Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Đội ngũ cán bộ quản lý

Ts. Đồng Xuân Đảm

Đồng Xuân Đảm (TS. )

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

 • Địa chỉ
  Phòng 306, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 56..
 • Tiến sĩ Quản trị Chiến lược và hành vi tổ chức, UQAM, Canada; Thạc sỹ Luật Kinh doanh Quốc tế, ĐH Tours, Pháp; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, CFVG Hà Nội; Cử nhân Quản trị Du lịch, ĐH KTQD.
 • TS. Đồng Xuân Đảm có… năm kinh nghiệm tham gia các vị trí quản lý …
PGS. TS. Phan Thị Thục Anh

Phan Thị Thục Anh (PGS. TS.)

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5628
 • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Đại học Fribourg, Thụy Sĩ; Thạc sĩ Phương pháp Nghiên cứu trong Quản lý, Đại học Macquarie, Australia; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Boise State, Hoa Kỳ; Cử nhân Kinh tế Du lịch, Đại học KTQD..
 • PGS. TS. Phan Thị Thục Anh phụ trách Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học tại Viện Đào tạo Quốc tế. Trước khi tham gia Viện ĐTQT vào năm 2017, PGS. TS. Phan Thị Thục Anh đã có trên 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Khoa Du lịch và Viện Quản trị Kinh doanh, trường ĐH KTQD trong vai trò giảng viên, giảng viên chính và từng đảm nhiệm các vị trí Chủ nhiệm Chương trình Henley MBA, Chủ nhiệm Chương trình Henley Consortium, Trưởng Ban Nghiên cứu, Trưởng bộ môn Quản lý chung và Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh.
ThS. Trịnh Thị Thu Giang

Trịnh Thị Thu Giang (ThS. )

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

 • Địa chỉ
  Phòng 1409, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5637
 • Mobile
  0904117979
 • NCS. Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Tổng hợp Bang Washington, Hoa Kỳ; Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế.
 • ThS. Trịnh Thị Thu Giang phụ trách Truyền thông, Tuyển sinh và các hoạt động hỗ trợ đào tạo.
  ThS. Trịnh Thị Thu Giang có 15 năm kinh nghiệm xây dựng, quản lý, điều hành các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. ThS. Trịnh Thị Thu Giang đã đảm nhiệm các vị trí Chủ nhiệm Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh hợp tác với ĐHTH Sunderland từ năm 2011, Trưởng Ban Đào tạo Đại học, Viện Đào tạo Quốc tế từ năm 2014.
  Về chuyên môn, ThS. Trịnh Thị Thu Giang tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh về Marketing, Kỹ năng học tập và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU.
ThS. Vũ Hoàng Oanh

Vũ Hoàng Oanh (ThS.)

Chánh Văn phòng

 • Địa chỉ
  Phòng 1409, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5641
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội; Cử nhân Kinh tế, ĐH KTQD; Cử nhân Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Hà Nội;
 • ThS Vũ Hoàng Oanh có 20 năm kinh nghiệm tham gia các vị trí quản lý hành chính các dự án hợp tác với nước ngoài như dự án với ĐH Công nghệ Nanyang và ĐHQG Singapore về đào tạo cấp chứng chỉ Diploma in Executive Management Development; dự án Cao học Việt Lào hợp tác với ĐHQG Lào về đào tạo và cấp bằng Thạc sỹ QTKD; dự án Cao học Việt Bỉ hợp tác với ĐHTH Tự do Bruxeles, Vương quốc Bỉ về đào tạo và cấp bằng Thạc sỹ QTKD;
  Từ năm 2011 đến nay, ThS Vũ Hoàng Oanh là Chánh Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế, phụ trách toàn bộ mảng công việc hành chính của Viện.
ThS. Hồ Hoàng Lan

Hồ Hoàng Lan (ThS.)

Trưởng Ban Đào tạo Đại học

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5638
 • NCS Kinh tế, ĐH KTQD; Thạc sĩ Kinh tế – Tài chính, ĐHTH Sydney, Úc; Cử nhân Kinh tế Đầu tư, ĐH KTQD
 • ThS. Hồ Hoàng Lan có 15 năm kinh nghiệm quản lý các chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với các trường đại học của Anh quốc. ThS. Hồ Hoàng Lan đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như Chủ nhiệm Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Ngân hàng & Tài chính, Điều phối viên học thuật chuyên ngành Kế toán- Tài chính thuộc chương trình BTEC HND, phụ trách hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên, tham gia xây dựng nhiều chương trình, dự án của Viện ĐTQT. Từ tháng 2/2018, ThS Hồ Hoàng Lan được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Đào tạo Đại học, Viện ĐTQT, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các chương trình đào tạo bậc đại học của Viện ĐTQT, Trường ĐH KQTD.
  ThS. Hồ Hoàng Lan cũng tham gia hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu và giảng dạy các môn học về kinh tế học và tài chính trong chương trình Cử nhân Quốc tế.
ThS. Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thái Hà (ThS.)

Phó Trưởng Ban Đào tạo Đại học

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5634
 • NCS Marketing, ĐH KTQD, Việt Nam; Thạc sỹ Marketing, ĐHTH Huddersfield, Vương Quốc Anh; Cử nhân Quản trị Kinh doanh, ĐHTH Sunderland, Vương Quốc Anh.
 • + Chủ nhiệm Chương trình Kinh doanh Quốc tế; Điều phối viên các môn học giai đoạn BTEC; Phụ trách hoạt động trao đổi sinh viên; Phụ trách mảng Tư vấn du học.
  + ThS. Nguyễn Thái Hà có 02 năm kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên và 04 năm kinh nghiệm điều phối và quản lý chương trình tại Ban Sau Đại học và Ban Đại Học, Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH KTQD.
ThS.NCS. Dương Văn Bảy

Dương Văn Bảy (ThS.NCS.)

Trưởng Ban Sau Đại học

 • Địa chỉ
  Phòng 1409, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024-36285711, 0904411777
 • Nghiên cứu sinh ngành QTKD, ĐHKTQD; Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp và Hệ thống thông tin, ĐH Tổng hợp Tự do Bruxelles, VQ Bỉ; Cử nhân QTKD Quốc tế, ĐH KTQD.
 • Tổ chức triển khai, điều phối và quản lý công tác tuyển sinh và đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học
ThS. Lê Thị Hương Lan

Lê Thị Hương Lan(ThS.)

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

 • Địa chỉ
  Phòng 1410, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5629
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chương trình liên kết giữa ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Tổng hợp Bang Washington, Mỹ; Cử nhân Quản lý Xây dựng, ĐH Công nghệ Queensland, Úc
 • ThS. Lê Thị Hương Lan có hơn 15 năm tham gia quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học và cao học, đồng thời giảng dạy trong chương trình Cử nhân Quốc tế.
  Hiện ThS. Lê Thị Hương Lan phụ trách các hoạt động marketing, tuyển sinh và tổ chức sự kiện học tập và ngoại khóa cho các chương trình đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế.
CN. Trần Thanh Bình

Trần Thanh Bình (CN.)

Chuyên viên Ban Sau đại học

 • Địa chỉ
  Phòng 1409, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024 3628 5711
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Truyền thông và tuyển sinh các chương trình thạc sĩ quốc tế (IMD@NEU) được triển khai tại Viện Đào tạo Quốc tế.
  – Điều phối viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp (Executive MBA), hợp tác với Trường Kinh doanh và Quản lý, Đại học Québec tại Montréal (ESG UQAM), Canada.
ThS. Nguyễn Thùy Chinh

Nguyễn Thùy Chinh (ThS.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5633
 • Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles, Vương quốc Bỉ; Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh
 • ThS. Nguyễn Thùy Chinh có 9 năm kinh nghiệm điều phối các môn học thuộc chương trình BTEC HND và BABM; trợ giảng môn học trong chương trình. Hiện tại là phụ trách chương trình BTEC HND và BABM tại Ban Đào tạo Đại học, Viện Đào tạo Quốc tế

CN. Lê Thị Thu Hà

Lê Thị Thu Hà (CN.)

Kế toán

 • Địa chỉ
  Phòng 1410, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.38697296, ext. 5640
 • Cử nhân Kế toán trường ĐHKTQD
 • Các công việc tài chính, kế toán
CN. Nguyễn Định Hiệu

Nguyễn Đình Hiệu (CN.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  0973657893
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, ĐH Bedfordshire, Anh Quốc.
 • Điều phối viên môn Kinh tế học cơ bản, Hỗ trợ giai đoạn Tiếng Anh

CN. Vũ Mai Hường

Vũ Mai Hường (CN.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 1410, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.38697296, ext. 5639
 • Cử nhân trường ĐHKHXH và NV
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến học phí, BHYT cho sinh viên
  Chủ nhiệm lớp giai đoạn tiếng Anh IBD@NEU;
 Lê Thị Lam

Lê Thị Lam (CN.)

Nhân viên

 • Địa chỉ
  Phòng 404A giảng đường D2
 • Điện thoại
  024.38697296, ext. 5643
 • Cử nhân ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Quản lý giảng đường
ThS. Lê Diệu Linh

Lê Diệu Linh (ThS.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 1410, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5627
 • Thạc sĩ Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế
 • Bí thư Liên chi đoàn Viện ĐTQT;
  Quản lý hoạt động ngoại khóa của IBD@NEU;
  Tham gia tổ chức hoạt động tuyển sinh IBD@NEU;
  Chủ nhiệm lớp giai đoạn tiếng Anh;
Đinh Quỳnh Mai

Đinh Quỳnh Mai (CN.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  (024) 3628 3574
 • Cử nhân Tài chính và Quản lý Đầu tư ĐH Northumbria, VQ Anh.

 • Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU
  Truyền thông mạng xã hội IBD
ThS. Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai(ThS.)

Cán bộ Điều phối chương trình Thạc sĩ Quốc tế Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Quản lý Công

 • Địa chỉ
  Phòng 1409, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36285711
 • Thạc sỹ Kinh tế Tài chính, ĐHTH London, VQ Anh; Cử nhân Kinh tế Lao động, ĐH KTQD.
 • ThS. Nguyễn Phương Mai có 20 năm kinh nghiệm tham gia điều phối các dự án, chương trình liên kết quốc tế về đào tạo bậc sau đại học, đặc biệt là các chương trình, dự án đào tạo dành cho khu vực công.
  ThS. Nguyễn Phương Mai cũng có hơn 20 năm tham gia giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế lao động, kinh tế học, tài chính phát triển, quản lý nguồn nhân lực, quản lý giáo dục tại trường đại học Kinh tế Quốc dân.
ThS. Trần Thị Bích Ngọc

Trần Thị Bích Ngọc (ThS.)

Điều phối viên Ban Đại học

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  0983.287.268
 • Thạc sỹ Kinh tế doanh nghiệp quốc tế và Cử nhân Kinh tế học trong kinh doanh, ĐH Westminster, London, Anh Quốc.

 • Thạc sỹ Trần Thị Bích Ngọc phụ trách sinh viên chuyên ngành Chương trình Ngân hàng và Tài chính.
ThS.Trần Thu Thủy

Trần Thu Thủy(ThS.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 1410, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5627
 • Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
 • Biên tập và xuất bản các tư liệu ấn phẩm của chương trình IBD@NEU;
  Thực hiện các sản phẩm Marketing cho Viện và các chương trình;
  Tham gia tổ chức hoạt động tuyển sinh IBD@NEU;
  Trợ giảng môn học PPD của chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tham gia hướng dẫn môn học Kỹ năng học tập.
ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn (ThS.)

Chuyên viên

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  (024) 3628 3574
 • Thạc sĩ Kế toán Đại học tổng hợp công nghệ Swinburne – Úc, Cử nhân Kinh tế – Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính.

 • Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU
ThS. Bùi Thị Quỳnh Trang

Bùi Thị Quỳnh Trang (ThS.)

Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh IBD@NEU

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  024.36280280, ext. 5636
 • Thạc sĩ EMBA tại ĐH KTQD; Kỹ sư Kinh tế, ĐH Thủy lợi Hà Nội.
 • ThS. Bùi Thị Quỳnh Trang có hơn 10 năm kinh nghiệm phụ trách chương trình tiếng Anh và điều phối các môn học kỹ năng trong giai đoạn năm thứ nhất của chương trình liên kết Đào tạo Quốc tế. 5 năm kinh nghiệm tham gia công tác Đoàn Thanh niên với vai trò là Bí thư Liên chi Đoàn và Ủy viên BCH Đoàn Trường ĐH KTQD.
  Về chuyên môn, ThS. Bùi Thị Quỳnh Trang tham gia giảng dạy và hướng dẫn môn học Kỹ năng học tập trong Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU.
Cn. Vũ Minh Tuấn

Vũ Minh Tuấn CN.

IT

 • Địa chỉ
  Phòng 305, Tầng 3, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  (024) 3628 3574
 • Cử nhân công nghệ thông tin đại học Greenwich

 • Hỗ trợ IT
TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hồng Vân TS.

Chuyên viên Ban sau đại học

 • Địa chỉ
  Phòng 1409, Tầng 14, Tòa Nhà A1
 • Điện thoại
  (024) 3628 3574
 • Tiến sỹ Quản lý (giáo dục quốc tế), ĐHTH Leeds, Vương quốc Anh; Thạc sỹ Quản trị Marketing quốc tế, ĐHTH Leeds, Vương quốc Anh; Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội.
 • Gần 15 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều phối chuyên môn chương trình Cử nhân quốc tế – chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
  Kinh nghiệm giảng dạy trong chương trình Cử nhân quốc tế, các môn liên quan chuyên ngành Marketing, Management, Research Projects…
  Nghiên cứu và triển khai các đề án liên quan đến chương trình Tiến sỹ, Thạc sỹ và Cử nhân quốc tế.

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi