Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Mua bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2019

smallLargeLarger

TTRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

________________

Số: 108 /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Mua bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2019

Căn cứ thông báo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc mua bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2019, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế về việc mua bảo hiểm y tế đợt tháng 11/2018 như sau:

I. Đối tượng:

· Toàn bộ sinh viên có BHYT có hạn sử dụng đến 30/12/2018 đang theo học tại Chương trình Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

· Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2019 phải nộp photo thẻ BHYT hoặc giấy xác nhận đã mua thẻ BHYT.

II. Mức đóng:

· Mức 12 tháng: 525.600 đ/ 01 sinh viên

III. Thời hạn thẻ:

· Thời hạn thẻ: từ 01/01/2019 đến 30/12/2019.

IV. Thời gian nộp tiền BHYT:

· Đến 16h00 ngày 05/12/2018

V. Địa điểm nộp tiền BHYT:

· Viện Đào tạo quốc tế, phòng 1410, Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Nơi nhận:

- Sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế

- Lưu VP, BĐH

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

TS Đồng Xuân Đảm

Số lượt đọc:  480  -  Cập nhật lần cuối:  29/11/2018 05:03:51 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 10.846.353