05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

Tư vấn tuyển sinh

sinh viên được tập dượt về kỹ năng giao tiếp với khách hàng, tham gia, tổ chức và thiết kế các hoạt động quảng bá cho chương trình Cử nhân Quốc tế.

Các hoạt động ngoại khóa

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi