05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

05/01/2019 | Hạn nộp hồ sơ kỳ Mùa xuân 2019 IBD@NEUXem thêm

Form Liên Hệ

Viện Đào Tạo QUốc Tế

Liên hệ Viện Đào tạo Quốc tế: Phòng 1409 tầng 14 tòa nhà A1 Đại học Kinh tế Quốc dân

Vui lòng để lại câu hỏi của bạn cho Viện Đào tạo Quốc tế hoặc Chương trình mà bạn quan tâm


Chọn Chương trình mà bạn muốn đặt câu hỏi hoặc chọn Viện Đào tạo quốc tế cho câu hỏi chung

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi