Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Tuyển sinh mùa thu 2019 IBD@NEU Xem thêm

Danh sách sinh viên khóa 15 Mùa Thu (theo cấp độ tiếng Anh), kỳ tuyển sinh Mùa Thu, tháng 8/2019

September 6, 2019 Lan Ho Hoang
  • Sinh viên sẽ tham gia tuần lễ định hướng bắt đầu vào 8h00 sáng thứ 2, ngày 09/09/2019, tại sân Giảng đường D2, ĐH KTQD.
  • Sinh viên theo dõi danh sách lớp theo từng file dưới đây: 
  1. Danh sách sinh viên lớp dự bị – tiếng Anh cấp độ 1 (từ lớp 15 B1 đến 15 B3): Xem danh sách
  2. Danh sách sinh viên lớp chính thức – tiếng Anh cấp độ 2 (từ lớp 15 A1 đến 15 A8): Xem danh sách
  3. Danh sách sinh viên lớp chính thức – tiếng Anh cấp độ 4 (từ lớp 15 S4 đến 15S5): Xem danh sách

Thông tin thêm

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi