Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Văn bản Pháp chế

Sinh viên cần làm các loại đơn như bảo lưu, xác nhận sinh viên, học lại điền theo form online dưới đây

Xác Nhận sinh viên và học lại: Click Here

Bảo lưu giai đoạn Tiếng ANh:Click Here

Bảo Lưu kết quả tuyển sinh: Click Here

Mẫu đơn đề nghị chung: Click Here

 

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi