05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (Entrepreneurship, Technology and Innovation Management hay ETI-M) là chương trình hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ISME NEU) và ĐH Koblenz-Landau, 1 trong 22 trường “đại học khởi nghiệp” tại CHLB Đức. Sau 24 tháng, học viên sẽ được Đại học Koblenz-Landau, CHLB Đức cấp bằng bằng Thạc sĩ chuyên ngành (MSc), được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình ETI-M được thiết kế dành cho các chuyên gia, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, và các bạn trẻ mong muốn ứng dụng công nghệ và phát huy tư duy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau (truyền thông marketing,tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, vận hành…).

Học Phần 1: Kinh tế và Quản lý (Do GV Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Môn học được chia thành hai phần: Quản trị Quốc tế và Lãnh đạo. Phần thứ nhất, Quản trị Quốc tế đề cập tới các vấn đề về quản lý trong môi trường kinh doanh quốc tế, dựa trên các lý thuyết căn bản và các khái niệm về văn hóa. Phần thứ hai, Lãnh đạo, đưa ra một cái nhìn tổng quan về quản lý, trong đó tập trung vào các thách thức mà nhà lãnh đạo phải đối mặt liên quan tới cá nhân, nhóm và tổ chức, dựa trên các tình huống kinh doanh.

Phần đầu của môn học, Kinh tế Mạng, cung cấp cho học viên những kiến thức để nhận biết các ý nghĩa vi mô và vĩ mô của nền kinh tế trong nước và quốc tế, với đặc trưng là hàng hóa thông tin và toàn cầu hóa. Phần thứ hai, Quản trị dựa trên Giá trị, giúp học viên có thêm hiểu biết và kiến thức thực tiễn về quản lý dựa trên giá trị. Đây là một công cụ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các tổ chức nhằm mục đích tạo sự kết nối giữa các chiến lược trong quản trị với khả năng nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Phần đầu của môn học, Kinh tế học nâng cao, giới thiệu ba chủ đề chính: kinh tế lao động, ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế. Phần thứ hai, Quan hệ Kinh tế Quốc tế, giới thiệu tổng quan về các vấn đề kinh tế hiện nay, trên khía cạnh dòng chảy thực cũng như khía cạnh tài chính. Qua đó, học viên sẽ hiểu rõ hơn về các hiện tượng của nền kinh tế thế giới và sự phân công lao động trên bình diện quốc tế.

Học phần 2: Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (Do GV ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Môn học này giới thiệu về những chủ đề liên quan tới tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp thông qua các ví dụ và tình huống kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể thu thập và đánh giá phê bình những thông tin về thành lập doanh nghiệp, tiếp quản doanh nghiệp, cũng như tăng trưởng và quốc tế hóa

Tư duy Thiết kế Kinh doanh và Khởi nghiệp là một công cụ cho phép hiểu biết sâu về những vấn đề của con người, qua đó sử dụng các giải pháp được thiết kế riêng để giải quyết các vấn đề này, qua đó tạo dựng nên các dự án kinh doanh mới. Bằng việc phản ánh tầm quan trọng ngày càng cao của thị trường toàn cầu và sự gia tăng của các cơ hội kinh doanh, môn học cung cấp cái nhìn chuyên sâu về quá trình thành lập doanh nghiệp bền vững thông qua ý tưởng sáng tạo thông qua tinh thần doanh nhân và thiết kế.

Phần đầu của môn học, Kinh tế Mạng, cung cấp cho học viên những kiến thức để nhận biết các ý nghĩa vi mô và vĩ mô của nền kinh tế trong nước và quốc tế, với đặc trưng là hàng hóa thông tin và toàn cầu hóa. Phần thứ hai, Quản trị dựa trên Giá trị, giúp học viên có thêm hiểu biết và kiến thức thực tiễn về quản lý dựa trên giá trị. Đây là một công cụ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các tổ chức nhằm mục đích tạo sự kết nối giữa các chiến lược trong quản trị với khả năng nâng cao hiệu quả của tổ chức.

Trong môn học này, học viên sẽ được tiếp cận một tình huống kinh doanh liên quan tới tổng quan về thực hành và nghiên cứu trong quản trị đổi mới sáng tạo. Các chủ đề được đề cập tới bao gồm: quản trị đổi mới sáng tạo, thành lập một tổ chức đổi mới sáng tạo, phát triển chiến lược đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, thu nhận những học hỏi từ đổi mới sáng tạo và đo lường...

Các mô hình kinh doanh số và lợi thế cạnh tranh có một mối liên hệ mật thiết. Một mô hình kinh doanh số hiệu quả là sự kết hợp nhất quán giữa năng lực và nguồn lực của doanh nghiệp để tạo nên lợi thế cạnh tranh. Sau khi hoàn thành môn học, học viên không chỉ có thể phát triển các mô hình kinh doanh số, mà còn có khả năng khảo sát các mô hình và đánh giá ở tầm chiến lược môi trường bao quanh mô hình kinh doanh hiện tại.

Học phần 3: Hệ thống Thông tin Quản lý và Khoa học Máy tính (Do GV ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Được xây dựng dựa trên các kiến thức nền tảng đã học về quản trị kinh doanh, môn học cung cấp một cái nhìn tích hợp về hệ thống thông tin trong kinh doanh, một phần không thể thiếu của các tổ chức hiện đại, bao trùm nhiều chức năng khác nhau của doanh nghiệp, từ bán hàng, marketing, cung ứng, sản xuất, tới tài chính và kiểm soát.

Học viên sẽ được giới thiệu về kiến trúc doanh nghiệp (KTDN) như một phương pháp tiếp cận để lập mô hình, thiết kế và phân tích hệ thống thông tin và các hệ thống kỹ thuật-xã hội trong khu vực công và khu vực tư nhân. Cụ thể hơn, môn học này bao gồm những khái niệm cốt lõi về KTDN và cái nhìn so sánh giữa các khung KTDN khác nhau.

Trong những năm gần đây, việc cung cấp các cơ chế để tùy biến phần mềm cho các khách hàng với nhu cầu khác nhau đã trở thành một hoạt động cốt lõi trong ngành phần mềm. Trước đây, việc bán phí bản quyền cho các sản phẩm kinh doanh thuần túy là nguồn thu chính của các doanh nghiệp phần mềm. Tuy nhiên, giờ đây, các doanh nghiệp này đã phát triển thành những mô hình kinh doanh khép kín, có được nguồn doanh thu từ các dịch vụ bổ sung như bảo trì, tư vấn, và tùy biến phần mềm.

Các startup phần mềm là các công ty mới thành lập, sử dụng các công nghệ tân tiến. Những công ty này phát triển phần mềm trong môi trường thiếu ổn định. Ngoài ra, họ phải đối mặt với thị trường tăng trưởng nhanh trong khi nguồn lực có hạn. Vì vậy, mô hình các startup phần mềm là ví dụ điển hình cho các hoạt động kinh doanh liên quan tới phần mềm, với những đặc điểm và thách thức riêng biệt.

Luật Kinh doanh (Do GV Trường ĐH KTQD giảng dạy)

Môn học này tập trung giới thiệu các nguyên tắc căn bản của luật kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh tế trên thị trường quốc tế. Các hoạt động này bị tác động bởi quá trình toàn cầu hóa cũng như những thách thức của luật truyền thông.

Học Phần 5: Dự án Nghiên cứu khoa học và Luận văn Tốt nghiệp (Do hai GV ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD hướng dẫn)

Trong một dự án nghiên cứu khoa học theo nhóm, học viên sẽ được tiếp cận với những câu hỏi nghiên cứu khoa học phổ biến hiện nay. Kết quả dự án nghiên cứu của nhóm là một bản báo cáo và một buổi trình bày kết quả nghiên cứu. Mỗi nhóm được hai giảng viên của ĐH KoblenzLandau và Trường ĐH KTQD hướng dẫn

Trước khi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, học viên sẽ được sang Đức trong vòng 10 ngày để tham gia một khóa học ngắn về phương pháp nghiên cứu và tham quan doanh nghiệp. Mỗi học viên được hỗ trợ $500 cho chuyến đi này.

Các chủ đề của luận văn sẽ dựa trên các vấn đề nghiên cứu cần được giải quyết, nhưng có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, đề tài lựa chọn phải liên quan tới quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

 • Học phí

  Học phí của chương trình là 202.5 triệu đồng (tương đương 8.900 USD), được đóng theo 3 lần trong năm học đầu tiên.

 • Học bổng ERASMUS+ tại CHLB Đức

  ĐH Koblenz - Landau và Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD sẽ xét cấp học bổng Erasmus+ tham dự một khóa học trong thời gian 3-5 tháng tại CHLB Đức cho các học viên xuất sắc của Chương trình. Mỗi suất học bổng bao gồm vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí 800 Eur/ tháng.

  Học bổng Erasmus+ là chương trình hợp tác hỗ trợ sinh viên toàn cầu tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, nhằm góp phần phát triển chất lượng giáo dục châu Âu cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

 • Hoạt động khảo sát thực tế tại CHLB Đức

  Hoạt động đi khảo sát thực tế 10 ngày tại CHLB Đức là một phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Học viên sẽ đi khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp khởi nghiệp và tham dự khóa học về phương pháp nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp và phục vụ công việc thực tế của học viên.

  Chương trình hỗ trợ chi phí ăn ở với mức 11.375.000VND (tương đương $500)/01 học viên trong thời gian ở Đức. Học viên tự trang trải chi phí vé máy bay, chi phí đi lại, chi phí ăn ở (nếu có phát sinh) và chi tiêu cá nhân khác. Chương trình hỗ trợ này chỉ dành cho các học viên không có học bổng Erasmus+ nói trên.

  ĐH Koblenz – Landau sẽ hỗ trợ học viên làm thủ tục visa, sắp xếp chỗ ăn ở và lịch trình đi khảo sát thực tế tại CHLB Đức.

 • Điều kiện dự tuyển:
  • - Bằng cử nhân chính quy hoặc tương đương với điểm trung bình từ 7.0/10 trở lên. Các trường hợp có điểm trung bình dưới 7.0 sẽ được xem xét.

  • - Trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750). Ứng viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất 6 tháng sau khi nhập học, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh sẽ được kiểm tra trong kỳ thi viết và phỏng vấn.

   Các ứng viên học đại học bằng tiếng Anh (du học, chương trình liên kết hoặc học ngành ngôn ngữ Anh) được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh.

  • - Chương trình không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Ứng viên mới tốt nghiệp đại học có thể nộp hồ sơ ngay.

 • Hình thức thi tuyển:
  • - Thi viết (50%): bao gồm phần thi kiểm tra kỹ năng phân tích và định lượng (theo hình thức thi GMAT) và bài luận theo chủ đề cho trước.

  • - Phỏng vấn (50%): đánh giá hiểu biết, khả năng xử lý các tình huống kinh doanh và động lực theo học chương trình của ứng viên.

  • Bài thi viết và phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Anh.

   Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

 • - 2 bản đăng ký dự tuyển theo mẫu 1 tờ khai thẩm định hồ sơ APS

 • - 2 bản CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc

 • - 4 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT

 • - 4 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học

 • - 4 bản dịch công chứng bảng điểm đại học

 • - 4 bản dịch công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

 • - 2 bản sao chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

 • - 4 ảnh 3*4

 • - Lưu ý: các giấy tờ không bằng tiếng Anh đều phải được dịch ra tiếng Anh.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp (Executive MBA), chuyên ngành Quản trị Bệnh viện và Dịch vụ Y tế là chương trình hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ISME NEU) và Trường Kinh doanh và Quản lý, ĐH Quebec tại Montreal (ESG UQAM). Đây là trường kinh doanh và quản lý lớn nhất tại Canada.
Chương trình Executive MBA của ESG UQAM được triển khai lần đầu tiên vào năm 1979. Đến nay, chương trình đã đào tạo được gần 10.000 thạc sĩ trên 12 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây cũng là một trong 6 chương trình Executive MBA hàng đầu tại Canada theo bảng xếp hạng của Eduniversal năm 2018.
Tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chương trình Executive MBA tuyển sinh chuyên ngành Quản trị Bệnh viện và Dịch vụ Y tế. Đây là chương trình thạc sĩ quốc tế duy nhất tại khu vực phía Bắc đào tạo về lĩnh vực này.
Sau 24 tháng học ngoài giờ hành chính (buổi tối và cuối tuần) tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, học viên sẽ được ESG UQAM cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và chứng nhận chuyên ngành Quản trị Bệnh viện và Dịch vụ Y tế, được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới.
Chương trình Executive MBA được thiết kế dành cho các bác sĩ, các chuyên gia và nhà quản lý đang công tác tại các bệnh viện, phòng khám, công ty dược, công ty kinh doanh thiết bị y tế.

HỌC PHẦN 1: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các môn học do giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy

Học viên được làm quen với các yếu tố và khái niệm nâng cao về kinh tế vĩ mô xung quanh doanh nghiệp như tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ, lạm phát, chính sách bình ổn giá, nợ công, phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, môn học cũng sẽ tập trung vào những xu hướng mới của những thập kỷ gần đây như hội nhập toàn cầu và thương mại quốc tế.

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong doanh nghiệp cũng như các kiến thức tổng quan về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng của chúng trong môi trường làm việc.

Mặc dù không đòi hỏi phải có chuyên môn về kế toán, nhà quản lý cần có khả năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính của một công ty. Điều này đòi hỏi kiến thức cơ bản và nâng cao về các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán, từ đó tự tin đưa ra những quyết định tốt hơn trong quản lý

Môn học sẽ bắt đầu bởi những kiến thức căn bản của marketing, như cơ chế trao đổi và làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, học viên cũng sẽ thảo luận về hành vi người tiêu dùng và các công cụ nghiên cứu trong marketing. Cuối môn học, học viên sẽ có khả năng lập kế hoạch marketing và triển khai chúng, nghiên cứu thông tin thị trường và đánh giá kết quả của các hoạt động marketing của doanh nghiệp và tổ chức.

Học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, văn hóa tổ chức, kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo nhân viên, và đánh giá hiệu quả công việc. Đặc biệt, mối liên hệ giữa quản trị nhân sự với các lĩnh vực có liên quan như luật, khoa học hành vi, tâm lý học cũng sẽ được đề cập tới.

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong doanh nghiệp cũng như các kiến thức tổng quan về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng của chúng trong môi trường làm việc.

Môn học sẽ giúp học viên biết cách hoạch định chiến lược kinh doanh và thực thi chiến lược đó trước áp lực khốc liệt của cạnh tranh. Những chủ đề như phân tích môi trường bên ngoài (đặc biệt là khuôn khổ pháp lý), các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp, và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của nhà quản lý.

Các môn học do giảng viên ESG UQAM giảng dạy

Mục tiêu chính của môn học này là trang bị cho học viên các công cụ, kỹ thuật và công nghệ nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý và điều hành, như xử lý và phân tích thông tin kinh doanh, đổi mới mô hình kinh doanh, hệ thông thông tin quản lý, quản lý quan hệ khách hàng hay quản lý chuỗi cung ứng.

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ nắm được các kiến thức nâng cao trong quản trị tài chính doanh nghiệp mà một nhà quản lý cấp cao cần phải có như: khả năng đọc, hiểu và phân tích dữ liệu trong báo cáo tài chính; lên kế hoạch phân bổ và sử dụng các nguồn lực để đầu tư hiệu quả và đánh giá và phân tích rủi ro, từ đó đưa ra những quyết định quản lý tối ưu.

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng ứng dụng các công cụ, mô hình định lượng nhằm đưa ra các quyết định chính xác, qua đó tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Những công nghệ được giới thiệu bao gồm quy hoạch tuyến tính, mô phỏng số liệu hay mô hình Distribution and Networks...

Môn học này được xây dựng với mục đích tạo cơ hội cho học viên tiếp xúc với những vấn đề chiến lược cụ thể thông qua những ví dụ thực tế trong kinh doanh. Môn học trang bị kỹ năng phân tích và đưa ra quyết định quản lý trong hoàn cảnh nguồn lực có hạn và áp lực cạnh tranh cao. Trong quá trình học, các nhóm sẽ thực hiện mô phỏng tình huống kinh doanh. Kết quả của môn học sẽ được đánh giá dựa trên tỷ lệ lợi nhuận ròng đạt được của từng nhóm.

Môn học này bao gồm các chủ đề như quản trị theo quy trình. đổi mới quy trình quản trị, tư duy thiết kế, quản lý và nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ biết cách giải quyết vấn đề và áp dụng công nghệ thông tin vào một dự án cụ thể trong tổ chức.

HỌC PHẦN 2: CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Bệnh viện và các dịch vụ y tế được biết đến như một môi trường hoạt động phức tạp do thường phải đối mặt với nhiều thách thức, từ những hạn chế về việc tiếp cận nguồn lực con người và tài chính đến sự gia tăng nhu cầu và những vấn đề y đức phát sinh trong chăm sóc sức khỏe. Do vậy, mục tiêu của môn học này là trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị trong lĩnh vực đặc thù này.

Môn học sẽ giúp người học nâng cao kiến thức về mặt lý thuyết và kỹ năng ứng dụng trong thực tế bằng ví dụ sống động. Ngoài ra, học viên cũng sẽ được vận dụng các kiến thức liên quan như tài chính, marketing, tổ chức ngành, quản lý nhân sự và trách nhiệm xã hội để xây dựng chiến lược.

Môn học này sẽ trả lời hai câu hỏi sau: Thông tin cạnh tranh (Competitive Intelligence – CI) là gì và Làm thế nào để ứng dụng thông tin cạnh tranh trong ngành dịch vụ y tế? Học viên sẽ được giới thiệu quy trình sáu bước liên quan tới thông tin cạnh tranh: từ chọn lọc thông tin hữu ích, cách chuyển hóa thông tin thành tri thức, tới các kỹ thuật bảo vệ dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp khỏi những đe dọa đến từ môi trường cạnh tranh.

Học Phí

Học phí của chương trình là 261 triệu đồng (tương đương 11.500 USD), được đóng theo 3 lần trong năm học đầu tiên.

Học bổng “Innovative leadership” (Cho chương trình Executive MBA)

Chương trình xét cấp 03 suất học bổng “Innovative leadership” cho 03 ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2018 và có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất. Mức học bổng được cấp tương đương với 25%, 15% và 10% học phí.

Khóa học trải nghiệm Summer School tại Canada (Cho chương trình Executive MBA)

Ngoài nội dung chương trình học chính khóa, học viên Executive MBA có thể đăng ký tham gia khóa học trải nghiệm Summer School trong thời gian 10 ngày tại Tp. Montréal, Canada do ESG UQAM và Viện ĐTQT, ĐHKTQD phối hợp tổ chức.

Học viên tham gia khóa học này sẽ tự chi trả các chi phí bao gồm chi phí tổ chức, chi phí ăn ở, đi lại và tài liệu đào tạo. Thông tin chi tiết về học bổng, khóa học trải nghiệm và điều kiện tham gia được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isneu.edu.vn .

Điều kiện dự tuyển:

- Bằng cử nhân chính quy hoặc tương đương với điểm trung bình từ 7.0/10 trở lên. Các trường hợp có điểm trung bình dưới 7.0 sẽ được xem xét. Các ứng viên có học vị cao hơn cử nhân cũng được khuyến khích nộp thêm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.
- Trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu u (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750). Ứng viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất 6 tháng sau khi nhập học, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh sẽ được kiểm tra trong kỳ thi viết và phỏng vấn. Các ứng viên học đại học bằng tiếng Anh (du học, chương trình liên kết hoặc học ngành ngôn ngữ Anh) được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh.
- Chương trình yêu cầu 4 năm kinh nghiệm quản lý được xác nhận bởi người sử dụng lao động. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý. Hình thức thi tuyển:
- Thi viết (50%): bao gồm phần thi kiểm tra kỹ năng phân tích và định lượng (theo hình thức thi GMAT) và bài luận theo chủ đề cho trước.
- Phỏng vấn (50%): đánh giá hiểu biết, khả năng xử lý các tình huống kinh doanh và động lực theo học chương trình của ứng viên
- Bài thi viết và phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Anh


- 01 Bản đăng ký dự tuyển (Theo mẫu).
- 02 Bản dịch công chứng giấy khai sinh.
- 02 Bản dịch công chứng (các) văn bằng tốt nghiệp (Mỗi loại 2 bản).
- 02 Bảng điểm chính thức có dấu xác nhận của Cơ sở đào tạo đã cấp, có bản dịch tiếng Anh đính kèm (Cơ sở đào tạo đề gửi trực tiếp 01 bản cho Viện ĐTQT, ĐHKTQD và 01 bản cho ĐH UQAM ).
- 02 Thư bằng tiếng Anh bày tỏ nguyện vọng tham dự chương trình bằng cách trả lời câu hỏi "Tại sao bạn muốn ghi danh vào chương trình này?".
- 04 Ảnh cỡ hộ chiếu 3x4.
- 01 Bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.
- 01 Bản trình bày kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh, trong đó nêu rõ từng vị trí làm việc, thời gian làm việc, chức vụ, và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ của từng vị trí. Tài liệu này phải có chữ ký của người sử dụng lao động (người sử dụng lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối bản trình bày). Lưu ý: Các hợp đồng lao động không phải là bằng chứng về việc làm và xác nhận việc làm này phải được cấp trong thời gian gần đây.
- 03 thư giới thiệu bằng tiếng Anh/ hoặc có bản dịch bằng tiếng Anh của 03 người có chuyên môn liên quan (người ký tên giới thiệu cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối thư).

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp (Executive MBA), chuyên ngành Quản trị Bất động sản là chương trình hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ISME NEU) và Trường Kinh doanh và Quản lý, ĐH Quebec tại Montreal (ESG UQAM). Đây là trường kinh doanh và quản lý lớn nhất tại Canada.
Chương trình Executive MBA của ESG UQAM được triển khai lần đầu tiên vào năm 1979. Đến nay, chương trình đã đào tạo được gần 10.000 thạc sĩ trên 12 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây cũng là một trong 6 chương trình Executive MBA hàng đầu tại Canada theo bảng xếp hạng của Eduniversal năm 2018.
Tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chương trình Executive MBA tuyển sinh chuyên ngành Quản trị Bất động sản. Đây là chương trình thạc sĩ quốc tế duy nhất tại khu vực phía Bắc đào tạo về lĩnh vực này.
Sau 20 tháng học ngoài giờ hành chính (buổi tối và cuối tuần) tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, học viên sẽ nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và chứng nhận chuyên ngành Quản trị Bất động sản do ESG UQAM cấp. Bằng được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới.
Chương trình Executive MBA được thiết kế dành cho các chuyên gia, nhà đầu tư và nhà quản lý đang công tác tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

HỌC PHẦN 1: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các môn học do giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy

Học viên được làm quen với các yếu tố và khái niệm nâng cao về kinh tế vĩ mô xung quanh doanh nghiệp như tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ, lạm phát, chính sách bình ổn giá, nợ công, phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, môn học cũng sẽ tập trung vào những xu hướng mới của những thập kỷ gần đây như hội nhập toàn cầu và thương mại quốc tế.

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong doanh nghiệp cũng như các kiến thức tổng quan về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng của chúng trong môi trường làm việc.

Mặc dù không đòi hỏi phải có chuyên môn về kế toán, nhà quản lý cần có khả năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính của một công ty. Điều này đòi hỏi kiến thức cơ bản và nâng cao về các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán, từ đó tự tin đưa ra những quyết định tốt hơn trong quản lý

Môn học sẽ bắt đầu bởi những kiến thức căn bản của marketing, như cơ chế trao đổi và làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, học viên cũng sẽ thảo luận về hành vi người tiêu dùng và các công cụ nghiên cứu trong marketing. Cuối môn học, học viên sẽ có khả năng lập kế hoạch marketing và triển khai chúng, nghiên cứu thông tin thị trường và đánh giá kết quả của các hoạt động marketing của doanh nghiệp và tổ chức.

Học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, văn hóa tổ chức, kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo nhân viên, và đánh giá hiệu quả công việc. Đặc biệt, mối liên hệ giữa quản trị nhân sự với các lĩnh vực có liên quan như luật, khoa học hành vi, tâm lý học cũng sẽ được đề cập tới.

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong doanh nghiệp cũng như các kiến thức tổng quan về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng của chúng trong môi trường làm việc.

Môn học sẽ giúp học viên biết cách hoạch định chiến lược kinh doanh và thực thi chiến lược đó trước áp lực khốc liệt của cạnh tranh. Những chủ đề như phân tích môi trường bên ngoài (đặc biệt là khuôn khổ pháp lý), các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp, và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của nhà quản lý.

Các môn học do giảng viên ESG UQAM giảng dạy

Mục tiêu chính của môn học này là trang bị cho học viên các công cụ, kỹ thuật và công nghệ nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý và điều hành, như xử lý và phân tích thông tin kinh doanh, đổi mới mô hình kinh doanh, hệ thông thông tin quản lý, quản lý quan hệ khách hàng hay quản lý chuỗi cung ứng.

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ nắm được các kiến thức nâng cao trong quản trị tài chính doanh nghiệp mà một nhà quản lý cấp cao cần phải có như: khả năng đọc, hiểu và phân tích dữ liệu trong báo cáo tài chính; lên kế hoạch phân bổ và sử dụng các nguồn lực để đầu tư hiệu quả và đánh giá và phân tích rủi ro, từ đó đưa ra những quyết định quản lý tối ưu.

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng ứng dụng các công cụ, mô hình định lượng nhằm đưa ra các quyết định chính xác, qua đó tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Những công nghệ được giới thiệu bao gồm quy hoạch tuyến tính, mô phỏng số liệu hay mô hình Distribution and Networks...

Môn học này được xây dựng với mục đích tạo cơ hội cho học viên tiếp xúc với những vấn đề chiến lược cụ thể thông qua những ví dụ thực tế trong kinh doanh. Môn học trang bị kỹ năng phân tích và đưa ra quyết định quản lý trong hoàn cảnh nguồn lực có hạn và áp lực cạnh tranh cao. Trong quá trình học, các nhóm sẽ thực hiện mô phỏng tình huống kinh doanh. Kết quả của môn học sẽ được đánh giá dựa trên tỷ lệ lợi nhuận ròng đạt được của từng nhóm.

Môn học này bao gồm các chủ đề như quản trị theo quy trình. đổi mới quy trình quản trị, tư duy thiết kế, quản lý và nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ biết cách giải quyết vấn đề và áp dụng công nghệ thông tin vào một dự án cụ thể trong tổ chức.

HỌC PHẦN 2B: CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản và nâng cao về bất động sản và thị trường bất động sản. Bốn chủ đề chính được đề cập đến là: kinh tế bất động sản, khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động kinh doanh bất động sản, định giá bất động sản, thuế bất động sản và thuế đất.

Môn học này tập trung vào cơ chế huy động vốn và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Học viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề như kinh tế đô thị, huy động vốn nhà đất, các phương án huy động vốn và đầu tư, hiệu quả quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư…

Bất động sản là một trong những lĩnh vực luôn phải đối đầu với thách thức về việc cân bằng giữa tối đa lợi nhuận và phát triển bền vững. Môn học này sẽ tập trung vào những giá trị về môi trường, hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố về kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp tới phát triển bất động sản.

Học Phí

Học phí của chương trình là 261 triệu đồng (tương đương 11.500 USD), được đóng theo 3 lần trong năm học đầu tiên.

Học bổng “Innovative leadership” (Cho chương trình Executive MBA)

Chương trình xét cấp 03 suất học bổng “Innovative leadership” cho 03 ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2018 và có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất. Mức học bổng được cấp tương đương với 25%, 15% và 10% học phí.

Khóa học trải nghiệm Summer School tại Canada (Cho chương trình Executive MBA)

Ngoài nội dung chương trình học chính khóa, học viên Executive MBA có thể đăng ký tham gia khóa học trải nghiệm Summer School trong thời gian 10 ngày tại Tp. Montréal, Canada do ESG UQAM và Viện ĐTQT, ĐHKTQD phối hợp tổ chức.

Học viên tham gia khóa học này sẽ tự chi trả các chi phí bao gồm chi phí tổ chức, chi phí ăn ở, đi lại và tài liệu đào tạo. Thông tin chi tiết về học bổng, khóa học trải nghiệm và điều kiện tham gia được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isneu.edu.vn .

Điều kiện dự tuyển:

- Bằng cử nhân chính quy hoặc tương đương với điểm trung bình từ 7.0/10 trở lên. Các trường hợp có điểm trung bình dưới 7.0 sẽ được xem xét. Các ứng viên có học vị cao hơn cử nhân cũng được khuyến khích nộp thêm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.
- Trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu u (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750). Ứng viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất 6 tháng sau khi nhập học, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh sẽ được kiểm tra trong kỳ thi viết và phỏng vấn. Các ứng viên học đại học bằng tiếng Anh (du học, chương trình liên kết hoặc học ngành ngôn ngữ Anh) được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh.
- Chương trình yêu cầu 4 năm kinh nghiệm quản lý được xác nhận bởi người sử dụng lao động. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý. Hình thức thi tuyển:
- Thi viết (50%): bao gồm phần thi kiểm tra kỹ năng phân tích và định lượng (theo hình thức thi GMAT) và bài luận theo chủ đề cho trước.
- Phỏng vấn (50%): đánh giá hiểu biết, khả năng xử lý các tình huống kinh doanh và động lực theo học chương trình của ứng viên
- Bài thi viết và phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Anh


- 01 Bản đăng ký dự tuyển (Theo mẫu).
- 02 Bản dịch công chứng giấy khai sinh.
- 02 Bản dịch công chứng (các) văn bằng tốt nghiệp (Mỗi loại 2 bản).
- 02 Bảng điểm chính thức có dấu xác nhận của Cơ sở đào tạo đã cấp, có bản dịch tiếng Anh đính kèm (Cơ sở đào tạo đề gửi trực tiếp 01 bản cho Viện ĐTQT, ĐHKTQD và 01 bản cho ĐH UQAM ).
- 02 Thư bằng tiếng Anh bày tỏ nguyện vọng tham dự chương trình bằng cách trả lời câu hỏi "Tại sao bạn muốn ghi danh vào chương trình này?".
- 04 Ảnh cỡ hộ chiếu 3x4.
- 01 Bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.
- 01 Bản trình bày kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh, trong đó nêu rõ từng vị trí làm việc, thời gian làm việc, chức vụ, và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ của từng vị trí. Tài liệu này phải có chữ ký của người sử dụng lao động (người sử dụng lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối bản trình bày). Lưu ý: Các hợp đồng lao động không phải là bằng chứng về việc làm và xác nhận việc làm này phải được cấp trong thời gian gần đây.
- 03 thư giới thiệu bằng tiếng Anh/ hoặc có bản dịch bằng tiếng Anh của 03 người có chuyên môn liên quan (người ký tên giới thiệu cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối thư).

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp (Executive MBA) là chương trình hợp tác giữa Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ISME NEU) và Trường Kinh doanh và Quản lý, ĐH Quebec tại Montreal (ESG UQAM). Đây là trường kinh doanh và quản lý lớn nhất tại Canada.
Chương trình Executive MBA của ESG UQAM được triển khai lần đầu tiên vào năm 1979. Đến nay, chương trình đã đào tạo được gần 10.000 thạc sĩ trên 12 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây cũng là một trong 6 chương trình Executive MBA hàng đầu tại Canada theo bảng xếp hạng của Eduniversal năm 2018.
Tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chương trình Executive MBA cung cấp lựa chọn các chuyên ngành. Năm 2018, chương trình tuyển sinh chuyên ngành Quản trị Bệnh viện và Dịch vụ Y tế và Quản trị Bất động sản.
Sau 20 tháng học ngoài giờ hành chính (buổi tối và cuối tuần) tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, học viên sẽ nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) do ESG UQAM cấp. Bằng được công nhận tại Việt Nam và trên thế giới.
Chương trình Executive MBA được thiết kế dành cho các chuyên gia và nhà quản lý đã có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp và tổ chức. Chương trình đặc biệt phù hợp với các ứng viên đang giữ chức vụ quản lý tại các bệnh viện, phòng khám, công ty dược, công ty kinh doanh thiết bị y tế, doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư bất động sản, khu nghỉ dưỡng và khách sạn.

