mai Hà Trang 25/04/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 15h30
343 Lê Thị Thùy Trang 03/06/02 D2-405 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 15h30
344 Nguyễn Huyền Trang 19/04/02 D2-406 07/06/20 D2-404 07/06/20 Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 15h30
345 Nguyễn Minh Trang 29/03/02         Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 16h45
346 Nguyễn Thiên Trang 31/10/02         Bàn số 8 D2-305 06/06/20 Chiều 16h45
347 Trần Yến Trang 15/10/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 14h
348 Vũ Thu Trang 09/11/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 14h
349 Bạch Thanh Trà 05/12/02         Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 14h
350 Triệu Ngọc Trâm 24/09/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 14h45
351 Khúc Tố Trân 02/10/02         Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 14h45
352 Nguyễn Huyền Trân 04/04/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 15h30
353 Dương Kiều Trinh 22/04/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 15h30
354 Thái Việt Trung 09/06/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 15h30
355 Trần Ngọc Trung 07/01/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 16h15
356 Vũ Tuân 25/07/02         Bàn số 8 D2-405 08/06/20 Chiều 16h15
357 Trịnh Quốc Tuấn 09/11/02         Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 14h
358 Nguyễn Thị Tuyết 13/01/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 14h
359 Nguyễn Văn Tú 25/09/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 14h
360 Đỗ Sơn Tùng 25/12/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 14h45
361 Giang Thanh Tùng 30/11/02 D2-406 07/06/20     Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 14h45
362 Trịnh Thanh Tùng 29/07/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 15h30
363 Ngô Tố Uyên 30/10/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 15h30
364 Bùi Hoàng Thái Vân 08/06/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 15h30
365 Đinh Thị Ngọc Vân 22/07/02         Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 16h15
366 Đinh Thị Khánh Vi 14/07/02         Bàn số 9 D2-306 06/06/20 Chiều 16h15
367 Nguyễn Quốc Việt 02/09/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 10h30
368 Phạm Đức Việt 09/02/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 14h45
369 Đỗ Thành Vinh 03/08/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 14h45
370 Nguyễn Thành Vinh 13/05/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 6 D2-303 06/06/20 Sáng 10h30
371 Trần Quang Vinh 24/07/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 15h30
372 Võ Tăng Tiến Vinh 07/03/02 D2-406 07/06/20     Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 15h30
373 Phạm Anh Vũ 23/07/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 4 D2-301 06/06/20 Sáng 10h30
374 Lương Thúy Vy 09/04/02         Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 15h30
375 Trần Khánh Vy 10/11/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 16h15
376 Nguyễn Minh Ý 04/02/02 D2-406 07/06/20 D2-405 07/06/20 Bàn số 9 D2-406 08/06/20 Chiều 16h15

Tải Danh sách dự thi tại đây

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?