Banner

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 2 dành cho sinh viên khóa 15 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế

isme_admin

Thứ Năm, 14/02/2019 8:44 Sáng

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 2 dành cho sinh viên khóa 15 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế như sau:

  1. Danh sách lớp

TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Ngành Lớp
1 Đỗ Văn An 04/10/2000 Nam QTKD 15 S3
2 Đinh Thị Kim Anh 30/11/2000 Nữ QTKD 15 S1
3 Đỗ Thị Hoàng Anh 12/09/2000 Nữ NH-TC 15 S3
4 Lê Dương Anh 10/08/2000 Nam NH-TC 15 S1
5 Mai Lâm Hồng Anh 17/05/2000 Nữ KDQT 15 S1
6 Nguyễn Hải Anh 26/10/2000 Nữ QTSK 15 S2
7 Triệu Thu Anh 17/10/2000 Nữ KDQT 15 S3
8 Bùi Ngọc Ánh 17/01/1999 Nữ QTKD 15 S3
9 Nguyễn Phi Ngọc Ánh 09/08/2000 Nữ KDQT 15 S2
10 Vũ Phương Ánh 6/7/2000 Nữ QTKD 15 S2
11 Nguyễn Kim Chi 13/06/2000 Nữ KDQT 15 S3
12 Nguyễn Văn Chiến 15/03/2000 Nam QTKD 15 S1
13 Nguyễn Đình Cường 17/07/1998 Nam KDQT 15 S3
14 Đào Ngọc Diệp 12/12/2000 Nữ QTKD 15 S3
15 Đoàn Việt Đức 29/09/2000 Nam QTKD 15 S3
16 Nguyễn Thị Hồng Dung 23/8/2000 Nữ NH-TC 15 S2
17 Kiều Xuân An Dũng 19/09/2000 Nam QTKD 15 S1
18 Nguyễn Tiến Dương 09/08/1998 Nam QTSK 15 S3
19 Phạm Hoàng Dương 23/05/2000 Nam QTKD 15 S1
20 Nguyễn Hương Giang 30/08/2000 Nữ QTKD 15 S3
21 Lê Minh 16/04/2000 Nữ NH-TC 15 S3
22 Mai Thu 17/10/2000 Nữ QTKD 15 S1
23 Vũ Việt 26/07/2000 Nữ KDQT 15 S2
24 Hoàng Thanh Hải 27/8/1998 Nam QTKD 15 S2
25 Trần Thúy Hiền 06/09/2000 Nữ QTSK 15 S1
26 Hoàng Tuấn Hiệp 16/04/2000 Nam QTKD 15 S2
27 Vũ Minh Hiếu 22/05/2000 Nam KDQT 15 S3
28 Lê Vũ Việt Hoàng 30/05/2000 Nam QTKD 15 S1
29 Nguyễn Thái Hoàng 22/6/2000 Nam KDQT 15 S3
30 Vương Tất Huy 30/09/2000 Nam QTKD 15 S3
31 Cấn Thu Huyền 20/12/2000 Nữ QTKD 15 S2
32 Mai Kim Khánh 06/12/2000 Nữ KDQT 15 S2
33 Trần Quốc Khánh 18/02/1999 Nam NH-TC 15 S2
34 Trần Vân Khánh 19/10/2000 Nữ QTKD 15 S2
35 Bùi Trung Kiên 28/12/2000 Nam QTKD 15 S1
36 Đàm Đình Kiên 18/03/2000 Nam NH-TC 15 S3
37 Chu Khánh Linh 30/06/2000 Nữ QTKD 15 S3
38 Đặng Thị Chúc Linh 26/10/2000 Nữ KDQT 15 S1
39 Đỗ Nhật Linh 28/10/2000 Nữ QTSK 15 S1
40 Dương Cẩm Linh 26/03/2000 Nữ QTKD 15 S2
41 Hoàng Diệu Linh 29/10/2000 Nữ QTKD 15 S2
42 Kiều Diệu Linh 14/12/2000 Nữ KDQT 15 S2
43 Lê Thị Thùy Linh 18/02/2000 Nữ KDQT 15 S1
44 Ngô Khánh Linh 12/1/2000 Nữ KDQT 15 S2
45 Ngô Thùy Linh 05/12/2000 Nữ QTKD 15 S3
46 Nguyễn Thị Mai Linh 21/02/2000 Nữ NH-TC 15 S1
47 Đỗ Thanh Long 7/5/2000 Nam KDQT 15 S1
48 Trần Nhật Long 01/11/2000 Nam QTKD 15 S2
49 Trần Ngọc Minh 12/08/2000 Nam NH-TC 15 S3
50 Nguyễn Thị My 30/7/2000 Nữ QTKD 15 S2
51 Hà Duy Nam 09/07/2000 Nam QTKD 15 S2
52 Nguyễn Hoàng Nam 01/03/2000 Nam KDQT 15 S2
53 Trần Hải Nam 13/03/2000 Nam QTKD 15 S1
54 Trần Phương Ngân 19/11/2000 Nữ NH-TC 15 S2
55 Lê Minh Ngọc 26/10/2000 Nữ NH-TC 15 S1
56 Bùi Yến Như 20/05/2000 Nữ QTKD 15 S3
57 Mai Lan Phương 18/03/2000 Nữ QTKD 15 S3
58 Nguyễn Hà Phương 05/09/1999 Nữ NH-TC 15 S1
59 Phạm Ngọc Minh Phương 03/01/2000 Nữ QTKD 15 S3
60 Quách Thị Thu Phương 31/12/2000 Nữ QTKD 15 S2
61 Đỗ Hồng Quân 04/05/1999 Nam QTKD 15 S1
62 Hoàng Nhật Tân 1/1/2000 Nam QTSK 15 S1
63 Trần Công Thành 11/11/2000 Nam QTKD 15 S2
64 Vũ Quốc Thành 18/09/2000 Nam QTKD 15 S1
65 Vũ Thanh Trà 05/10/2000 Nữ QTKD 15 S3
66 Trần Hà Trang 12/12/2000 Nữ QTKD 15 S1
67 Trần Việt Hà Trang 16/04/2000 Nữ QTKD 15 S2
68 Cao Thị Minh 02/05/2000 Nữ QTSK 15 S1
69 Nguyễn Ngọc Yến 10/04/2000 Nữ QTKD 15 S3

   2. Lịch học

  Sinh viên được yêu cầu có mặt 15 phút trước khi giờ học bắt đầu để nhận tài liệu và ổn định lớp học.

–  Ngày định hướng học tập: Cả ngày thứ 5, 21/2/2019. Lịch trình cụ thể sẽ được thông báo tới sinh viên sau.

–  Các môn cơ sở: Trong học kỳ 1, từ tháng 2 đến tháng 6/2019, bên cạnh môn tiếng Anh cấp độ 2 và một phần tiếng Anh cấp độ 3, sinh viên sẽ học môn Phương pháp học tập và Tin học. Lớp học dự kiến bắt đầu ngày 4/3/2019. Danh sách lớp và lịch học cụ thể sẽ được thông báo tới sinh viên trước khi môn học bắt đầu.

–  Tài liệu học tập bổ sung: bên cạnh giáo trình gốc, sinh viên nộp 40.000 VNĐ để mua giáo trình Pronunciation (photo). Sinh viên nộp phí tài liệu bổ sung và nhận tài liệu bổ sung tại phòng giáo viên tầng 4, nhà D2, ĐHKTQD. (Liên hệ cô Lam: 0915660446).

  Sinh viên xem lịch học tại đây.

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?