HỌC PHẦN 1: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các môn học do giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy

Học viên được làm quen với các yếu tố và khái niệm nâng cao về kinh tế vĩ mô xung quanh doanh nghiệp như tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ, lạm phát, chính sách bình ổn giá, nợ công, phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, môn học cũng sẽ tập trung vào những xu hướng mới của những thập kỷ gần đây như hội nhập toàn cầu và thương mại quốc tế.

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong doanh nghiệp cũng như các kiến thức tổng quan về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng của chúng trong môi trường làm việc.

Mặc dù không đòi hỏi phải có chuyên môn về kế toán, nhà quản lý cần có khả năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính của một công ty. Điều này đòi hỏi kiến thức cơ bản và nâng cao về các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán, từ đó tự tin đưa ra những quyết định tốt hơn trong quản lý

Môn học sẽ bắt đầu bởi những kiến thức căn bản của marketing, như cơ chế trao đổi và làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, học viên cũng sẽ thảo luận về hành vi người tiêu dùng và các công cụ nghiên cứu trong marketing. Cuối môn học, học viên sẽ có khả năng lập kế hoạch marketing và triển khai chúng, nghiên cứu thông tin thị trường và đánh giá kết quả của các hoạt động marketing của doanh nghiệp và tổ chức.

Học viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, văn hóa tổ chức, kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo nhân viên, và đánh giá hiệu quả công việc. Đặc biệt, mối liên hệ giữa quản trị nhân sự với các lĩnh vực có liên quan như luật, khoa học hành vi, tâm lý học cũng sẽ được đề cập tới.

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý trong doanh nghiệp cũng như các kiến thức tổng quan về hành vi cá nhân, hành vi tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng của chúng trong môi trường làm việc.

Môn học sẽ giúp học viên biết cách hoạch định chiến lược kinh doanh và thực thi chiến lược đó trước áp lực khốc liệt của cạnh tranh. Những chủ đề như phân tích môi trường bên ngoài (đặc biệt là khuôn khổ pháp lý), các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp, và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của nhà quản lý.

Các môn học do giảng viên ESG UQAM giảng dạy

Mục tiêu chính của môn học này là trang bị cho học viên các công cụ, kỹ thuật và công nghệ nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý và điều hành, như xử lý và phân tích thông tin kinh doanh, đổi mới mô hình kinh doanh, hệ thông thông tin quản lý, quản lý quan hệ khách hàng hay quản lý chuỗi cung ứng.

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ nắm được các kiến thức nâng cao trong quản trị tài chính doanh nghiệp mà một nhà quản lý cấp cao cần phải có như: khả năng đọc, hiểu và phân tích dữ liệu trong báo cáo tài chính; lên kế hoạch phân bổ và sử dụng các nguồn lực để đầu tư hiệu quả và đánh giá và phân tích rủi ro, từ đó đưa ra những quyết định quản lý tối ưu.

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên sẽ có khả năng ứng dụng các công cụ, mô hình định lượng nhằm đưa ra các quyết định chính xác, qua đó tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Những công nghệ được giới thiệu bao gồm quy hoạch tuyến tính, mô phỏng số liệu hay mô hình Distribution and Networks...

Môn học này được xây dựng với mục đích tạo cơ hội cho học viên tiếp xúc với những vấn đề chiến lược cụ thể thông qua những ví dụ thực tế trong kinh doanh. Môn học trang bị kỹ năng phân tích và đưa ra quyết định quản lý trong hoàn cảnh nguồn lực có hạn và áp lực cạnh tranh cao. Trong quá trình học, các nhóm sẽ thực hiện mô phỏng tình huống kinh doanh. Kết quả của môn học sẽ được đánh giá dựa trên tỷ lệ lợi nhuận ròng đạt được của từng nhóm.

Môn học này bao gồm các chủ đề như quản trị theo quy trình. đổi mới quy trình quản trị, tư duy thiết kế, quản lý và nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ biết cách giải quyết vấn đề và áp dụng công nghệ thông tin vào một dự án cụ thể trong tổ chức.

HỌC PHẦN 2B: Quản trị Doanh nghiệp

Học viên sẽ được lựa chọn 3 trong 6 môn học chuyên ngành trên để nâng cao chuyên môn về quản trị kinh doanh.

HỌC PHẦN 2A: CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

Bệnh viện và các dịch vụ y tế được biết đến như một môi trường hoạt động phức tạp do thường phải đối mặt với nhiều thách thức, từ những hạn chế về việc tiếp cận nguồn lực con người và tài chính đến sự gia tăng nhu cầu và những vấn đề y đức phát sinh trong chăm sóc sức khỏe. Do vậy, mục tiêu của môn học này là trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị trong lĩnh vực đặc thù này.

