Banner

Danh sách lớp, lịch trình học tập dành cho sinh viên khóa 17 mùa Xuân – Chương trình Cử nhân Quốc tế (lớp cấp độ 2, cấp độ 4, và chuyên ngành)

isme_admin

Thứ Năm, 18/02/2021 8:56 Chiều

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách lớp và lịch trình học tập dành cho sinh viên khóa 17 mùa Xuân như sau:

Sinh viên xem danh sách lớp tại đây

1.Sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 2: Sinh viên lớp I17S1 và I17S2 bắt đầu học từ thứ 2, ngày 22/2/2021. Sinh viên sẽ học online trong tuần 22/2/2021 đến 26/2/2021 theo thông báo chung của Trường ĐH KTQD).

-Thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 2: Nhấn vào đây

-Sinh viên chủ động liên hệ với Chủ nhiệm lớp trước 17h00 ngày 19/2/2021 để được hướng dẫn chi tiết về lịch trình học. Chủ nhiệm lớp 17S1: Cô Trịnh Vân Anh (Email: trinh.vananh@isneu.org). Chủ nhiệm lớp 17S2: Cô Đỗ Thị Trang (Email: do.trang@isneu.org).

2.Sinh viên lớp tiếng Anh cấp độ 4: Trong học kỳ này, sinh viên sẽ học tiếng Anh cấp độ 4 và 3 môn học cơ sở. Lớp tiếng Anh cấp độ 4 dự kiến bắt đầu từ ngày 19/4/2021. Môn Phương pháp học tập, môn Tin học (dự kiến bắt đầu tuần 1/3/2021), Môn Kinh tế học cơ bản (dự kiến bắt đầu tuần 19/4/2021). Lịch học chi tiết sẽ được thông báo trên hệ thống Moodle trước khi lớp học bắt đầu.

Sinh viên chủ động liên hệ với cô phụ trách môn học để được tư vấn cụ thể về lịch trình học. Phụ trách môn Phương pháp học tập và môn Kinh tế học cơ bản: Cô Trịnh Vân Anh (Email: trinh.vananh@isneu.org). Phụ trách môn Tin học: Cô Đỗ Thị Trang (Email: do.trang@isneu.org).

3.Sinh viên lớp chuyên ngành: Sinh viên liên hệ cô Nguyễn Thùy Chinh (Email: nguyen.chinh@isneu.org) trước 17h00 ngày 19/2/2021 để được hướng dẫn chi tiết về lịch trình học.

    Đăng ký nhận tư vấn tuyển sinh

    Hiện đang là

    (Nếu là Phụ huynh HS, vui lòng ghi tên trường của con)

    Biết thông tin về chương trình từ:
    Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về ngành nào?