Banner

Danh sách sinh viên khóa 15 Mùa Thu (theo cấp độ tiếng Anh), kỳ tuyển sinh Mùa Thu, tháng 8/2019

isme_admin

Thứ Sáu, 06/09/2019 9:31 Sáng

 • Sinh viên sẽ tham gia tuần lễ định hướng bắt đầu vào 8h00 sáng thứ 2, ngày 09/09/2019, tại sân Giảng đường D2, ĐH KTQD.
 • Sinh viên theo dõi danh sách lớp theo từng file dưới đây: 
 1. Danh sách sinh viên lớp dự bị – tiếng Anh cấp độ 1 (từ lớp 15 B1 đến 15 B3): Xem danh sách
 2. Danh sách sinh viên lớp chính thức – tiếng Anh cấp độ 2 (từ lớp 15 A1 đến 15 A8): Xem danh sách
 3. Danh sách sinh viên lớp chính thức – tiếng Anh cấp độ 4 (từ lớp 15 S4 đến 15S5): Xem danh sách

  Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

  Hiện đang là

  (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

  Biết thông tin về chương trình từ:
  Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?