Môn học sẽ giúp người học nâng cao kiến thức về mặt lý thuyết và kỹ năng ứng dụng trong thực tế bằng ví dụ sống động. Ngoài ra, học viên cũng sẽ được vận dụng các kiến thức liên quan như tài chính, marketing, tổ chức ngành, quản lý nhân sự và trách nhiệm xã hội để xây dựng chiến lược.

Môn học này sẽ trả lời hai câu hỏi sau: Thông tin cạnh tranh (Competitive Intelligence – CI) là gì và Làm thế nào để ứng dụng thông tin cạnh tranh trong ngành dịch vụ y tế? Học viên sẽ được giới thiệu quy trình sáu bước liên quan tới thông tin cạnh tranh: từ chọn lọc thông tin hữu ích, cách chuyển hóa thông tin thành tri thức, tới các kỹ thuật bảo vệ dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp khỏi những đe dọa đến từ môi trường cạnh tranh.

HỌC PHẦN 2B: CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản và nâng cao về bất động sản và thị trường bất động sản. Bốn chủ đề chính được đề cập đến là: kinh tế bất động sản, khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động kinh doanh bất động sản, định giá bất động sản, thuế bất động sản và thuế đất.

Môn học này tập trung vào cơ chế huy động vốn và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Học viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề như kinh tế đô thị, huy động vốn nhà đất, các phương án huy động vốn và đầu tư, hiệu quả quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư…

Bất động sản là một trong những lĩnh vực luôn phải đối đầu với thách thức về việc cân bằng giữa tối đa lợi nhuận và phát triển bền vững. Môn học này sẽ tập trung vào những giá trị về môi trường, hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và các yếu tố về kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp tới phát triển bất động sản.

Học Phí

Học phí của chương trình là 261 triệu đồng (tương đương 11.500 USD), được đóng theo 3 lần trong năm học đầu tiên.

Học bổng “Innovative leadership” (Cho chương trình Executive MBA)

Chương trình xét cấp 03 suất học bổng “Innovative leadership” cho 03 ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2018 và có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất. Mức học bổng được cấp tương đương với 25%, 15% và 10% học phí.

Khóa học trải nghiệm Summer School tại Canada (Cho chương trình Executive MBA)

Ngoài nội dung chương trình học chính khóa, học viên Executive MBA có thể đăng ký tham gia khóa học trải nghiệm Summer School trong thời gian 10 ngày tại Tp. Montréal, Canada do ESG UQAM và Viện ĐTQT, ĐHKTQD phối hợp tổ chức.

Học viên tham gia khóa học này sẽ tự chi trả các chi phí bao gồm chi phí tổ chức, chi phí ăn ở, đi lại và tài liệu đào tạo. Thông tin chi tiết về học bổng, khóa học trải nghiệm và điều kiện tham gia được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isneu.edu.vn .

Điều kiện dự tuyển:

- Bằng cử nhân chính quy hoặc tương đương với điểm trung bình từ 7.0/10 trở lên. Các trường hợp có điểm trung bình dưới 7.0 sẽ được xem xét. Các ứng viên có học vị cao hơn cử nhân cũng được khuyến khích nộp thêm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.
- Trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu châu u (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750). Ứng viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh muộn nhất 6 tháng sau khi nhập học, tuy nhiên, trình độ tiếng Anh sẽ được kiểm tra trong kỳ thi viết và phỏng vấn. Các ứng viên học đại học bằng tiếng Anh (du học, chương trình liên kết hoặc học ngành ngôn ngữ Anh) được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh.
- Chương trình yêu cầu 4 năm kinh nghiệm quản lý được xác nhận bởi người sử dụng lao động. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý. Các ứng viên có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý. Hình thức thi tuyển:
- Thi viết (50%): bao gồm phần thi kiểm tra kỹ năng phân tích và định lượng (theo hình thức thi GMAT) và bài luận theo chủ đề cho trước.
- Phỏng vấn (50%): đánh giá hiểu biết, khả năng xử lý các tình huống kinh doanh và động lực theo học chương trình của ứng viên
- Bài thi viết và phỏng vấn đều được thực hiện bằng tiếng Anh


- 01 Bản đăng ký dự tuyển (Theo mẫu).
- 02 Bản dịch công chứng giấy khai sinh.
- 02 Bản dịch công chứng (các) văn bằng tốt nghiệp (Mỗi loại 2 bản).
- 02 Bảng điểm chính thức có dấu xác nhận của Cơ sở đào tạo đã cấp, có bản dịch tiếng Anh đính kèm (Cơ sở đào tạo đề gửi trực tiếp 01 bản cho Viện ĐTQT, ĐHKTQD và 01 bản cho ĐH UQAM ).
- 02 Thư bằng tiếng Anh bày tỏ nguyện vọng tham dự chương trình bằng cách trả lời câu hỏi "Tại sao bạn muốn ghi danh vào chương trình này?".
- 04 Ảnh cỡ hộ chiếu 3x4.
- 01 Bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.
- 01 Bản trình bày kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh, trong đó nêu rõ từng vị trí làm việc, thời gian làm việc, chức vụ, và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ của từng vị trí. Tài liệu này phải có chữ ký của người sử dụng lao động (người sử dụng lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối bản trình bày). Lưu ý: Các hợp đồng lao động không phải là bằng chứng về việc làm và xác nhận việc làm này phải được cấp trong thời gian gần đây.
- 03 thư giới thiệu bằng tiếng Anh/ hoặc có bản dịch bằng tiếng Anh của 03 người có chuyên môn liên quan (người ký tên giới thiệu cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối thư).

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi